Loading, please wait...
Odc. 10/10 - 23:03

Spowiedź i kierownictwo duchowe cz. 2

Czyta: Ks. Krzysztof Grzywocz

KUP

Ks. Krzysztof Grzywocz

Sakrament pojednania i kierownictwo duchowe

Studio Katolik

OPIS

W czasach, w których zanika poczucie grzechu, zanika także potrzeba sakramentu pojednania. Człowiek pyta: \"Z czego mam się spowiadać?\" Równocześnie poszukuje u specjalistów porady w sprawach życia psychicznego i duchowego.
Rekolekcje przybliżają znaczenie i potrzebę praktyki rachunku sumienia, sakramentu pojednania i kierownictwa duchowego.

 

O AUTORZE

Ks. dr Krzysztof GRZYWOCZ – wykładowca teologii duchowości na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, kierownik duchowy i rekolekcjonista, penitencjarz, stały współpracownik Centrum Formacji Duchowej.

PLAN SŁUCHANIA

31.03.20 - 09.04.20

odc. 1 Postawa otwartości cz. 1
odc. 2 Postawa otwartości cz. 2
odc. 3 Lęk i sakrament pojednania cz. 1
odc. 4 Lęk i sakrament pojednania cz. 2
odc. 5 Miłość i grzech cz. 1
odc. 6 Miłość i grzech cz. 2
odc. 7 Trud rachunku sumienia cz. 1
odc. 8 Trud rachunku sumienia cz. 2
odc. 9 Spowiedź i kierownictwo duchowe cz. 1
odc. 10 Spowiedź i kierownictwo duchowe cz. 2
Odc. 4/7 - 12:58

W niewoli Tradycji

Czyta: Grzegorz Przybył

KUP

Giennadij Lewicki

Tajemnica Piłata

Edycja Świętego Pawła

OPIS

Tajemnica Piłata to oryginalna, misternie skonstruowana opowieść z gatunku fikcji historycznej. Giennadij Lewicki zabiera czytelnika w niezwykłą podróż w czasy, w których przyszło żyć prokuratorowi Judei. Autor, opisując jego losy, oddaje dramatyzm Imperium Rzymskiego pod władzą Tyberiusza. Zaprasza za kulisy intryg, zawiłości, realiów politycznych i religijnych, obrazowo – na swój sposób – je malując. Wszystko po to, aby ostatecznie ukazać człowieczeństwo ludzi, których znamy z historii i Pisma Świętego.

 

O AUTORZE

Giennadij Lewicki urodził w 1963 r. w ZSRR, na terenie Białorusi, gdzie do dzisiaj mieszka. W latach 1982 - 84 był czołgistą Armii Czerwonej, stacjonującym na terenie Niemiec. W 1992 r. ukończył Wydział Historii Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Pisze w języku rosyjskim. Od 2009 r. co roku ukazuje się nowa książka jego autorstwa. W kręgu jego historycznych i literackich zainteresowań leżą: Starożytny Rzym, Bizancjum, Księstwo Litewskie, Macedonia i Rosja.

PLAN SŁUCHANIA

06.04.20 - 12.04.20

odc. 1 Niewidomi odzyskują wzrok
odc. 2 Jeszcze jeden niepotrzebny prorok
odc. 3 Sąd Piłata
odc. 4 W niewoli Tradycji
odc. 5 Na krzyż z Nim
odc. 6 On zabił Boga
odc. 7 Powstał z martwych
Odc. 3/4 -

Wstrząsająca alternatywa

Czyta: Zbigniew Zapasiewicz

KUP

Clive Staples Lewis

Chrześcijaństwo po prostu

Media Rodzina

OPIS

Chrześcijaństwo po prostu  C.S. Lewisa to zbiór kilkunastu krótkich esejów o tematyce religijnej, będących niezwykle udaną próbą przybliżenia najważniejszych zagadnień wiary chrześcijańskiej. Mowa tu zarówno o chrześcijańskich wartościach w relacjach międzyludzkich (małżeństwie, miłości czy przebaczeniu), jak i kwestiach teologicznych (jakie uzasadnienie ma wiara w Jezusa, na czym polega grzech, co to jest Trójca Święta). Błyskotliwie napisany tekst skierowany jest zarówno do osób wierzących, jak i tych, które wątpią lub poszukują.

Poszczególne fragmenty książki powstawały początkowo z myślą o ich emisji w audycji radiowej. Interpretacja Zbigniewa Zapasiewicza przywraca im więc w pewien sposób pierwotny, dźwiękowy charakter.

