Loading, please wait...
Odc. 10/10 - 27:19

Świętość i doskonałość cz. 2

Czyta: o. Józef Augustyn SJ

KUP

Józef Augustyn SJ

Kierownictwo duchowe i dojrzewanie uczuciowe

Studio Katolik

OPIS

Uczucia są bogactwem i energią życia psychicznego i duchowego. Przenikają nasze przeżywanie siebie, nasze relacje z innymi, z Bogiem. Jaką rolę w porządkowaniu i rozeznawaniu własnych uczuć może odgrywać kierownictwo duchowe? Jak rozmawiać z kierownikiem o własnych uczuciach? Te i podobne pytania zostały podjęte w niniejszych konferencjach.

 

O AUTORZE

Józef Augustyn SJ - ceniony rekolekcjonista i kierownik duchowy, redaktor naczelny kwartalnika Życie Duchowe, profesor Akademii Ignatianum w Krakowie. Autor wielu książek i artykułów poświęconych pegagogice i wychowaniu, ojcostwie, integracji seksualnej, rozeznawaniu duchowemu i modlitwie. Od 1997 roku powoływany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako rzeczoznawca ds. podręczników wychowania do życia w rodzinie.

 

PLAN SŁUCHANIA

08.11.19 - 17.11.19

odc. 1 Dążenie do szczęścia cz. 1
odc. 2 Dążenie do szczęścia cz. 2
odc. 3 Ludzka wrażliwość cz. 1
odc. 4 Ludzka wrażliwość cz. 2
odc. 5 Uczucia jako część ludzkiej psychiki cz. 1
odc. 6 Uczucia jako część ludzkiej psychiki cz. 2
odc. 7 Kochać to chcieć dla kogoś dobra cz. 1
odc. 8 Kochać to chcieć dla kogoś dobra cz. 2
odc. 9 Świętość i doskonałość cz. 1
odc. 10 Świętość i doskonałość cz. 2
Odc. 1/1 - 19:57

Co zrobiłby Jezus?

Czyta: Maciej Kowalik

KUP

Charles M. Sheldon

WWJD Jego śladami

Dobry Owoc

OPIS

„WWJD. Jego śladami” to historia parafii w małym amerykańskim miasteczku, której duchowny zachęca wiernych do zadawania sobie pytania „Co zrobiłby Jezus?” przed podjęciem każdej życiowej decyzji. Prowadzi to do wielu niespodziewanych konsekwencji...

Książka „WWJD Jego śladami” to międzynarodowy bestseller, który rozszedł się na świecie w nakładzie przekraczającym 50 milionów egzemplarzy.


O AUTORZE

Charles M. Sheldon (1857–1946) - należał do Kongregacjonalistów, posługiwał jako pastor w Topeka w amerykańskim stanie Kansas. Identyfikował się z ruchem Ewangelii Społecznej, którego celem było przeniesienie ewangelicznych zasad na grunt życia społecznego, zwłaszcza w takich kwestiach, jak bieda i nierówności ekonomiczne, niesprawiedliwość społeczna, zatrudnianie dzieci, alkoholizm czy napięcia rasowe. Sheldon był orędownikiem praw obywatelskich dla afroamerykanów. Głosił praktykowanie wiary w życiu codziennym, czego wyrazem była jego najgłośniejsza książka „What Would Jesus Do? In his steps”.

PLAN SŁUCHANIA

17.11.19 - 17.11.19

odc. 1 Co zrobiłby Jezus?
Odc. 14/20 - 15:28

Księga 9 cz. 1 (nie gardź śmiercią)

Czyta: Witold Kopeć

KUP

Marek Aureliusz

Rozmyślania Marka Aureliusza

Studio Fanfara

OPIS

Rozmyślania (inny tytuł: Do siebie samego) to zbiór osobistych zapisków rzymskiego cesarza Marka Aureliusza, zwanego filozofem na  tronie. Powstały ponad 18 wieków temu (w latach 170-180 n.e.), jednak w żadnej mierze nie straciły na aktualności. Inspirowały przez wieki władców, filozofów i pisarzy a jednocześnie były busolą dla wielu zwykłych czytelników. Dzisiaj Rozmyślań słucha się jak poradnika zrównoważonego życia, skierowanego do utrudzonego i zabieganego słuchacza, który żyje w niepewnych i rozedrganych czasach.

