Loading, please wait...
Odc. 16/18 - 19:28

Słowo, które zwycięża śmierć - perspektywa chrześcijańska - 2

Czyta: ks. Mirosław Wróbel

KUP

Zespół autorów

Twoje Słowo daje mi życie

Studio Katolik

OPIS

Istniejemy, ponieważ istnieje Słowo. Rodzimy się i rozwijamy w śro­do­wisku Słowa. W Słowie Boga odnaj­dujemy całe życie przezna­czone dla nas. „Wierzymy – mówią Hebrajczycy – że Pan stwarzał świat »z Torą w rę­ku«. Wierzymy, że zawiera się w niej nie tylko cały nasz świat, ale wszystkie światy moż­liwe”. Dni Duchowości Biblijnej to spotkanie z przewodnikami, którzy podprowadzają do spot­ka­nia ze źródłem Słowa i uczą czerpać z niego życie.

 

O AUTORACH

ks. prof. Waldemar Chrostowski - biblista, kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu na UKSW, autor licznych książek, rekolekcjonista i animator formacyjnych grup biblijnych. Konsultor Rady Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego, przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich, zaangażowany w dialog katolicko-żydowski.

Ks. prof. Mirosław Stanisław Wróbel - biblista; studiował teologię biblijną w KUL, a następnie w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie i Uniwersytecie Hebrajskim. W 2003 r. - jako pierwszy z Polaków w historii École Biblique w Jerozolimie - uzyskał tytuł doktora nauk biblijnych. Od 2006 roku kierownik Katedry Literatury Międzytestamentalnej i Nauk Pomocniczych Biblistyki w KUL.

Piotr Szyrszeń SDS - kierownik duchowy i rekolekcjonista. Jest wykładowcą prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie, a od marca 2009 r. duszpasterzem Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

Krzysztof Wons SDS - po studiach z teologii duchowości na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie pełnił posługę ojca duchownego w WSD Salwatorianów w Bagnie. Od 1997 r. jest dyrektorem Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. Jest również wykładowcą teologii duchowości w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów.

PLAN SŁUCHANIA

17.02.21 - 06.03.21

odc. 1 Księga Powtórzonego Prawa - cz. 1
odc. 2 Księga Powtórzonego Prawa - cz. 2
odc. 3 Księga Powtórzonego Prawa - cz. 3
odc. 4 Księga Powtórzonego Prawa - cz. 4
odc. 5 Księga Powtórzonego Prawa - cz. 5
odc. 6 Księga Powtórzonego Prawa - cz. 6
odc. 7 Księga Powtórzonego Prawa - cz. 7
odc. 8 Księga Powtórzonego Prawa - cz. 8
odc. 9 Księga Powtórzonego Prawa - cz. 9
odc. 10 Księga Powtórzonego Prawa - cz. 10
odc. 11 Księga Powtórzonego Prawa - cz. 11
odc. 12 Księga Powtórzonego Prawa - cz. 12
odc. 13 Twoje Słowo pobudza do życia - perspektywa żydowska - 1
odc. 14 Twoje Słowo pobudza do życia - perspektywa żydowska - 2
odc. 15 Słowo, które zwycięża śmierć - perspektywa chrześcijańska - 1
odc. 16 Słowo, które zwycięża śmierć - perspektywa chrześcijańska - 2
odc. 17 Żyć w Słowie, aby nie umrzeć na wieki - perspektywa egzystencjalna - 1
odc. 18 Żyć w Słowie, aby nie umrzeć na wieki - perspektywa egzystencjalna - 2
Odc. 16/38 - 03:06

Chwile, kiedy Bóg jest wszystkim

Czyta: Krzysztof Bronk

KUP

Brat Roger z Taizé

Jego miłość jest ogniem

2RYBY.PL

OPIS

Upłynęło już sporo czasu od śmierci założyciela Wspólnoty z Taizé, ale jego słowa są wciąż aktualne. W tej książce, wydanej w formie audiobooka, można znaleźć jego najważniejsze teksty pisane przez lata w kolejnych dziełach. Odkrywamy w nich, że jego myśl wyrażona często językiem poetyckim, odżywiana jest wspólną modlitwą i codziennym życiem ze swymi braćmi.

