Loading, please wait...
Odc. 2/10 - 25:27

Kain chciany przez Boga cz. 2

Czyta: Krzysztof Wons SDS

KUP

Krzysztof Wons SDS

Kain Abel i ja

Studio Katolik

OPIS

Lectio divina do biblijnej perykopy o Kainie i Ablu (Rdz. 4,1-17). Słuchający konferencji są zaproszeni, aby w świetle historii dwóch braci rozeznać własne relacje z Bogiem i bliźnimi.

O AUTORZE

Krzysztof WONS SDS – po studiach z teologii duchowości na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie pełnił posługę ojca duchownego w WSD Salwatorianów w Bagnie. Od 1997 r. jest dyrektorem Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

Jest redaktorem naczelnym „Zeszytów Formacji Duchowej” oraz dyrektorem Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezja

PLAN SŁUCHANIA

22.10.17 - 31.10.17

odc. 1 Kain chciany przez Boga cz. 1
odc. 2 Kain chciany przez Boga cz. 2
odc. 3 Czy jednych Bóg kocha bardziej a innych mniej? cz. 1
odc. 4 Czy jednych Bóg kocha bardziej a innych mniej? cz. 2
odc. 5 Smutek, który zabija relacje cz. 1
odc. 6 Smutek, który zabija relacje cz. 2
odc. 7 Życie pozbawione relacji cz. 1
odc. 8 Życie pozbawione relacji cz. 2
odc. 9 Życie napiętnowane czy zbawione cz. 1
odc. 10 Życie napiętnowane czy zbawione cz. 2
Odc. 9/10 - 21:58

Noc ciemna a depresja cz. 1

Czyta: Ks. Krzysztof Grzywocz

KUP

Ks. Krzysztof Grzywocz

Ból ludzkich zranień i potrzeba przebaczenia

Studio Katolik

OPIS

Już jedna piąta naszej cywilizacji zmaga się z depresją. Choroba ta dotyka zarówno osoby cierpiące na nią, jak i ich bliskich, którzy nierzadko są bezradni wobec sytuacji, w jakiej się znaleźli.

Ks. Grzywocz przygląda się źródłom depresji, ale także zastanawia się nad jej celem. Podpowiada, jak samemu radzić się sobie z jej atakami, ale także co robić, gdy bliska nam osoba wpada w depresyjny stan. I to, co najcenniejsze, choć niemal paradoksalne - pozwala zobaczyć sens depresji i docenić jej wartość.

 

O AUTORZE

Ks. dr Krzysztof GRZYWOCZ – wykładowca teologii duchowości na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, kierownik duchowy i rekolekcjonista, penitencjarz, stały współpracownik Centrum Formacji Duchowej.

PLAN SŁUCHANIA

15.10.17 - 24.10.17

odc. 1 Doświadczenie straty cz. 1
odc. 2 Doświadczenie straty cz. 2
odc. 3 Etapy przeżywania straty cz. 1
odc. 4 Etapy przeżywania straty cz. 2
odc. 5 Uwięzieni w smutku cz. 1
odc. 6 Uwięzieni w smutku cz. 2
odc. 7 Duchowość i depresja cz. 1
odc. 8 Duchowość i depresja cz. 2
odc. 9 Noc ciemna a depresja cz. 1
odc. 10 Noc ciemna a depresja cz. 2
Odc. 4/12 - 15:08

Poleganie na Bogu cz. 2

Czyta: Kazimierz Barczuk

KUP

Kazimierz Barczuk

Stary Testament dzisiaj - cz. II

Koinonia

OPIS

Druga odsłona zagadnień związanych ze Starym Testamentem. Poznajemy w niej tło historyczne i kontekst wypowiedzi Jezusa Chrystusa. Dowiadujemy się, jakie jest prorocze znaczenie słów zapisanych w Biblii przed narodzinami Mesjasza. Jak łączą się ze sobą Stare i Nowe Przymierze.

