Loading, please wait...
Odc. 1/10 - 30:24

Akceptacja korzeni

Czyta: Ks. Jarosław Międzybrodzki

KUP

Ks. Jarosław Międzybrodzki

Dla trwających w duchowych ciemnościach

Emmanuel

OPIS

To rekolekcje dla tych, którym: „wydaje się, że są na dnie smutku, opuszczenia, na dnie swoich grzechów, z którymi nie potrafią już zerwać (...); widzą ogrom swojej nędzy, niemoc wydobycia się z niej, zatrzymują się, popadają w rozpacz, zniechęcenie i nie są w stanie nic z tym zrobić\"- powie rekolekcjonista.

I dalej: „Św. Jan Chrzciciel nie mówi nam, co my mamy z tym zrobić, ale głosi to, co Bóg chce zrobić w człowieku. Chce wydobyć go z grzechu.\" To, co teraz przeżywasz, to noc oczyszczenia, która \"prowadzi do wzajemnego posiadania siebie w miłości: Boga i człowieka. Gdy człowiek całkowicie oddaje się Bogu, Bóg całkowicie wypełnia go Sobą.\"

 

O AUTORZE

ks. Jarosław Międzybrodzki - doktor teologii, wieloletni moderator Ruchu Światło-Życie, pełnił posługę egzorcysty archidiecezji katowickiej. Obecnie proboszcz parafii Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej - Goduli.

PLAN SŁUCHANIA

27.02.17 - 08.03.17

odc. 1 Akceptacja korzeni
odc. 2 Piętno oczekiwań
odc. 3 Głos łaski
odc. 4 Dojrzewanie na pustkowiu
odc. 5 Przyjmowanie krzyża
odc. 6 Poszerzanie serca
odc. 7 Tożsamość Jana Chrzciciela
odc. 8 Wskazywanie na Jezusa
odc. 9 W ciemnościach pustki
odc. 10 Przyjąć świadka
Odc. 15/16 - 06:31

Krawcowa

Czyta: Adam Szustak OP

KUP

Adam Szustak OP

Projekt ESTERA

RTCK

OPIS

Posłuchaj o królowej, która odważyła się powiedzieć „nie” przedmiotowemu postrzeganiu kobiety. Poznaj Esterę, która zjednywała sobie ludzi swoim pięknem, wszędzie, gdzie się pojawiała wprowadzała pokój, a w obliczu śmiertelnego zagrożenia nie zawahała się działać, aby uratować cały naród. Posłuchaj o kobiecie, która swoim pięknem zmieniła oblicze świata.

 

O AUTORZE

O. Adam Szustak OP - duszpasterz krakowskiej Beczki w latach 2007-2012, autor takich książek jak Upojeni Bogiem czy Ewangelia dla nienormalnych, rekolekcji internetowych pt. Zakochany skazaniec a wreszcie bestselerowego audiobooka Nocny złodziej.

PLAN SŁUCHANIA

13.02.17 - 28.02.17

odc. 1 Wprowadzenie
odc. 2 Typowy męski świat
odc. 3 Piękno z Google
odc. 4 Jedna kobieta może zmienić cały świat
odc. 5 Konkurs na najpiękniejszą
odc. 6 Co to jest gracja
odc. 7 Nie przyjmuj podarków
odc. 8 Cechy królowej
odc. 9 Zjawiskowa kobieta
odc. 10 Jesteś boską internwencją
odc. 11 Piękna czyli dobra
odc. 12 Podobna do Ducha Świętego
odc. 13 Pszczoła
odc. 14 Balsamy
odc. 15 Krawcowa
odc. 16 Za cenę śmierci
Odc. 12/12 - 26:22