Inspiracje znajdował w kontakcie z tysiącami młodych ludzi ze wszystkich kontynentów, których spotykał w Taizé, a także wtedy, kiedy przebywał wśród najuboższych i kiedy odwiedzał chrześcijan w Europie Środkowej i Wschodniej, doświadczanej wówczas przez komunistyczne reżimy.

Dla założyciela Taizé życie wewnętrzne i solidarność międzyludzka miały jedno i to samo źródło: miłość Chrystusa, ten ogień który pali się nawet wtedy, kiedy ludzkość pogrążona jest w ciemności, ogień, który nigdy nie gaśnie.

 

O AUTORZE

Brat Roger, założyciel Wspólnoty z Taizé. Urodził się 12 maja 1915 roku w małej szwajcarskiej wiosce Provence.
Zmarł w wieku 90 lat, zamordowany podczas wieczornej modlitwy 16 sierpnia 2005 roku.

PLAN SŁUCHANIA

17.02.21 - 26.03.21

odc. 1 Umiłowany odwieczną miłością
odc. 2 Śpiew trędowatego
odc. 3 Któż nas potępi?
odc. 4 Miłość, która przebacza
odc. 5 Od wątpienia do pięknej ludzkiej nadziei
odc. 6 Boże dzisiaj
odc. 7 Od samego rana święto
odc. 8 Pozwólcie Chrystusowi przemieniać ciemność
odc. 9 Ten, który nam towarzyszy
odc. 10 Żar pragnienia Boga
odc. 11 Życie, które pochodzi skąd inąd
odc. 12 Bramy chwały
odc. 13 W tchnieniu ciszy
odc. 14 Cisza kontemplacji
odc. 15 Modlić się razem z Maryją i apostołami
odc. 16 Chwile, kiedy Bóg jest wszystkim
odc. 17 Albo wszystko albo nic
odc. 18 Ryzyko życia
odc. 19 Radykalizm Ewangelii
odc. 20 Jak naczynia gliniane
odc. 21 W każdym niepowtarzalny dar
odc. 22 Tak, które pozostaje tak
odc. 23 Głos radości i wesela
odc. 24 Tak, które naraża
odc. 25 Chrystus komunii
odc. 26 Pojednanie we własnym sercu
odc. 27 U źródeł jedności wiary
odc. 28 Przypowieść o komunii
odc. 29 Ożywiać od wewnątrz
odc. 30 Dziecięctwo Kościoła
odc. 31 Gdyby święto poszło w zapomnienie
odc. 32 Jutrzenka nowej przyszłości
odc. 33 Spotykać tych, którzy nie mogą uwierzyć
odc. 34 Podjąć ryzyko walki o pokój na świecie
odc. 35 Znak Chrystusowego przebaczenia
odc. 36 Prostota i dzielenie się
odc. 37 Największe rozdarcie naszych czasów
odc. 38 Żyć tym, co niespodziewane
Odc. 16/40 - 12:34

Jestem sam, zupełnie sam

Czyta: Albert Osik

KUP

Ks. Arkadiusz Paśnik

Judasz

Edycja Świętego Pawła

OPIS

Kolejna publikacja popularnego i cenionego autora, ks. Arkadiusza Paśnika, to próba odpowiedzi na pytania: Jak w krainie ciemności zapalić płomyk światła? Jak karmić umierającą z głodu nadzieję? Jak dźwigać cierpienie?

To opowieść o Bogu, który nas bezgranicznie kocha, i człowieku, który nie potrafi Bogu do końca zaufać. Towarzysząc Judaszowi, przekonujemy się, że granica między dobrem a złem jest bardzo cienka i łatwo pobłądzić. Uświadamiamy sobie również, jak ważne jest, by wesprzeć człowieka, który się pogubił. Judasz to nie tylko interesująca lektura, ale i zadanie.