 

O AUTORZE

Clive Staples Lewis (1898 - 1963) - pisarz, teolog, poeta, znawca literatury średniowiecznej, profesor Uniwersytetów Oxford i Cambridge. Znany z inspirowanej chrześcijańskim przesłaniem serii książek dla dzieci Opowieści z Narnii, ale przede wszystkim ze swoich książek apologetycznych, które stały się niedościgłym wzorem popularnej literatury teologicznej.

PLAN SŁUCHANIA

07.04.20 - 10.04.20

odc. 1 W co wierzą chrześcijanie?
odc. 2 Inwazja
odc. 3 Wstrząsająca alternatywa
odc. 4 Pokutnik doskonały
Odc. 1/3 - 19:41

Pascha cz. 1

Czyta: Kazimierz Barczuk

KUP

Kazimierz Barczuk

Historia zbawienia w świętach biblijnych

Koinonia

OPIS

Święta ustanowione w czasach starotestamentowych są wiecznym ustanowieniem Stwórcy dla całego ludu Bożego, zarówno starego, jak i nowego przymierza. Mówią one o zbawieniu, które jest odwiecznym planem dla ludzkości. Plan ten jest realizowany od tysięcy lat. Jednak historia jeszcze się nie skończyła…

 

O AUTORZE

Kazimierz BARCZUK – jest duszpasterzem i znanym mówcą z zakresu tematyki biblijnej oraz historii i kultury żydowskiej z mesjanistycznego punktu widzenia. Był współzałożycielem Fundacji Pomocy Humanitarnej Chewra, aktualnie jest dyrektorem Misji Poślij Mnie, działającej na rzecz narodu żydowskiego. Regularnie współpracuje z czasopismem Nasze Inspiracje, w którym ukazały się artykuły jego autorstwa i wywiady z nim przeprowadzone na temat żydowskich świąt i biblijnych zasad życia. Jest autorem książki Przeszłość i przyszłość w świętach biblijnych. Z żoną Dorotą mieszkają w Warszawie, są rodzicami trzech dorosłych córek.

---

PLAN SŁUCHANIA

09.04.20 - 11.04.20

odc. 1 Pascha cz. 1
odc. 2 Pascha cz. 2
odc. 3 Pascha cz. 3

Czyta: Ks. Krzysztof Grzywocz

KUP

Ks. Krzysztof Grzywocz

Sakrament pojednania i kierownictwo duchowe

Studio Katolik

OPIS

W czasach, w których zanika poczucie grzechu, zanika także potrzeba sakramentu pojednania. Człowiek pyta: \"Z czego mam się spowiadać?\" Równocześnie poszukuje u specjalistów porady w sprawach życia psychicznego i duchowego.
Rekolekcje przybliżają znaczenie i potrzebę praktyki rachunku sumienia, sakramentu pojednania i kierownictwa duchowego.

 

O AUTORZE

Ks. dr Krzysztof GRZYWOCZ – wykładowca teologii duchowości na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, kierownik duchowy i rekolekcjonista, penitencjarz, stały współpracownik Centrum Formacji Duchowej.

PLAN SŁUCHANIA

31.03.20 - 09.04.20

odc. 1 Postawa otwartości cz. 1
odc. 2 Postawa otwartości cz. 2
odc. 3 Lęk i sakrament pojednania cz. 1
odc. 4 Lęk i sakrament pojednania cz. 2
odc. 5 Miłość i grzech cz. 1
odc. 6 Miłość i grzech cz. 2
odc. 7 Trud rachunku sumienia cz. 1
odc. 8 Trud rachunku sumienia cz. 2
odc. 9 Spowiedź i kierownictwo duchowe cz. 1
odc. 10 Spowiedź i kierownictwo duchowe cz. 2
Odc. 5/7 - 14:08

Na krzyż z Nim

Czyta: Grzegorz Przybył

KUP

Giennadij Lewicki

Tajemnica Piłata

Edycja Świętego Pawła

OPIS

Tajemnica Piłata to oryginalna, misternie skonstruowana opowieść z gatunku fikcji historycznej. Giennadij Lewicki zabiera czytelnika w niezwykłą podróż w czasy, w których przyszło żyć prokuratorowi Judei. Autor, opisując jego losy, oddaje dramatyzm Imperium Rzymskiego pod władzą Tyberiusza. Zaprasza za kulisy intryg, zawiłości, realiów politycznych i religijnych, obrazowo – na swój sposób – je malując. Wszystko po to, aby ostatecznie ukazać człowieczeństwo ludzi, których znamy z historii i Pisma Świętego.