PLAN SŁUCHANIA

04.11.19 - 20.11.19

odc. 1 Księga 1 (wdzięczność)
odc. 2 Księga 2 (zło w nas, przemijanie)
odc. 3 Księga 3 (wartości w obliczu śmierci)
odc. 4 Księga 4 cz. 1 (ustronie wewnętrzne)
odc. 5 Księga 4 cz. 2 (bądź jak skała)
odc. 6 Księga 5 cz. 1 (pozytywne usposobienie)
odc. 7 Księga 5 cz. 2 (między tragedią i komedią)
odc. 8 Księga 6 cz. 1 (granica taktu)
odc. 9 Księga 6 cz. 2 (w zgodzie z naturą)
odc. 10 Księga 7 cz. 1 (żyją zasady)
odc. 11 Księga 7 cz. 2 (cechu charakteru doskonałego)
odc. 12 Księga 8 cz. 1 (nie trać spokoju)
odc. 13 Księga 8 cz. 2 (podstawa miłości własnej)
odc. 14 Księga 9 cz. 1 (nie gardź śmiercią)
odc. 15 Księga 9 cz. 2 (strata jest przemianą)
odc. 16 Księga 10 cz. 1 (oby cię nie przemianowano)
odc. 17 Księga 10 cz. 2 (nie wybieraj doznań)
odc. 18 Księga 11 (cztery manowce woli)
odc. 19 Księga 12 cz. 1 (doskonałość wszechświata)
odc. 20 Księga 12 cz. 2 (odejść łagodnie)

Czyta: Józef Augustyn SJ

KUP

Józef Augustyn SJ

Kierownictwo duchowe i dojrzewanie uczuciowe

Studio Katolik

OPIS

Uczucia są bogactwem i energią życia psychicznego i duchowego. Przenikają nasze przeżywanie siebie, nasze relacje z innymi, z Bogiem. Jaką rolę w porządkowaniu i rozeznawaniu własnych uczuć może odgrywać kierownictwo duchowe? Jak rozmawiać z kierownikiem o własnych uczuciach? Te i podobne pytania zostały podjęte w niniejszych konferencjach.

 

O AUTORZE

Józef Augustyn SJ - ceniony rekolekcjonista i kierownik duchowy, redaktor naczelny kwartalnika Życie Duchowe, profesor Akademii Ignatianum w Krakowie. Autor wielu książek i artykułów poświęconych pegagogice i wychowaniu, ojcostwie, integracji seksualnej, rozeznawaniu duchowemu i modlitwie. Od 1997 roku powoływany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako rzeczoznawca ds. podręczników wychowania do życia w rodzinie.

 

PLAN SŁUCHANIA

08.11.19 - 17.11.19

odc. 1 Dążenie do szczęścia cz. 1
odc. 2 Dążenie do szczęścia cz. 2
odc. 3 Ludzka wrażliwość cz. 1
odc. 4 Ludzka wrażliwość cz. 2
odc. 5 Uczucia jako część ludzkiej psychiki cz. 1
odc. 6 Uczucia jako część ludzkiej psychiki cz. 2
odc. 7 Kochać to chcieć dla kogoś dobra cz. 1
odc. 8 Kochać to chcieć dla kogoś dobra cz. 2
odc. 9 Świętość i doskonałość cz. 1
odc. 10 Świętość i doskonałość cz. 2

Czyta: Maciej Kowalik

KUP

Charles M. Sheldon

WWJD Jego śladami

Dobry Owoc

OPIS

„WWJD. Jego śladami” to historia parafii w małym amerykańskim miasteczku, której duchowny zachęca wiernych do zadawania sobie pytania „Co zrobiłby Jezus?” przed podjęciem każdej życiowej decyzji. Prowadzi to do wielu niespodziewanych konsekwencji...

Książka „WWJD Jego śladami” to międzynarodowy bestseller, który rozszedł się na świecie w nakładzie przekraczającym 50 milionów egzemplarzy.