O AUTORZE

Ks. Arkadiusz Paśnik - proboszcz lubelskiej parafii pw. św. Michała Archanioła. Terapeuta uzależnień. Wrażliwy na ludzką krzywdę, niepotrafiący przejść obojętnie wobec cierpienia innych ludzi. Autor m.in. książek: \"Życie\", \"Człowiek\", \"Lęk\", \"Obietnica\".

PLAN SŁUCHANIA

17.02.21 - 28.03.21

odc. 1 Wołanie
odc. 2 Noc wcześniej
odc. 3 Pożegnanie
odc. 4 Powołanie
odc. 5 Gniew
odc. 6 Domysły
odc. 7 Grzech
odc. 8 Radość
odc. 9 Wszystko ma swój czas
odc. 10 Los padł na Judasza
odc. 11 Zejdź mi z oczu Szatanie
odc. 12 Jezus przy mnie płakał
odc. 13 Przychodzący bramą snu
odc. 14 Jak bliźniaki
odc. 15 Namaszczenie
odc. 16 Jestem sam, zupełnie sam
odc. 17 Piotr
odc. 18 Spowiedź
odc. 19 Paszcza otchłani
odc. 20 Pocałunek Judasza
odc. 21 Wydałem krew niewinną
odc. 22 Mąż boleści oswojony z cierpieniem
odc. 23 Pocałunek Jezusa
odc. 24 Dwie ciemnice
odc. 25 Dusza Judasza
odc. 26 Oko za oko, ząb za ząb
odc. 27 Krew jego na nas i na dzieci nasze
odc. 28 Samosąd
odc. 29 Dwie Golgoty
odc. 30 Dwie śmierci
odc. 31 Żal Piotra
odc. 32 Pogrzeb Judasza
odc. 33 Miłość jest jak woda, zawsze znajdzie drogę
odc. 34 Był umarły i znów ożył, zaginął a odnalazł się
odc. 35 Posłany
odc. 36 Matka Judasza
odc. 37 Bardziej od śmierci boję się o to, czy moje dziecko będzie zbawione
odc. 38 Dwie Matki
odc. 39 Miłość
odc. 40 Epilog
Odc. 17/18 - 24:03

Żyć w Słowie, aby nie umrzeć na wieki - perspektywa egzystencjalna - 1

Czyta: Zespół lektorów

KUP

Zespół autorów

Twoje Słowo daje mi życie

Studio Katolik

OPIS

Istniejemy, ponieważ istnieje Słowo. Rodzimy się i rozwijamy w śro­do­wisku Słowa. W Słowie Boga odnaj­dujemy całe życie przezna­czone dla nas. „Wierzymy – mówią Hebrajczycy – że Pan stwarzał świat »z Torą w rę­ku«. Wierzymy, że zawiera się w niej nie tylko cały nasz świat, ale wszystkie światy moż­liwe”. Dni Duchowości Biblijnej to spotkanie z przewodnikami, którzy podprowadzają do spot­ka­nia ze źródłem Słowa i uczą czerpać z niego życie.

 

O AUTORACH

ks. prof. Waldemar Chrostowski - biblista, kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu na UKSW, autor licznych książek, rekolekcjonista i animator formacyjnych grup biblijnych. Konsultor Rady Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego, przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich, zaangażowany w dialog katolicko-żydowski.

Ks. prof. Mirosław Stanisław Wróbel - biblista; studiował teologię biblijną w KUL, a następnie w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie i Uniwersytecie Hebrajskim. W 2003 r. - jako pierwszy z Polaków w historii École Biblique w Jerozolimie - uzyskał tytuł doktora nauk biblijnych. Od 2006 roku kierownik Katedry Literatury Międzytestamentalnej i Nauk Pomocniczych Biblistyki w KUL.