Mojżesz w świetle Nowego Testamentu

Czyta: Danuta Piekarz

KUP

Danuta Piekarz

Z Mojżeszem do Ziemi Obiecanej

Studio Katolik

OPIS

Dzieje Mojżesza, które możemy odczytać w księgach Starego Testamentu (Wj, Lb, Pwt), są nie tylko cieka­wym opowiadaniem wydarzeń z przeszłości, ale też zwierciadłem, w którym warto odczytać własne dzieje, radości i rozterki. W postaci Mojżesza możemy odnaleźć w pewnym sensie samych siebie, powołanych przez Boga do naszej życiowej misji, żyjących z Nim w głębokiej relacji, wędrujących do ziemi obiecanej przez pustynię tej rzeczywistości, w której żyjemy, wreszcie odpowiedzialnych za mniej czy bardziej liczną grupę tych, których Bóg nam powierzył i którzy nam zaufali. 

 

O AUTORZE

Dr Danuta PIEKARZ – italianistka i biblistka, wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim, Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie (wcześniej: Papieska Akademia Teologiczna) oraz w Wyższym Seminarium Duchownym Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych. Od 24 kwietnia 2008 r. jest konsultorką Papieskiej Rady ds. Świeckich.

PLAN SŁUCHANIA

16.02.17 - 27.02.17

odc. 1 Smak niewoli
odc. 2 Ocalenie Mojżesza
odc. 3 Posyłam cię do faraona
odc. 4 Pascha
odc. 5 Wyjście z Egiptu
odc. 6 Na pustyni
odc. 7 Na skrzydłach Boga
odc. 8 Przymierze
odc. 9 Lud Boga - lud Mojżesza
odc. 10 Boża obietnica czy ludzka logika?
odc. 11 Koniec wędrówki
odc. 12 Mojżesz w świetle Nowego Testamentu
Odc. 9/10 - 15:14

Służba uzdrawiania jako Boże polecenie cz. 1

Czyta: Henryk Wieja

KUP

Alina i Henryk Wieja

Bóg nadal uzdrawia

Koinonia

OPIS

Audiobook tworzą nagrania cyklu wykładów wygłoszonych w Chrześcijańskiej Wspólnocie ŻYCIE I MISJA na temat posługi uzdrawiania.

 

O AUTORZE

Henryk Wieja jest lekarzem. Założył Ośrodek Medycyny Prewencyjnej i Opieki Kompleksowej w Ustroniu. Z pasją promuje zdrowy styl życia, którego integralną częścią jest relacja z Bogiem. Wraz z żoną Aliną są założycielami Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja w Ustroniu, w ramach której prowadzą wykłady i szkolenia na temat małżeństwa, silnej rodziny i skutecznej pomocy w sytuacjach kryzysowych.

---

PLAN SŁUCHANIA

19.02.17 - 28.02.17

odc. 1 Czy Bóg nadal uzdrawia cz. 1
odc. 2 Czy Bóg nadal uzdrawia cz. 2
odc. 3 Uzdrowienie przyjęte wiarą cz. 1
odc. 4 Uzdrowienie przyjęte wiarą cz. 2
odc. 5 Uzdrowienie w akcie przebaczenia cz. 1
odc. 6 Uzdrowienie w akcie przebaczenia cz. 2
odc. 7 Uzdrowienie z choroby i niemocy cz. 1
odc. 8 Uzdrowienie z choroby i niemocy cz. 2
odc. 9 Służba uzdrawiania jako Boże polecenie cz. 1
odc. 10 Służba uzdrawiania jako Boże polecenie cz. 2
Odc. 2/10 - 30:09

Piętno oczekiwań

Czyta: ks. Jarosław Międzybrodzki

KUP

Ks. Jarosław Międzybrodzki

Dla trwających w duchowych ciemnościach

Emmanuel

OPIS

To rekolekcje dla tych, którym: „wydaje się, że są na dnie smutku, opuszczenia, na dnie swoich grzechów, z którymi nie potrafią już zerwać (...); widzą ogrom swojej nędzy, niemoc wydobycia się z niej, zatrzymują się, popadają w rozpacz, zniechęcenie i nie są w stanie nic z tym zrobić\"- powie rekolekcjonista.