O AUTORZE

Charles M. Sheldon (1857–1946) - należał do Kongregacjonalistów, posługiwał jako pastor w Topeka w amerykańskim stanie Kansas. Identyfikował się z ruchem Ewangelii Społecznej, którego celem było przeniesienie ewangelicznych zasad na grunt życia społecznego, zwłaszcza w takich kwestiach, jak bieda i nierówności ekonomiczne, niesprawiedliwość społeczna, zatrudnianie dzieci, alkoholizm czy napięcia rasowe. Sheldon był orędownikiem praw obywatelskich dla afroamerykanów. Głosił praktykowanie wiary w życiu codziennym, czego wyrazem była jego najgłośniejsza książka „What Would Jesus Do? In his steps”.

PLAN SŁUCHANIA

17.11.19 - 17.11.19

odc. 1 Co zrobiłby Jezus?
Odc. 15/20 - 15:16

Księga 9 cz. 2 (strata jest przemianą)

Czyta: Witold Kopeć

KUP

Marek Aureliusz

Rozmyślania Marka Aureliusza

Studio Fanfara

OPIS

Rozmyślania (inny tytuł: Do siebie samego) to zbiór osobistych zapisków rzymskiego cesarza Marka Aureliusza, zwanego filozofem na  tronie. Powstały ponad 18 wieków temu (w latach 170-180 n.e.), jednak w żadnej mierze nie straciły na aktualności. Inspirowały przez wieki władców, filozofów i pisarzy a jednocześnie były busolą dla wielu zwykłych czytelników. Dzisiaj Rozmyślań słucha się jak poradnika zrównoważonego życia, skierowanego do utrudzonego i zabieganego słuchacza, który żyje w niepewnych i rozedrganych czasach.

PLAN SŁUCHANIA

04.11.19 - 20.11.19

odc. 1 Księga 1 (wdzięczność)
odc. 2 Księga 2 (zło w nas, przemijanie)
odc. 3 Księga 3 (wartości w obliczu śmierci)
odc. 4 Księga 4 cz. 1 (ustronie wewnętrzne)
odc. 5 Księga 4 cz. 2 (bądź jak skała)
odc. 6 Księga 5 cz. 1 (pozytywne usposobienie)
odc. 7 Księga 5 cz. 2 (między tragedią i komedią)
odc. 8 Księga 6 cz. 1 (granica taktu)
odc. 9 Księga 6 cz. 2 (w zgodzie z naturą)
odc. 10 Księga 7 cz. 1 (żyją zasady)
odc. 11 Księga 7 cz. 2 (cechu charakteru doskonałego)
odc. 12 Księga 8 cz. 1 (nie trać spokoju)
odc. 13 Księga 8 cz. 2 (podstawa miłości własnej)
odc. 14 Księga 9 cz. 1 (nie gardź śmiercią)
odc. 15 Księga 9 cz. 2 (strata jest przemianą)
odc. 16 Księga 10 cz. 1 (oby cię nie przemianowano)
odc. 17 Księga 10 cz. 2 (nie wybieraj doznań)
odc. 18 Księga 11 (cztery manowce woli)
odc. 19 Księga 12 cz. 1 (doskonałość wszechświata)
odc. 20 Księga 12 cz. 2 (odejść łagodnie)
Odc. 1/13 - 05:22

Czy w ogóle pomagać

Czyta: Ks. Jan Kaczkowski

KUP

Ks. Jan Kaczkowski

Samarytanin, kapelusznice i kot, czyli jak skutecznie pomagać

RTCK

OPIS

Samarytanin to niezwykle szczere świadectwo człowieka, który od lat realizując się w skutecznym pomaganiu innym, dziś sam znalazł się w sytuacji potrzebującego pomocy. O najtrudniejszych kwestiach związanych z tym tematem mówi więc już nie tylko jako nauczyciel, ale jako świadek.


O AUTORZE

Ks. Jan Kaczkowski (1977 - 2016) - kapłan archidiecezji gdańskiej, dr teologii moralnej, wykładowca bioetyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, organizator i dyrektor Hospicjum pw. św. Ojca Pio w Pucku. vloger.

