Loading, please wait...
Odc. 18/22 - 07:50

12:47

Czyta: o. Adam Szustak OP

KUP

Adam Szustak OP

Jestem Nikim

RTCK

OPIS

Jeśli nie znasz historii o Jozuem i zburzeniu murów Jerycha – możesz nie znać historii o sobie! Bo w tej jednej historii znajduje się cała rzeczywistość duchowa każdego z nas. Także Twoja historia.

Jeśli czujesz, że zupełnie nie wiesz, jak zburzyć mury swojego Jerycha, miasta ciemności z zapieczętowanymi 7 bramami blokującymi Twoje wejście do Ziemi Obiecanej – posłuchaj o Jozuem, który odpowiadając na dziwne i nietypowe polecenie Bożego wysłannika stał się świadkiem upadku murów niezdobytego miasta i wielkiego tryumfu narodu Pana.

Nagranie zawiera obszerne świadectwo ojca Adama, który dzieli się historią swojego nawróceni PO RAZ PIERWSZY w takiej formie, opowiadając o swoim, pełnym zaskakujących zwrotów akcji życiu, które dziś nazywa autentycznym doświadczaniem zbawienia.

PLAN SŁUCHANIA

03.02.18 - 24.02.18

odc. 1 Księga Jozuego 5,13 - 6,21
odc. 2 Jozue to Ty
odc. 3 Twoje Jerycho
odc. 4 Wznieś oczy ku górze
odc. 5 Oślica Baalama
odc. 6 Bóg chce do Ciebie dotrzeć teraz
odc. 7 Nic nie możesz zrobić sam
odc. 8 Głupstwo głoszenia Słowa Bożego
odc. 9 Ty jesteś nikim
odc. 10 Jesteś upodobaniem Boga
odc. 11 Nie ma prawa - jest Jezus
odc. 12 Bóg wchodzi z Tobą w niewiarygodną bliskość
odc. 13 Koniec handlu z Bogiem
odc. 14 Brama do wszystkiego
odc. 15 Od zbawienia wszystko się zaczyna
odc. 16 Zawsze wiedziałem, że będę księdzem
odc. 17 Pierwsza ucieczka z domu do zakonu
odc. 18 12:47
odc. 19 Golonka
odc. 20 16 maja 2008 r.
odc. 21 Wędrowny kaznodzieja
odc. 22 Wszystko jest za darmo
Odc. 11/12 - 09:03

Wzór dojrzałości emocjonalnej

Czyta: Ks. Marek Dziewiecki

KUP

Ks. Marek Dziewiecki

Emocje

RTCK

OPIS

Każdy z nas posiada „dwa mózgi”: jeden racjonalny, logiczny, odpowiadający za myślenie i drugi emocjonalny, ten dzięki któremu mamy uczucia. Każdy z nas posiada też władzę manipulowania własnym myśleniem. Mamy wpływ na to jak myślimy, jaką przybieramy postawę, ale nikt z nas nie ma władzy nad emocjami.

Cokolwiek wydarza się w naszym życiu powoduje w nas oddźwięk emocjonalny, jednak najczęściej nie w pełni uświadamiamy sobie własne przeżycia. Sęk w tym, by wiedzieć co aktualnie przeżywamy, ponieważ w emocjach ukryte są cenne informacje, z których powinniśmy korzystać.

PLAN SŁUCHANIA

10.02.18 - 21.02.18

odc. 1 Co wywołuje emocje
odc. 2 Emocje niosą informacje
odc. 3 Wszystkie emocje są pozytywne
odc. 4 Nie oszukasz emocji
odc. 5 Emocje nie podlegają ocenie moralnej
odc. 6 Tylko ty odpowiadasz za swoje emocje
odc. 7 Teraźniejszością uleczysz przeszłość
odc. 8 Próby ucieczki od emocji
odc. 9 Kryteria dojrzałości emocjonalnej
odc. 10 Jak przeżywać natrętne lęki
odc. 11 Wzór dojrzałości emocjonalnej
odc. 12 Praktyczne wskazówki
Odc. 1/10 - 20:31