I dalej: „Św. Jan Chrzciciel nie mówi nam, co my mamy z tym zrobić, ale głosi to, co Bóg chce zrobić w człowieku. Chce wydobyć go z grzechu.\" To, co teraz przeżywasz, to noc oczyszczenia, która \"prowadzi do wzajemnego posiadania siebie w miłości: Boga i człowieka. Gdy człowiek całkowicie oddaje się Bogu, Bóg całkowicie wypełnia go Sobą.\"

 

O AUTORZE

ks. Jarosław Międzybrodzki - doktor teologii, wieloletni moderator Ruchu Światło-Życie, pełnił posługę egzorcysty archidiecezji katowickiej. Obecnie proboszcz parafii Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej - Goduli.

PLAN SŁUCHANIA

27.02.17 - 08.03.17

odc. 1 Akceptacja korzeni
odc. 2 Piętno oczekiwań
odc. 3 Głos łaski
odc. 4 Dojrzewanie na pustkowiu
odc. 5 Przyjmowanie krzyża
odc. 6 Poszerzanie serca
odc. 7 Tożsamość Jana Chrzciciela
odc. 8 Wskazywanie na Jezusa
odc. 9 W ciemnościach pustki
odc. 10 Przyjąć świadka
Odc. 16/16 - 11:45

Za cenę śmierci

Czyta: Adam Szustak OP

KUP

Adam Szustak OP

Projekt ESTERA

RTCK

OPIS

Posłuchaj o królowej, która odważyła się powiedzieć „nie” przedmiotowemu postrzeganiu kobiety. Poznaj Esterę, która zjednywała sobie ludzi swoim pięknem, wszędzie, gdzie się pojawiała wprowadzała pokój, a w obliczu śmiertelnego zagrożenia nie zawahała się działać, aby uratować cały naród. Posłuchaj o kobiecie, która swoim pięknem zmieniła oblicze świata.

 

O AUTORZE

O. Adam Szustak OP - duszpasterz krakowskiej Beczki w latach 2007-2012, autor takich książek jak Upojeni Bogiem czy Ewangelia dla nienormalnych, rekolekcji internetowych pt. Zakochany skazaniec a wreszcie bestselerowego audiobooka Nocny złodziej.

PLAN SŁUCHANIA

13.02.17 - 28.02.17

odc. 1 Wprowadzenie
odc. 2 Typowy męski świat
odc. 3 Piękno z Google
odc. 4 Jedna kobieta może zmienić cały świat
odc. 5 Konkurs na najpiękniejszą
odc. 6 Co to jest gracja
odc. 7 Nie przyjmuj podarków
odc. 8 Cechy królowej
odc. 9 Zjawiskowa kobieta
odc. 10 Jesteś boską internwencją
odc. 11 Piękna czyli dobra
odc. 12 Podobna do Ducha Świętego
odc. 13 Pszczoła
odc. 14 Balsamy
odc. 15 Krawcowa
odc. 16 Za cenę śmierci

Czyta: Danuta Piekarz

KUP

Danuta Piekarz

Z Mojżeszem do Ziemi Obiecanej

Studio Katolik

OPIS

Dzieje Mojżesza, które możemy odczytać w księgach Starego Testamentu (Wj, Lb, Pwt), są nie tylko cieka­wym opowiadaniem wydarzeń z przeszłości, ale też zwierciadłem, w którym warto odczytać własne dzieje, radości i rozterki. W postaci Mojżesza możemy odnaleźć w pewnym sensie samych siebie, powołanych przez Boga do naszej życiowej misji, żyjących z Nim w głębokiej relacji, wędrujących do ziemi obiecanej przez pustynię tej rzeczywistości, w której żyjemy, wreszcie odpowiedzialnych za mniej czy bardziej liczną grupę tych, których Bóg nam powierzył i którzy nam zaufali. 

 

O AUTORZE

Dr Danuta PIEKARZ – italianistka i biblistka, wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim, Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie (wcześniej: Papieska Akademia Teologiczna) oraz w Wyższym Seminarium Duchownym Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych. Od 24 kwietnia 2008 r. jest konsultorką Papieskiej Rady ds. Świeckich.