 

O AUTORZE

Kazimierz BARCZUK – jest duszpasterzem i znanym mówcą z zakresu tematyki biblijnej oraz historii i kultury żydowskiej z mesjanistycznego punktu widzenia. Był współzałożycielem Fundacji Pomocy Humanitarnej Chewra, aktualnie jest dyrektorem Misji Poślij Mnie, działającej na rzecz narodu żydowskiego. Regularnie współpracuje z czasopismem Nasze Inspiracje, w którym ukazały się artykuły jego autorstwa i wywiady z nim przeprowadzone na temat żydowskich świąt i biblijnych zasad życia. Jest autorem książki Przeszłość i przyszłość w świętach biblijnych. Z żoną Dorotą mieszkają w Warszawie, są rodzicami trzech dorosłych córek.

PLAN SŁUCHANIA

20.10.17 - 31.10.17

odc. 1 Czerwona Krowa cz. 1
odc. 2 Czerwona Krowa cz. 2
odc. 3 Poleganie na Bogu cz. 1
odc. 4 Poleganie na Bogu cz. 2
odc. 5 Żyć zgodnie z Przymierzem cz. 1
odc. 6 Żyć zgodnie z Przymierzem cz. 2
odc. 7 Boży rytm cz. 1
odc. 8 Boży rytm cz. 2
odc. 9 Czym jest świętość cz. 1
odc. 10 Czym jest świętość cz. 2
odc. 11 Jak pozbyć się przeciążenia cz. 1
odc. 12 Jak pozbyć się przeciążenia cz. 2
Odc. 17/31 - 10:18

Metody wychowania

Czyta: Ks. Marek Dziewiecki

KUP

Ks. Marek Dziewiecki

Wychowanie

Raj Media

OPIS

Zapis wyśmienitych wykładów Ks. Marka Dziewieckiego skierowanych do każdego, kto odpowiada nie tylko za własny rozwój. To doskonała propozycja dla rodziców, dziadków, nauczycieli, trenerów, wychowawców i kapłanów; brawurowa, ale rzeczowa, barwna i solidna, budząca do działania i uspokajająca, przywraca wiarę w odwieczne i skuteczne metody wychowawcze.

WYCHOWANIE powstało także dla tych, którzy pragną odzyskać kompetencje wychowawcze, które utracili. Znajduje się na niej wielka porcja pociechy, wiele praktycznych rad i fundamentalnych wskazówek, jak stać się dobrym lub bardzo dobrym wychowawcą.

 

O AUTORZE

Ks. dr Marek DZIEWIECKI – kapłan Diecezji Radomskiej, duszpasterz i psycholog, adiunkt na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, krajowy duszpasterz powołań i wicedyrektor Europejskiego Centrum Powołań, dyrektor telefonu zaufania \"Linia Braterskich Serc\". Odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej. Jest autorem kilkunastu książek z zakresu psychologii wychowania, przygotowania do życia w małżeństwie i rodzinie, a także z zakresu terapii i profilaktyki uzależnień.

PLAN SŁUCHANIA

07.10.17 - 06.11.17

odc. 1 Czy wychowanie jest potrzebne?
odc. 2 Potrzebny jest wychowawca
odc. 3 Kompetencje
odc. 4 Empatia
odc. 5 Asertywność
odc. 6 Poznać człowieka
odc. 7 Znawca człowieka
odc. 8 Kim jest człowiek?
odc. 9 Człowiek to ktoś kochany
odc. 10 Człowiek - ten, kto odpowiada miłością
odc. 11 Nie ma granic rozwoju
odc. 12 Jesteś bezcenny
odc. 13 Ktoś zdolny do myślenia
odc. 14 Ktoś zraniony
odc. 15 Ktoś powołany do świętości
odc. 16 Cele wychowania
odc. 17 Metody wychowania
odc. 18 Demaskowanie zagrożeń
odc. 19 Reagowanie i upominanie
odc. 20 Syn marnotrawny
odc. 21 Ciało
odc. 22 Płciowość
odc. 23 Seksualność
odc. 24 Myślenie
odc. 25 Emocje
odc. 26 Wolność
odc. 27 Moralność
odc. 28 Duchowość
odc. 29 Religijność
odc. 30 Miłość
odc. 31 Wychowawca niedoskonały
Odc. 3/10 - 24:14