Piotr Szyrszeń SDS - kierownik duchowy i rekolekcjonista. Jest wykładowcą prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie, a od marca 2009 r. duszpasterzem Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

Krzysztof Wons SDS - po studiach z teologii duchowości na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie pełnił posługę ojca duchownego w WSD Salwatorianów w Bagnie. Od 1997 r. jest dyrektorem Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. Jest również wykładowcą teologii duchowości w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów.

PLAN SŁUCHANIA

17.02.21 - 06.03.21

odc. 1 Księga Powtórzonego Prawa - cz. 1
odc. 2 Księga Powtórzonego Prawa - cz. 2
odc. 3 Księga Powtórzonego Prawa - cz. 3
odc. 4 Księga Powtórzonego Prawa - cz. 4
odc. 5 Księga Powtórzonego Prawa - cz. 5
odc. 6 Księga Powtórzonego Prawa - cz. 6
odc. 7 Księga Powtórzonego Prawa - cz. 7
odc. 8 Księga Powtórzonego Prawa - cz. 8
odc. 9 Księga Powtórzonego Prawa - cz. 9
odc. 10 Księga Powtórzonego Prawa - cz. 10
odc. 11 Księga Powtórzonego Prawa - cz. 11
odc. 12 Księga Powtórzonego Prawa - cz. 12
odc. 13 Twoje Słowo pobudza do życia - perspektywa żydowska - 1
odc. 14 Twoje Słowo pobudza do życia - perspektywa żydowska - 2
odc. 15 Słowo, które zwycięża śmierć - perspektywa chrześcijańska - 1
odc. 16 Słowo, które zwycięża śmierć - perspektywa chrześcijańska - 2
odc. 17 Żyć w Słowie, aby nie umrzeć na wieki - perspektywa egzystencjalna - 1
odc. 18 Żyć w Słowie, aby nie umrzeć na wieki - perspektywa egzystencjalna - 2
Odc. 17/38 - 08:14

Albo wszystko albo nic

Czyta: Krzysztof Bronk

KUP

Brat Roger z Taizé

Jego miłość jest ogniem

2RYBY.PL

OPIS

Upłynęło już sporo czasu od śmierci założyciela Wspólnoty z Taizé, ale jego słowa są wciąż aktualne. W tej książce, wydanej w formie audiobooka, można znaleźć jego najważniejsze teksty pisane przez lata w kolejnych dziełach. Odkrywamy w nich, że jego myśl wyrażona często językiem poetyckim, odżywiana jest wspólną modlitwą i codziennym życiem ze swymi braćmi.

Inspiracje znajdował w kontakcie z tysiącami młodych ludzi ze wszystkich kontynentów, których spotykał w Taizé, a także wtedy, kiedy przebywał wśród najuboższych i kiedy odwiedzał chrześcijan w Europie Środkowej i Wschodniej, doświadczanej wówczas przez komunistyczne reżimy.

Dla założyciela Taizé życie wewnętrzne i solidarność międzyludzka miały jedno i to samo źródło: miłość Chrystusa, ten ogień który pali się nawet wtedy, kiedy ludzkość pogrążona jest w ciemności, ogień, który nigdy nie gaśnie.

 

O AUTORZE

Brat Roger, założyciel Wspólnoty z Taizé. Urodził się 12 maja 1915 roku w małej szwajcarskiej wiosce Provence.
Zmarł w wieku 90 lat, zamordowany podczas wieczornej modlitwy 16 sierpnia 2005 roku.