PLAN SŁUCHANIA

16.02.17 - 27.02.17

odc. 1 Smak niewoli
odc. 2 Ocalenie Mojżesza
odc. 3 Posyłam cię do faraona
odc. 4 Pascha
odc. 5 Wyjście z Egiptu
odc. 6 Na pustyni
odc. 7 Na skrzydłach Boga
odc. 8 Przymierze
odc. 9 Lud Boga - lud Mojżesza
odc. 10 Boża obietnica czy ludzka logika?
odc. 11 Koniec wędrówki
odc. 12 Mojżesz w świetle Nowego Testamentu
Odc. 10/10 - 23:20

Służba uzdrawiania jako Boże polecenie cz. 2

Czyta: Alina i Henryk Wieja

KUP

Alina i Henryk Wieja

Bóg nadal uzdrawia

Koinonia

OPIS

Audiobook tworzą nagrania cyklu wykładów wygłoszonych w Chrześcijańskiej Wspólnocie ŻYCIE I MISJA na temat posługi uzdrawiania.

 

O AUTORZE

Henryk Wieja jest lekarzem. Założył Ośrodek Medycyny Prewencyjnej i Opieki Kompleksowej w Ustroniu. Z pasją promuje zdrowy styl życia, którego integralną częścią jest relacja z Bogiem. Wraz z żoną Aliną są założycielami Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja w Ustroniu, w ramach której prowadzą wykłady i szkolenia na temat małżeństwa, silnej rodziny i skutecznej pomocy w sytuacjach kryzysowych.

---

PLAN SŁUCHANIA

19.02.17 - 28.02.17

odc. 1 Czy Bóg nadal uzdrawia cz. 1
odc. 2 Czy Bóg nadal uzdrawia cz. 2
odc. 3 Uzdrowienie przyjęte wiarą cz. 1
odc. 4 Uzdrowienie przyjęte wiarą cz. 2
odc. 5 Uzdrowienie w akcie przebaczenia cz. 1
odc. 6 Uzdrowienie w akcie przebaczenia cz. 2
odc. 7 Uzdrowienie z choroby i niemocy cz. 1
odc. 8 Uzdrowienie z choroby i niemocy cz. 2
odc. 9 Służba uzdrawiania jako Boże polecenie cz. 1
odc. 10 Służba uzdrawiania jako Boże polecenie cz. 2
Odc. 1/10 - 33:28

Fenomen wartości

Czyta: Ks. Krzysztof Grzywocz

KUP

Ks. Krzysztof Grzywocz

Wartość człowieka

Studio Katolik

OPIS

Jak rozwijać i wzmacniać świadomość własnej wartości i jak pomagać w tym innym? Rekolekcje dla pragnących korzystać z kierownictwa duchowego, dla wychowawców, nauczycieli, terapeutów i kierowników duchowych...

 

O AUTORZE

Ks. dr Krzysztof GRZYWOCZ – wykładowca teologii duchowości na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, kierownik duchowy i rekolekcjonista, penitencjarz, stały współpracownik Centrum Formacji Duchowej.

PLAN SŁUCHANIA

28.02.17 - 09.03.17

odc. 1 Fenomen wartości
odc. 2 Poczucie braku wartości cz. 1
odc. 3 Poczucie braku wartości cz. 2
odc. 4 Psychologiczne podstawy zagadnienia cz. 1
odc. 5 Psychologiczne podstawy zagadnienia cz. 2
odc. 6 Teologiczne podstawy zagadnienia
odc. 7 W trosce o swoją wartość cz. 1
odc. 8 W trosce o swoją wartość cz. 2
odc. 9 W trosce o wartość drugiego cz. 1
odc. 10 W trosce o wartość drugiego cz. 2

O MANHU

MANHU to chrześcijański serwis z audiobookami, które pomogą Ci w poszukiwaniu odpowiedzi na najważniejsze pytania.