Czy jednych Bóg kocha bardziej a innych mniej? cz. 1

Czyta: Krzysztof Wons SDS

KUP

Krzysztof Wons SDS

Kain Abel i ja

Studio Katolik

OPIS

Lectio divina do biblijnej perykopy o Kainie i Ablu (Rdz. 4,1-17). Słuchający konferencji są zaproszeni, aby w świetle historii dwóch braci rozeznać własne relacje z Bogiem i bliźnimi.

O AUTORZE

Krzysztof WONS SDS – po studiach z teologii duchowości na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie pełnił posługę ojca duchownego w WSD Salwatorianów w Bagnie. Od 1997 r. jest dyrektorem Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

Jest redaktorem naczelnym „Zeszytów Formacji Duchowej” oraz dyrektorem Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezja

PLAN SŁUCHANIA

22.10.17 - 31.10.17

odc. 1 Kain chciany przez Boga cz. 1
odc. 2 Kain chciany przez Boga cz. 2
odc. 3 Czy jednych Bóg kocha bardziej a innych mniej? cz. 1
odc. 4 Czy jednych Bóg kocha bardziej a innych mniej? cz. 2
odc. 5 Smutek, który zabija relacje cz. 1
odc. 6 Smutek, który zabija relacje cz. 2
odc. 7 Życie pozbawione relacji cz. 1
odc. 8 Życie pozbawione relacji cz. 2
odc. 9 Życie napiętnowane czy zbawione cz. 1
odc. 10 Życie napiętnowane czy zbawione cz. 2
Odc. 10/10 - 20:56

Noc ciemna a depresja cz. 2

Czyta: Ks. Krzysztof Grzywocz

KUP

Ks. Krzysztof Grzywocz

Ból ludzkich zranień i potrzeba przebaczenia

Studio Katolik

OPIS

Już jedna piąta naszej cywilizacji zmaga się z depresją. Choroba ta dotyka zarówno osoby cierpiące na nią, jak i ich bliskich, którzy nierzadko są bezradni wobec sytuacji, w jakiej się znaleźli.

Ks. Grzywocz przygląda się źródłom depresji, ale także zastanawia się nad jej celem. Podpowiada, jak samemu radzić się sobie z jej atakami, ale także co robić, gdy bliska nam osoba wpada w depresyjny stan. I to, co najcenniejsze, choć niemal paradoksalne - pozwala zobaczyć sens depresji i docenić jej wartość.

 

O AUTORZE

Ks. dr Krzysztof GRZYWOCZ – wykładowca teologii duchowości na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, kierownik duchowy i rekolekcjonista, penitencjarz, stały współpracownik Centrum Formacji Duchowej.

PLAN SŁUCHANIA

15.10.17 - 24.10.17

odc. 1 Doświadczenie straty cz. 1
odc. 2 Doświadczenie straty cz. 2
odc. 3 Etapy przeżywania straty cz. 1
odc. 4 Etapy przeżywania straty cz. 2
odc. 5 Uwięzieni w smutku cz. 1
odc. 6 Uwięzieni w smutku cz. 2
odc. 7 Duchowość i depresja cz. 1
odc. 8 Duchowość i depresja cz. 2
odc. 9 Noc ciemna a depresja cz. 1
odc. 10 Noc ciemna a depresja cz. 2
Odc. 5/12 - 22:57

Żyć zgodnie z Przymierzem cz. 1

Czyta: Kazimierz Barczuk

KUP

Kazimierz Barczuk

Stary Testament dzisiaj - cz. II

Koinonia

OPIS

Druga odsłona zagadnień związanych ze Starym Testamentem. Poznajemy w niej tło historyczne i kontekst wypowiedzi Jezusa Chrystusa. Dowiadujemy się, jakie jest prorocze znaczenie słów zapisanych w Biblii przed narodzinami Mesjasza. Jak łączą się ze sobą Stare i Nowe Przymierze.