Powołani do zażyłej więzi z Jezusem cz. 1

Czyta: Ks. Krzysztof Wons SDS

KUP

Krzysztof Wons SDS

Więź z Jezusem i kontemplacja ewangeliczna

Studio Katolik

OPIS

Codzienność jest piątą ewangelią, w której Jezus szuka z nami osobowego spotkania. Pragnie, abyśmy Go lepiej poznali, bardziej umiłowali i wierniej naśladowali. Możemy tego doświadczyć na drodze kontemplacji ewangelicznej. Jest to droga modlitwy, która prowadzi do spotkania z Jezusem poprzez Słowo Ewangelii. Pomaga otwierać się na Jego przeminiającą obecność i trwać z Nim w zażyłej więzi pośród codzienności.

 

O AUTORZE

Krzysztof WONS SDS – po studiach z teologii duchowości na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie pełnił posługę ojca duchownego w WSD Salwatorianów w Bagnie. Od 1997 r. jest dyrektorem Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

Jest redaktorem naczelnym „Zeszytów Formacji Duchowej” oraz dyrektorem Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych organizowanej przy Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie pod patronatem Komisji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa. Jest również wykładowcą teologii duchowości w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów.

PLAN SŁUCHANIA

20.02.18 - 01.03.18

odc. 1 Powołani do zażyłej więzi z Jezusem cz. 1
odc. 2 Powołani do zażyłej więzi z Jezusem cz. 2
odc. 3 Szukanie więzi z Jezusem w kontemplacji cz.1
odc. 4 Szukanie więzi z Jezusem w kontemplacji cz.2
odc. 5 Poznawanie Jezusa cz.1
odc. 6 Poznawanie Jezusa cz.2
odc. 7 Rozmiłowanie w Jezusie cz.1
odc. 8 Rozmiłowanie w Jezusie cz.2
odc. 9 Wybór Jezusa cz.1
odc. 10 Wybór Jezusa cz.2
Odc. 19/22 - 09:59

Golonka

Czyta: Adam Szustak OP

KUP

Adam Szustak OP

Jestem Nikim

RTCK

OPIS

Jeśli nie znasz historii o Jozuem i zburzeniu murów Jerycha – możesz nie znać historii o sobie! Bo w tej jednej historii znajduje się cała rzeczywistość duchowa każdego z nas. Także Twoja historia.

Jeśli czujesz, że zupełnie nie wiesz, jak zburzyć mury swojego Jerycha, miasta ciemności z zapieczętowanymi 7 bramami blokującymi Twoje wejście do Ziemi Obiecanej – posłuchaj o Jozuem, który odpowiadając na dziwne i nietypowe polecenie Bożego wysłannika stał się świadkiem upadku murów niezdobytego miasta i wielkiego tryumfu narodu Pana.

Nagranie zawiera obszerne świadectwo ojca Adama, który dzieli się historią swojego nawróceni PO RAZ PIERWSZY w takiej formie, opowiadając o swoim, pełnym zaskakujących zwrotów akcji życiu, które dziś nazywa autentycznym doświadczaniem zbawienia.

PLAN SŁUCHANIA

03.02.18 - 24.02.18

odc. 1 Księga Jozuego 5,13 - 6,21
odc. 2 Jozue to Ty
odc. 3 Twoje Jerycho
odc. 4 Wznieś oczy ku górze
odc. 5 Oślica Baalama
odc. 6 Bóg chce do Ciebie dotrzeć teraz
odc. 7 Nic nie możesz zrobić sam
odc. 8 Głupstwo głoszenia Słowa Bożego
odc. 9 Ty jesteś nikim
odc. 10 Jesteś upodobaniem Boga
odc. 11 Nie ma prawa - jest Jezus
odc. 12 Bóg wchodzi z Tobą w niewiarygodną bliskość
odc. 13 Koniec handlu z Bogiem
odc. 14 Brama do wszystkiego
odc. 15 Od zbawienia wszystko się zaczyna
odc. 16 Zawsze wiedziałem, że będę księdzem
odc. 17 Pierwsza ucieczka z domu do zakonu
odc. 18 12:47
odc. 19 Golonka
odc. 20 16 maja 2008 r.
odc. 21 Wędrowny kaznodzieja
odc. 22 Wszystko jest za darmo
Odc. 12/12 - 22:08