Dzięki MANHU możesz słuchać audiobooków w odcinkach za darmo lub kupować je w całości i pobierać przez internet.

Możesz łatwo dotrzeć do najlepszych publikacji, słuchać ich w trakcie innych czynności i rozwijać się pomimo zabiegania.

PYTASZ SŁUCHASZ ŻYJESZ

Księga Wyjścia 16, 15; 34

Na widok tego Izraelici pytali się wzajemnie: «Manhu?», to znaczy: «Co to jest?», gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy powiedział do nich Mojżesz: «To jest chleb, który daje wam Pan na pokarm».

JAK SŁUCHAĆ

Kliknij w strzałki w lewym dolnym rogu i zobacz tytuły, których możesz posłuchać DZISIAJ, JUTRO i WKRÓTCE.

Wróć następnego dnia  i posłuchaj kolejnego rozdziału a potem kolejnego... W ten sposób wysłuchasz audiobooka za darmo.

Każdy z rozdziałów udostępniany jest przez jedną dobę.

RADIO – KRÓTKA INSTRUKCJA

Księga Wyjścia 16, 4

Pan powiedział wówczas do Mojżesza: «Oto ześlę wam chleb z nieba, na kształt deszczu. I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej.

ZASADY

Dzięki MANHU możesz słuchać wartościowych audiobooków za darmo. Jednak pobieranie nagrań możliwe jest tylko po ich wcześniejszym zakupie w naszej księgarni.
Wszystkie udostępniane tutaj odcinki posiadają znak wodny (copyright audio watermark). Jest on trwale związany z nagraniem i umożliwia sprawdzenie źródła pochodzenia dźwięku.
Jeśli chcesz podzielić się ze znajomymi inspirującą treścią lub umożliwić im darmowy dostęp do nagrań, po prostu powiedz im o MANHU!

REGULAMIN
OCHRONA PRAW AUTORSKICH

Księga Wyjścia 16, 4

Pan powiedział wówczas do Mojżesza: « I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami czy też nie.»

KONTAKT

Masz pytania dotyczące korzystania z serwisu?
zapytaj@manhu.pl

W sprawie współpracy podejmij…
kontakt@manhu.pl

Uwagi odnośnie działania strony przyjmuje:
admin@manhu.pl

|

|

|

Czekamy na wiadomość

od Ciebie :)  

 

Krawcowa

odc. 15/16

06:31

Krawcowa

Mojżesz w świetle Nowego Testamentu

Służba uzdrawiania jako Boże polecenie cz. 1

odc. 2/10

30:09

Piętno oczekiwań

odc. 16/16

11:45

Za cenę śmierci

odc. 10/10

23:20

Służba uzdrawiania jako Boże polecenie cz. 2

odc. 1/10

33:28

Fenomen wartości

Premiera 01.03.17

01.03.17 - 26.03.17

Wielkie sprzątanie

Ks. Stefan Moszoro-Dąbrowski,…

KUP
OPIS: Wielkie Sprzątanie to przewodnik po mafijnych klanach, jakie tworzą w nas złe nawyki, przyzwyczajenia, grzechy. Siedem klanów, które walczą o nasze dusze…

Premiera 01.03.17

01.03.17 - 10.03.17

Jak żyć Słowem Bożym na co dzień

Krzysztof Wons SDS

KUP
OPIS: Czy tylko wybrani mogą usłyszeć Boga? Nie! Bóg mówi do każdego z nas, codziennie! Ten audiobook wprowadza w rozumienie Bożego języka, uczy…

Premiera 10.03.17

10.03.17 - 19.03.17

Towarzyszenie duchowe w trudnych momentach życia

Mirosław Pilśniak OP

KUP
OPIS: Doświadczenie zagubienia i bezradności staje się szczególnie dotkliwe, gdy łączy się z poczuciem odrzucenia i osamotnienia. Jak pomagać innym i sobie w…