 

O AUTORZE

Kazimierz BARCZUK – jest duszpasterzem i znanym mówcą z zakresu tematyki biblijnej oraz historii i kultury żydowskiej z mesjanistycznego punktu widzenia. Był współzałożycielem Fundacji Pomocy Humanitarnej Chewra, aktualnie jest dyrektorem Misji Poślij Mnie, działającej na rzecz narodu żydowskiego. Regularnie współpracuje z czasopismem Nasze Inspiracje, w którym ukazały się artykuły jego autorstwa i wywiady z nim przeprowadzone na temat żydowskich świąt i biblijnych zasad życia. Jest autorem książki Przeszłość i przyszłość w świętach biblijnych. Z żoną Dorotą mieszkają w Warszawie, są rodzicami trzech dorosłych córek.

PLAN SŁUCHANIA

20.10.17 - 31.10.17

odc. 1 Czerwona Krowa cz. 1
odc. 2 Czerwona Krowa cz. 2
odc. 3 Poleganie na Bogu cz. 1
odc. 4 Poleganie na Bogu cz. 2
odc. 5 Żyć zgodnie z Przymierzem cz. 1
odc. 6 Żyć zgodnie z Przymierzem cz. 2
odc. 7 Boży rytm cz. 1
odc. 8 Boży rytm cz. 2
odc. 9 Czym jest świętość cz. 1
odc. 10 Czym jest świętość cz. 2
odc. 11 Jak pozbyć się przeciążenia cz. 1
odc. 12 Jak pozbyć się przeciążenia cz. 2
Odc. 18/31 - 04:15

Demaskowanie zagrożeń

Czyta: Ks. Marek Dziewiecki

KUP

Ks. Marek Dziewiecki

Wychowanie

Raj Media

OPIS

Zapis wyśmienitych wykładów Ks. Marka Dziewieckiego skierowanych do każdego, kto odpowiada nie tylko za własny rozwój. To doskonała propozycja dla rodziców, dziadków, nauczycieli, trenerów, wychowawców i kapłanów; brawurowa, ale rzeczowa, barwna i solidna, budząca do działania i uspokajająca, przywraca wiarę w odwieczne i skuteczne metody wychowawcze.

WYCHOWANIE powstało także dla tych, którzy pragną odzyskać kompetencje wychowawcze, które utracili. Znajduje się na niej wielka porcja pociechy, wiele praktycznych rad i fundamentalnych wskazówek, jak stać się dobrym lub bardzo dobrym wychowawcą.

 

O AUTORZE

Ks. dr Marek DZIEWIECKI – kapłan Diecezji Radomskiej, duszpasterz i psycholog, adiunkt na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, krajowy duszpasterz powołań i wicedyrektor Europejskiego Centrum Powołań, dyrektor telefonu zaufania \"Linia Braterskich Serc\". Odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej. Jest autorem kilkunastu książek z zakresu psychologii wychowania, przygotowania do życia w małżeństwie i rodzinie, a także z zakresu terapii i profilaktyki uzależnień.

PLAN SŁUCHANIA

07.10.17 - 06.11.17

odc. 1 Czy wychowanie jest potrzebne?
odc. 2 Potrzebny jest wychowawca
odc. 3 Kompetencje
odc. 4 Empatia
odc. 5 Asertywność
odc. 6 Poznać człowieka
odc. 7 Znawca człowieka
odc. 8 Kim jest człowiek?
odc. 9 Człowiek to ktoś kochany
odc. 10 Człowiek - ten, kto odpowiada miłością
odc. 11 Nie ma granic rozwoju
odc. 12 Jesteś bezcenny
odc. 13 Ktoś zdolny do myślenia
odc. 14 Ktoś zraniony
odc. 15 Ktoś powołany do świętości
odc. 16 Cele wychowania
odc. 17 Metody wychowania
odc. 18 Demaskowanie zagrożeń
odc. 19 Reagowanie i upominanie
odc. 20 Syn marnotrawny
odc. 21 Ciało
odc. 22 Płciowość
odc. 23 Seksualność
odc. 24 Myślenie
odc. 25 Emocje
odc. 26 Wolność
odc. 27 Moralność
odc. 28 Duchowość
odc. 29 Religijność
odc. 30 Miłość
odc. 31 Wychowawca niedoskonały