Praktyczne wskazówki

Czyta: Ks. Marek Dziewiecki

KUP

Ks. Marek Dziewiecki

Emocje

RTCK

OPIS

Każdy z nas posiada „dwa mózgi”: jeden racjonalny, logiczny, odpowiadający za myślenie i drugi emocjonalny, ten dzięki któremu mamy uczucia. Każdy z nas posiada też władzę manipulowania własnym myśleniem. Mamy wpływ na to jak myślimy, jaką przybieramy postawę, ale nikt z nas nie ma władzy nad emocjami.

Cokolwiek wydarza się w naszym życiu powoduje w nas oddźwięk emocjonalny, jednak najczęściej nie w pełni uświadamiamy sobie własne przeżycia. Sęk w tym, by wiedzieć co aktualnie przeżywamy, ponieważ w emocjach ukryte są cenne informacje, z których powinniśmy korzystać.

PLAN SŁUCHANIA

10.02.18 - 21.02.18

odc. 1 Co wywołuje emocje
odc. 2 Emocje niosą informacje
odc. 3 Wszystkie emocje są pozytywne
odc. 4 Nie oszukasz emocji
odc. 5 Emocje nie podlegają ocenie moralnej
odc. 6 Tylko ty odpowiadasz za swoje emocje
odc. 7 Teraźniejszością uleczysz przeszłość
odc. 8 Próby ucieczki od emocji
odc. 9 Kryteria dojrzałości emocjonalnej
odc. 10 Jak przeżywać natrętne lęki
odc. 11 Wzór dojrzałości emocjonalnej
odc. 12 Praktyczne wskazówki
Odc. 2/10 - 29:32

Powołani do zażyłej więzi z Jezusem cz. 2

Czyta: Krzysztof Wons SDS

KUP

Krzysztof Wons SDS

Więź z Jezusem i kontemplacja ewangeliczna

Studio Katolik

OPIS

Codzienność jest piątą ewangelią, w której Jezus szuka z nami osobowego spotkania. Pragnie, abyśmy Go lepiej poznali, bardziej umiłowali i wierniej naśladowali. Możemy tego doświadczyć na drodze kontemplacji ewangelicznej. Jest to droga modlitwy, która prowadzi do spotkania z Jezusem poprzez Słowo Ewangelii. Pomaga otwierać się na Jego przeminiającą obecność i trwać z Nim w zażyłej więzi pośród codzienności.

 

O AUTORZE

Krzysztof WONS SDS – po studiach z teologii duchowości na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie pełnił posługę ojca duchownego w WSD Salwatorianów w Bagnie. Od 1997 r. jest dyrektorem Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

Jest redaktorem naczelnym „Zeszytów Formacji Duchowej” oraz dyrektorem Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych organizowanej przy Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie pod patronatem Komisji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa. Jest również wykładowcą teologii duchowości w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów.

PLAN SŁUCHANIA

20.02.18 - 01.03.18

odc. 1 Powołani do zażyłej więzi z Jezusem cz. 1
odc. 2 Powołani do zażyłej więzi z Jezusem cz. 2
odc. 3 Szukanie więzi z Jezusem w kontemplacji cz.1
odc. 4 Szukanie więzi z Jezusem w kontemplacji cz.2
odc. 5 Poznawanie Jezusa cz.1
odc. 6 Poznawanie Jezusa cz.2
odc. 7 Rozmiłowanie w Jezusie cz.1
odc. 8 Rozmiłowanie w Jezusie cz.2
odc. 9 Wybór Jezusa cz.1
odc. 10 Wybór Jezusa cz.2

O MANHU

MANHU to chrześcijański serwis z audiobookami, które pomogą Ci w poszukiwaniu odpowiedzi na najważniejsze pytania.