 

O AUTORZE

Giennadij Lewicki urodził w 1963 r. w ZSRR, na terenie Białorusi, gdzie do dzisiaj mieszka. W latach 1982 - 84 był czołgistą Armii Czerwonej, stacjonującym na terenie Niemiec. W 1992 r. ukończył Wydział Historii Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Pisze w języku rosyjskim. Od 2009 r. co roku ukazuje się nowa książka jego autorstwa. W kręgu jego historycznych i literackich zainteresowań leżą: Starożytny Rzym, Bizancjum, Księstwo Litewskie, Macedonia i Rosja.

PLAN SŁUCHANIA

06.04.20 - 12.04.20

odc. 1 Niewidomi odzyskują wzrok
odc. 2 Jeszcze jeden niepotrzebny prorok
odc. 3 Sąd Piłata
odc. 4 W niewoli Tradycji
odc. 5 Na krzyż z Nim
odc. 6 On zabił Boga
odc. 7 Powstał z martwych
Odc. 4/4 -

Pokutnik doskonały

Czyta: Zbigniew Zapasiewicz

KUP

Clive Staples Lewis

Chrześcijaństwo po prostu

Media Rodzina

OPIS

Chrześcijaństwo po prostu  C.S. Lewisa to zbiór kilkunastu krótkich esejów o tematyce religijnej, będących niezwykle udaną próbą przybliżenia najważniejszych zagadnień wiary chrześcijańskiej. Mowa tu zarówno o chrześcijańskich wartościach w relacjach międzyludzkich (małżeństwie, miłości czy przebaczeniu), jak i kwestiach teologicznych (jakie uzasadnienie ma wiara w Jezusa, na czym polega grzech, co to jest Trójca Święta). Błyskotliwie napisany tekst skierowany jest zarówno do osób wierzących, jak i tych, które wątpią lub poszukują.

Poszczególne fragmenty książki powstawały początkowo z myślą o ich emisji w audycji radiowej. Interpretacja Zbigniewa Zapasiewicza przywraca im więc w pewien sposób pierwotny, dźwiękowy charakter.

 

O AUTORZE

Clive Staples Lewis (1898 - 1963) - pisarz, teolog, poeta, znawca literatury średniowiecznej, profesor Uniwersytetów Oxford i Cambridge. Znany z inspirowanej chrześcijańskim przesłaniem serii książek dla dzieci Opowieści z Narnii, ale przede wszystkim ze swoich książek apologetycznych, które stały się niedościgłym wzorem popularnej literatury teologicznej.

PLAN SŁUCHANIA

07.04.20 - 10.04.20

odc. 1 W co wierzą chrześcijanie?
odc. 2 Inwazja
odc. 3 Wstrząsająca alternatywa
odc. 4 Pokutnik doskonały
Odc. 2/3 - 24:32

Pascha cz. 2

Czyta: Kazimierz Barczuk

KUP

Kazimierz Barczuk

Historia zbawienia w świętach biblijnych

Koinonia

OPIS

Święta ustanowione w czasach starotestamentowych są wiecznym ustanowieniem Stwórcy dla całego ludu Bożego, zarówno starego, jak i nowego przymierza. Mówią one o zbawieniu, które jest odwiecznym planem dla ludzkości. Plan ten jest realizowany od tysięcy lat. Jednak historia jeszcze się nie skończyła…

 

O AUTORZE

Kazimierz BARCZUK – jest duszpasterzem i znanym mówcą z zakresu tematyki biblijnej oraz historii i kultury żydowskiej z mesjanistycznego punktu widzenia. Był współzałożycielem Fundacji Pomocy Humanitarnej Chewra, aktualnie jest dyrektorem Misji Poślij Mnie, działającej na rzecz narodu żydowskiego. Regularnie współpracuje z czasopismem Nasze Inspiracje, w którym ukazały się artykuły jego autorstwa i wywiady z nim przeprowadzone na temat żydowskich świąt i biblijnych zasad życia. Jest autorem książki Przeszłość i przyszłość w świętach biblijnych. Z żoną Dorotą mieszkają w Warszawie, są rodzicami trzech dorosłych córek.