O MANHU

MANHU to chrześcijański serwis z audiobookami, które pomogą Ci w poszukiwaniu odpowiedzi na najważniejsze pytania.

Dzięki MANHU możesz słuchać audiobooków w odcinkach za darmo lub kupować je w całości i pobierać przez internet.

Możesz łatwo dotrzeć do najlepszych publikacji, słuchać ich w trakcie innych czynności i rozwijać się pomimo zabiegania.

PYTASZ SŁUCHASZ ŻYJESZ

Księga Wyjścia 16, 15; 34

Na widok tego Izraelici pytali się wzajemnie: «Manhu?», to znaczy: «Co to jest?», gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy powiedział do nich Mojżesz: «To jest chleb, który daje wam Pan na pokarm».

JAK SŁUCHAĆ

Kliknij w strzałki w lewym dolnym rogu i zobacz tytuły, których możesz posłuchać DZISIAJ, JUTRO i WKRÓTCE.

Wróć następnego dnia  i posłuchaj kolejnego rozdziału a potem kolejnego... W ten sposób wysłuchasz audiobooka za darmo.

Każdy z rozdziałów udostępniany jest przez jedną dobę.

RADIO – KRÓTKA INSTRUKCJA

Księga Wyjścia 16, 4

Pan powiedział wówczas do Mojżesza: «Oto ześlę wam chleb z nieba, na kształt deszczu. I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej.

ZASADY

Dzięki MANHU możesz słuchać wartościowych audiobooków za darmo. Jednak pobieranie nagrań możliwe jest tylko po ich wcześniejszym zakupie w naszej księgarni.
Wszystkie udostępniane tutaj odcinki posiadają znak wodny (copyright audio watermark). Jest on trwale związany z nagraniem i umożliwia sprawdzenie źródła pochodzenia dźwięku.
Jeśli chcesz podzielić się ze znajomymi inspirującą treścią lub umożliwić im darmowy dostęp do nagrań, po prostu powiedz im o MANHU!

REGULAMIN
OCHRONA PRAW AUTORSKICH

Księga Wyjścia 16, 4

Pan powiedział wówczas do Mojżesza: « I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami czy też nie.»

KONTAKT

Masz pytania dotyczące korzystania z serwisu?
zapytaj@manhu.pl

W sprawie współpracy podejmij…
kontakt@manhu.pl

Uwagi odnośnie działania strony przyjmuje:
admin@manhu.pl

|

|

|

Czekamy na wiadomość

od Ciebie :)  

 

Kain chciany przez Boga cz. 2

Poleganie na Bogu cz. 2

odc. 4/12

15:08

Poleganie na Bogu cz. 2

Metody wychowania

odc. 17/31

10:18

Metody wychowania

odc. 3/10

24:14

Czy jednych Bóg kocha bardziej a innych mniej? cz. 1

odc. 10/10

20:56

Noc ciemna a depresja cz. 2

odc. 5/12

22:57

Żyć zgodnie z Przymierzem cz. 1

odc. 18/31

04:15

Demaskowanie zagrożeń

Premiera 25.10.17

25.10.17 - 13.11.17

Rozmyślania Marka Aureliusza

Marek Aureliusz

KUP
OPIS: Rozmyślania (inny tytuł: Do siebie samego) to zbiór osobistych zapisków rzymskiego cesarza Marka Aureliusza, zwanego filozofem na tronie. Powstały ponad 18 wieków…