Dzięki MANHU możesz słuchać audiobooków w odcinkach za darmo lub kupować je w całości i pobierać przez internet.

Możesz łatwo dotrzeć do najlepszych publikacji, słuchać ich w trakcie innych czynności i rozwijać się pomimo zabiegania.

PYTASZ SŁUCHASZ ŻYJESZ

Księga Wyjścia 16, 15; 34

Na widok tego Izraelici pytali się wzajemnie: «Manhu?», to znaczy: «Co to jest?», gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy powiedział do nich Mojżesz: «To jest chleb, który daje wam Pan na pokarm».

JAK SŁUCHAĆ

Kliknij w strzałki w lewym dolnym rogu i zobacz tytuły, których możesz posłuchać DZISIAJ, JUTRO i WKRÓTCE.

Wróć następnego dnia  i posłuchaj kolejnego rozdziału a potem kolejnego... W ten sposób wysłuchasz audiobooka za darmo.

Każdy z rozdziałów udostępniany jest przez jedną dobę.

RADIO – KRÓTKA INSTRUKCJA

Księga Wyjścia 16, 4

Pan powiedział wówczas do Mojżesza: «Oto ześlę wam chleb z nieba, na kształt deszczu. I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej.

ZASADY

Dzięki MANHU możesz słuchać wartościowych audiobooków za darmo. Jednak pobieranie nagrań możliwe jest tylko po ich wcześniejszym zakupie w naszej księgarni.
Wszystkie udostępniane tutaj odcinki posiadają znak wodny (copyright audio watermark). Jest on trwale związany z nagraniem i umożliwia sprawdzenie źródła pochodzenia dźwięku.
Jeśli chcesz podzielić się ze znajomymi inspirującą treścią lub umożliwić im darmowy dostęp do nagrań, po prostu powiedz im o MANHU!

REGULAMIN
OCHRONA PRAW AUTORSKICH

Księga Wyjścia 16, 4

Pan powiedział wówczas do Mojżesza: « I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami czy też nie.»

KONTAKT

Masz pytania dotyczące korzystania z serwisu?
zapytaj@manhu.pl

W sprawie współpracy podejmij…
kontakt@manhu.pl

Uwagi odnośnie działania strony przyjmuje:
admin@manhu.pl

|

|

|

Czekamy na wiadomość

od Ciebie :)  

 

12:47

odc. 18/22

07:50

12:47

Wzór dojrzałości emocjonalnej

Powołani do zażyłej więzi z Jezusem cz. 1

odc. 19/22

09:59

Golonka

odc. 12/12

22:08

Praktyczne wskazówki

odc. 2/10

29:32

Powołani do zażyłej więzi z Jezusem cz. 2

Premiera 22.02.18

22.02.18 - 01.03.18

Temperamenty

Ks. Mirosław Maliński

KUP
OPIS: Temperamenty to prosty i praktyczny poradnik. Jest zapisem cyklu konferencji zatytułowanych Tępmy temperamenty, prowadzonych przez pełnego charyzmy duszpasterza – ks. Mirosława Malińskiego…

Premiera 25.02.18

25.02.18 - 11.03.18

Zamknij oczy!

Adam Szustak OP

KUP
OPIS: Piąte – jubileuszowe wydanie z serii Jestem Legendą poświęcone jest jednym z najbardziej aktualnych tematów XXI wieku – niezaspokojonym pragnieniom, nałogom i…

Premiera 02.03.18

02.03.18 - 12.03.18

Przemienienie

Ks. Dariusz Klejnowski-Różycki

KUP
OPIS: Ten audiobook wprowadzi Cię w świat ikonografii. Krok po kroku dowiesz się, jak pisać ikony. Zrozumiesz teologię, która wpływa na kształt obrazów,…