---

PLAN SŁUCHANIA

09.04.20 - 11.04.20

odc. 1 Pascha cz. 1
odc. 2 Pascha cz. 2
odc. 3 Pascha cz. 3
Odc. 1/10 - 23:57

Gdy Bóg żali się i płacze cz. 1

Czyta: Zespół lektorów

KUP

Zespół autorów

Bóg Miłosierdzia w Biblii

Studio Katolik

OPIS

Autorzy podejmują jeden z najbardziej upragnionych tematów w życiu wierzących: spotkanie z Bogiem Miłosierdzia na kartach Pisma Świętego. Wokół niego skupione są wszystkie konferencje, wprowadzenia do lectio divina, medytacje oraz spotkanie: Pytania-odpowiedzi. Przekazywane treści zapraszają do wsłuchania się w nie w klimacie pustyni i modlitwy osobistej.

PLAN SŁUCHANIA

10.04.20 - 19.04.20

odc. 1 Gdy Bóg żali się i płacze cz. 1
odc. 2 Gdy Bóg żali się i płacze cz. 2
odc. 3 Jezus - Ten, który opowiada o Ojcu cz. 1
odc. 4 Jezus - Ten, który opowiada o Ojcu cz. 2
odc. 5 Miłosierdzie Ojca i opory wobec niego cz. 1
odc. 6 Miłosierdzie Ojca i opory wobec niego cz. 2
odc. 7 Wezwanie do współczucia cz. 1
odc. 8 Wezwanie do współczucia cz. 2
odc. 9 Jezus, miłosierdzie Boga cz. 1
odc. 10 Jezus, miłosierdzie Boga cz. 2

O MANHU

MANHU to chrześcijański serwis z audiobookami, które pomogą Ci w poszukiwaniu odpowiedzi na najważniejsze pytania.

Dzięki MANHU możesz słuchać audiobooków w odcinkach za darmo lub kupować je w całości i pobierać przez internet.

Możesz łatwo dotrzeć do najlepszych publikacji, słuchać ich w trakcie innych czynności i rozwijać się pomimo zabiegania.

PYTASZ SŁUCHASZ ŻYJESZ

Księga Wyjścia 16, 15; 34

Na widok tego Izraelici pytali się wzajemnie: «Manhu?», to znaczy: «Co to jest?», gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy powiedział do nich Mojżesz: «To jest chleb, który daje wam Pan na pokarm».

JAK SŁUCHAĆ

Kliknij w strzałki w lewym dolnym rogu i zobacz tytuły, których możesz posłuchać DZISIAJ, JUTRO i WKRÓTCE.

Wróć następnego dnia  i posłuchaj kolejnego rozdziału a potem kolejnego... W ten sposób wysłuchasz audiobooka za darmo.

Każdy z rozdziałów udostępniany jest przez jedną dobę.

RADIO – KRÓTKA INSTRUKCJA

Księga Wyjścia 16, 4

Pan powiedział wówczas do Mojżesza: «Oto ześlę wam chleb z nieba, na kształt deszczu. I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej.

ZASADY

Dzięki MANHU możesz słuchać wartościowych audiobooków za darmo. Jednak pobieranie nagrań możliwe jest tylko po ich wcześniejszym zakupie w naszej księgarni.
Wszystkie udostępniane tutaj odcinki posiadają znak wodny (copyright audio watermark). Jest on trwale związany z nagraniem i umożliwia sprawdzenie źródła pochodzenia dźwięku.
Jeśli chcesz podzielić się ze znajomymi inspirującą treścią lub umożliwić im darmowy dostęp do nagrań, po prostu powiedz im o MANHU!

REGULAMIN
OCHRONA PRAW AUTORSKICH

Księga Wyjścia 16, 4

Pan powiedział wówczas do Mojżesza: « I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami czy też nie.»

KONTAKT

Masz pytania dotyczące korzystania z serwisu?
zapytaj@manhu.pl

W sprawie współpracy podejmij…
kontakt@manhu.pl

Uwagi odnośnie działania strony przyjmuje:
admin@manhu.pl

|

|

|

Czekamy na wiadomość

od Ciebie :)  

 

Spowiedź i kierownictwo duchowe cz. 2

W niewoli Tradycji

odc. 4/7

12:58

W niewoli Tradycji

Wstrząsająca alternatywa

odc. 5/7

14:08

Na krzyż z Nim

odc. 4/4

Pokutnik doskonały

odc. 2/3

24:32

Pascha cz. 2

odc. 1/10

23:57

Gdy Bóg żali się i płacze cz. 1

Premiera 13.04.20

13.04.20 - 30.04.20

Miliard odsłon dziennie

Ks. Wojciech Węgrzyniak

KUP
OPIS: Każdego dnia na świecie Ewangelia czytana jest ponad miliard razy. To więcej dziennych odsłon niż mają najbardziej popularne utwory muzyczne świata w…