PLAN SŁUCHANIA

17.02.21 - 26.03.21

odc. 1 Umiłowany odwieczną miłością
odc. 2 Śpiew trędowatego
odc. 3 Któż nas potępi?
odc. 4 Miłość, która przebacza
odc. 5 Od wątpienia do pięknej ludzkiej nadziei
odc. 6 Boże dzisiaj
odc. 7 Od samego rana święto
odc. 8 Pozwólcie Chrystusowi przemieniać ciemność
odc. 9 Ten, który nam towarzyszy
odc. 10 Żar pragnienia Boga
odc. 11 Życie, które pochodzi skąd inąd
odc. 12 Bramy chwały
odc. 13 W tchnieniu ciszy
odc. 14 Cisza kontemplacji
odc. 15 Modlić się razem z Maryją i apostołami
odc. 16 Chwile, kiedy Bóg jest wszystkim
odc. 17 Albo wszystko albo nic
odc. 18 Ryzyko życia
odc. 19 Radykalizm Ewangelii
odc. 20 Jak naczynia gliniane
odc. 21 W każdym niepowtarzalny dar
odc. 22 Tak, które pozostaje tak
odc. 23 Głos radości i wesela
odc. 24 Tak, które naraża
odc. 25 Chrystus komunii
odc. 26 Pojednanie we własnym sercu
odc. 27 U źródeł jedności wiary
odc. 28 Przypowieść o komunii
odc. 29 Ożywiać od wewnątrz
odc. 30 Dziecięctwo Kościoła
odc. 31 Gdyby święto poszło w zapomnienie
odc. 32 Jutrzenka nowej przyszłości
odc. 33 Spotykać tych, którzy nie mogą uwierzyć
odc. 34 Podjąć ryzyko walki o pokój na świecie
odc. 35 Znak Chrystusowego przebaczenia
odc. 36 Prostota i dzielenie się
odc. 37 Największe rozdarcie naszych czasów
odc. 38 Żyć tym, co niespodziewane
Odc. 17/40 - 03:58

Piotr

Czyta: Albert Osik

KUP

Ks. Arkadiusz Paśnik

Judasz

Edycja Świętego Pawła

OPIS

Kolejna publikacja popularnego i cenionego autora, ks. Arkadiusza Paśnika, to próba odpowiedzi na pytania: Jak w krainie ciemności zapalić płomyk światła? Jak karmić umierającą z głodu nadzieję? Jak dźwigać cierpienie?

To opowieść o Bogu, który nas bezgranicznie kocha, i człowieku, który nie potrafi Bogu do końca zaufać. Towarzysząc Judaszowi, przekonujemy się, że granica między dobrem a złem jest bardzo cienka i łatwo pobłądzić. Uświadamiamy sobie również, jak ważne jest, by wesprzeć człowieka, który się pogubił. Judasz to nie tylko interesująca lektura, ale i zadanie.

O AUTORZE

Ks. Arkadiusz Paśnik - proboszcz lubelskiej parafii pw. św. Michała Archanioła. Terapeuta uzależnień. Wrażliwy na ludzką krzywdę, niepotrafiący przejść obojętnie wobec cierpienia innych ludzi. Autor m.in. książek: \"Życie\", \"Człowiek\", \"Lęk\", \"Obietnica\".

PLAN SŁUCHANIA

17.02.21 - 28.03.21

odc. 1 Wołanie
odc. 2 Noc wcześniej
odc. 3 Pożegnanie
odc. 4 Powołanie
odc. 5 Gniew
odc. 6 Domysły
odc. 7 Grzech
odc. 8 Radość
odc. 9 Wszystko ma swój czas
odc. 10 Los padł na Judasza
odc. 11 Zejdź mi z oczu Szatanie
odc. 12 Jezus przy mnie płakał
odc. 13 Przychodzący bramą snu
odc. 14 Jak bliźniaki
odc. 15 Namaszczenie
odc. 16 Jestem sam, zupełnie sam
odc. 17 Piotr
odc. 18 Spowiedź
odc. 19 Paszcza otchłani
odc. 20 Pocałunek Judasza
odc. 21 Wydałem krew niewinną
odc. 22 Mąż boleści oswojony z cierpieniem
odc. 23 Pocałunek Jezusa
odc. 24 Dwie ciemnice
odc. 25 Dusza Judasza
odc. 26 Oko za oko, ząb za ząb
odc. 27 Krew jego na nas i na dzieci nasze
odc. 28 Samosąd
odc. 29 Dwie Golgoty
odc. 30 Dwie śmierci
odc. 31 Żal Piotra
odc. 32 Pogrzeb Judasza
odc. 33 Miłość jest jak woda, zawsze znajdzie drogę
odc. 34 Był umarły i znów ożył, zaginął a odnalazł się
odc. 35 Posłany
odc. 36 Matka Judasza
odc. 37 Bardziej od śmierci boję się o to, czy moje dziecko będzie zbawione
odc. 38 Dwie Matki
odc. 39 Miłość
odc. 40 Epilog