Za swoje zaangażowanie i profesjonalizm w działaniach na rzecz osób w terminalnym stadium choroby nowotworowej, a także za działalność zmierzającą do podnoszenia świadomości w zakresie problemów bioetycznych i pomocy osobom chorym na nowotwory otrzymał wiele nagród i wyróżnień, w tym odznaczenie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

O własnym zmaganiu się z nowotworem opowiedział m.in. w książce Katarzyny Jabłońskiej Szału nie ma, jest rak, a także w niniejszej konferencji.

PLAN SŁUCHANIA

18.11.19 - 30.11.19

odc. 1 Czy w ogóle pomagać
odc. 2 Wszyscy są równi
odc. 3 Niestandardowo o Samarytaninie
odc. 4 Złamanie zasady dla dobra sprawy
odc. 5 Trzeba mieć zasady
odc. 6 Kapelusznice i kot
odc. 7 Pomaganie vs pomagactwo
odc. 8 Spowiedź komunisty
odc. 9 Wyświęcony dla żartu
odc. 10 Dość katolickiej lipy
odc. 11 Granice
odc. 12 Bądź roztropny jak wąż
odc. 13 Wolno mi powiedzieć nieprawdę

O MANHU

MANHU to chrześcijański serwis z audiobookami, które pomogą Ci w poszukiwaniu odpowiedzi na najważniejsze pytania.

Dzięki MANHU możesz słuchać audiobooków w odcinkach za darmo lub kupować je w całości i pobierać przez internet.

Możesz łatwo dotrzeć do najlepszych publikacji, słuchać ich w trakcie innych czynności i rozwijać się pomimo zabiegania.

PYTASZ SŁUCHASZ ŻYJESZ

Księga Wyjścia 16, 15; 34

Na widok tego Izraelici pytali się wzajemnie: «Manhu?», to znaczy: «Co to jest?», gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy powiedział do nich Mojżesz: «To jest chleb, który daje wam Pan na pokarm».

JAK SŁUCHAĆ

Kliknij w strzałki w lewym dolnym rogu i zobacz tytuły, których możesz posłuchać DZISIAJ, JUTRO i WKRÓTCE.

Wróć następnego dnia  i posłuchaj kolejnego rozdziału a potem kolejnego... W ten sposób wysłuchasz audiobooka za darmo.

Każdy z rozdziałów udostępniany jest przez jedną dobę.

RADIO – KRÓTKA INSTRUKCJA

Księga Wyjścia 16, 4

Pan powiedział wówczas do Mojżesza: «Oto ześlę wam chleb z nieba, na kształt deszczu. I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej.

ZASADY

Dzięki MANHU możesz słuchać wartościowych audiobooków za darmo. Jednak pobieranie nagrań możliwe jest tylko po ich wcześniejszym zakupie w naszej księgarni.
Wszystkie udostępniane tutaj odcinki posiadają znak wodny (copyright audio watermark). Jest on trwale związany z nagraniem i umożliwia sprawdzenie źródła pochodzenia dźwięku.
Jeśli chcesz podzielić się ze znajomymi inspirującą treścią lub umożliwić im darmowy dostęp do nagrań, po prostu powiedz im o MANHU!

REGULAMIN
OCHRONA PRAW AUTORSKICH

Księga Wyjścia 16, 4

Pan powiedział wówczas do Mojżesza: « I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami czy też nie.»

KONTAKT

Masz pytania dotyczące korzystania z serwisu?
zapytaj@manhu.pl

W sprawie współpracy podejmij…
kontakt@manhu.pl

Uwagi odnośnie działania strony przyjmuje:
admin@manhu.pl

|

|

|

Czekamy na wiadomość

od Ciebie :)  

 

Świętość i doskonałość cz. 2

Co zrobiłby Jezus?

odc. 1/1

19:57

Co zrobiłby Jezus?

Księga 9 cz. 1 (nie gardź śmiercią)

odc. 15/20

15:16

Księga 9 cz. 2 (strata jest przemianą)

Premiera 22.11.19

22.11.19 - 30.11.19

Okton logismoi

Ks. Dariusz Klejnowski-Różycki

KUP
OPIS: Okton logismoi (czyli osiem myśli lub też osiem duchów) to wciąż aktualna "recepta" na szczęśliwe życie, odkryta 1700 lat temu przez Ojców…