O MANHU

MANHU to chrześcijański serwis z audiobookami, które pomogą Ci w poszukiwaniu odpowiedzi na najważniejsze pytania.

Dzięki MANHU możesz słuchać audiobooków w odcinkach za darmo lub kupować je w całości i pobierać przez internet.

Możesz łatwo dotrzeć do najlepszych publikacji, słuchać ich w trakcie innych czynności i rozwijać się pomimo zabiegania.

PYTASZ SŁUCHASZ ŻYJESZ

Księga Wyjścia 16, 15; 34

Na widok tego Izraelici pytali się wzajemnie: «Manhu?», to znaczy: «Co to jest?», gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy powiedział do nich Mojżesz: «To jest chleb, który daje wam Pan na pokarm».

JAK SŁUCHAĆ

Kliknij w strzałki w lewym dolnym rogu i zobacz tytuły, których możesz posłuchać DZISIAJ, JUTRO i WKRÓTCE.

Wróć następnego dnia  i posłuchaj kolejnego rozdziału a potem kolejnego... W ten sposób wysłuchasz audiobooka za darmo.

Każdy z rozdziałów udostępniany jest przez jedną dobę.

RADIO – KRÓTKA INSTRUKCJA

Księga Wyjścia 16, 4

Pan powiedział wówczas do Mojżesza: «Oto ześlę wam chleb z nieba, na kształt deszczu. I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej.

ZASADY

Dzięki MANHU możesz słuchać wartościowych audiobooków za darmo. Jednak pobieranie nagrań możliwe jest tylko po ich wcześniejszym zakupie w naszej księgarni.
Wszystkie udostępniane tutaj odcinki posiadają znak wodny (copyright audio watermark). Jest on trwale związany z nagraniem i umożliwia sprawdzenie źródła pochodzenia dźwięku.
Jeśli chcesz podzielić się ze znajomymi inspirującą treścią lub umożliwić im darmowy dostęp do nagrań, po prostu powiedz im o MANHU!

REGULAMIN
OCHRONA PRAW AUTORSKICH

Księga Wyjścia 16, 4

Pan powiedział wówczas do Mojżesza: « I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami czy też nie.»

KONTAKT

Masz pytania dotyczące korzystania z serwisu?
zapytaj@manhu.pl

W sprawie współpracy podejmij…
kontakt@manhu.pl

Uwagi odnośnie działania strony przyjmuje:
admin@manhu.pl

|

|

|

Czekamy na wiadomość

od Ciebie :)  

 

Słowo, które zwycięża śmierć - perspektywa chrześcijańska - 2

Chwile, kiedy Bóg jest wszystkim

Jestem sam, zupełnie sam

odc. 16/40

12:34

Jestem sam, zupełnie sam

odc. 17/38

08:14

Albo wszystko albo nic

odc. 17/40

03:58

Piotr

Premiera 07.03.21

07.03.21 - 16.03.21

Sakrament pojednania i kierownictwo duchowe

Ks. Krzysztof Grzywocz

KUP
OPIS: W czasach, w których zanika poczucie grzechu, zanika także potrzeba sakramentu pojednania. Człowiek pyta: "Z czego mam się spowiadać?" Równocześnie poszukuje u…