Loading, please wait...
Odc. 1/10 - 26:04

Osobisty rozwój życia duchowego cz. 1

Czyta: Mieczysław Kożuch SJ

KUP

Mieczysław Kożuch SJ

Jak dobrze korzystać z kierownictwa duchowego

Studio Katolik

OPIS

Bogactwem każdego człowieka jest jego osobiste życie duchowe. Ważną pomocą dla jego rozwoju 
jest indywidualne towarzyszenie duchowe. Proponowana sesja przeznaczona jest dla osób, które 
odkrywają w sobie potrzebę kierownictwa duchowego. Uczestnicy zostaną wprowadzeni w 
podstawowe zasady dobrego korzystania z tej praktyki.

 

O AUTORZE

O. Mieczysław Kożuch SJ (ur. w 1948 r.) - studiował psychologię w Rzymie i teologię w Paryżu. Pełnił posługę rektora kolegium w Krakowie (1984-1990), prowincjała Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego (1990-1996), ojca duchownego w seminarium jezuitów w Krakowie i wykładowcy psychologii, a następnie magistra nowicjatu i rektora kolegium w Starej Wsi. Obecnie pracuje w parafii Matki Boskiej Kochawińskiej i ośrodku rekolekcyjnym w Gliwicach. Jest autorem książek poświęconych indywidualnej formacji, rozeznawaniu powołania, kierownictwu duchowemu, a także problematyce homoseksualizmu.

PLAN SŁUCHANIA

23.01.17 - 01.02.17

odc. 1 Osobisty rozwój życia duchowego cz. 1
odc. 2 Osobisty rozwój życia duchowego cz. 2
odc. 3 Relacja od strony kierownika duchowego cz. 1
odc. 4 Relacja od strony kierownika duchowego cz. 2
odc. 5 Relacja od strony osoby prowadzonej cz. 1
odc. 6 Relacja od strony osoby prowadzonej cz. 2
odc. 7 Jak rozmawiać o sobie z kierownikiem duchowym cz. 1
odc. 8 Jak rozmawiać o sobie z kierownikiem duchowym cz. 2
odc. 9 Pomoc kierownika w rozeznawaniu duchowym cz. 1
odc. 10 Pomoc kierownika w rozeznawaniu duchowym cz. 2
Odc. 8/10 - 20:10

Życie pozbawione relacji cz. 2

Czyta: Krzysztof Wons SDS

KUP

Krzysztof Wons SDS

Kain Abel i ja

Studio Katolik

OPIS

Lectio divina do biblijnej perykopy o Kainie i Ablu (Rdz. 4,1-17). Słuchający konferencji są zaproszeni, aby w świetle historii dwóch braci rozeznać własne relacje z Bogiem i bliźnimi.

O AUTORZE

Krzysztof WONS SDS – po studiach z teologii duchowości na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie pełnił posługę ojca duchownego w WSD Salwatorianów w Bagnie. Od 1997 r. jest dyrektorem Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

Jest redaktorem naczelnym „Zeszytów Formacji Duchowej” oraz dyrektorem Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezja

PLAN SŁUCHANIA

16.01.17 - 25.01.17

odc. 1 Kain chciany przez Boga cz. 1
odc. 2 Kain chciany przez Boga cz. 2
odc. 3 Czy jednych Bóg kocha bardziej a innych mniej? cz. 1
odc. 4 Czy jednych Bóg kocha bardziej a innych mniej? cz. 2
odc. 5 Smutek, który zabija relacje cz. 1
odc. 6 Smutek, który zabija relacje cz. 2
odc. 7 Życie pozbawione relacji cz. 1
odc. 8 Życie pozbawione relacji cz. 2
odc. 9 Życie napiętnowane czy zbawione cz. 1
odc. 10 Życie napiętnowane czy zbawione cz. 2
Odc. 5/12 - 20:10

Początek „rewolucji” - cz. 1

Czyta: Kazimierz Barczuk

KUP

Kazimierz Barczuk

Stary Testament dzisiaj - cz. III

Koinonia

OPIS

Dzięki znajomości Starego Testamentu oraz kultury i obyczajów żydowskich otrzymamy nowe światło na omawiane fragmenty Słowa Bożego. Wykłady odkrywają część tajemnicy, o której mówił Jezus w słowach: „one (Pisma) składają świadectwo o mnie” (Ew. Jana 5:39).

 

O AUTORZE

Kazimierz BARCZUK – jest duszpasterzem i znanym mówcą z zakresu tematyki biblijnej oraz historii i kultury żydowskiej z mesjanistycznego punktu widzenia. Był współzałożycielem Fundacji Pomocy Humanitarnej Chewra, aktualnie jest dyrektorem Misji Poślij Mnie, działającej na rzecz narodu żydowskiego. Regularnie współpracuje z czasopismem Nasze Inspiracje, w którym ukazały się artykuły jego autorstwa i wywiady z nim przeprowadzone na temat żydowskich świąt i biblijnych zasad życia. Jest autorem książki Przeszłość i przyszłość w świętach biblijnych. Z żoną Dorotą mieszkają w Warszawie, są rodzicami trzech dorosłych córek.

PLAN SŁUCHANIA

19.01.17 - 30.01.17

odc. 1 Przebudzenie
odc. 2 Jak mieć dobrą przyszłość - cz. 1
odc. 3 Jak mieć dobrą przyszłość - cz. 2
odc. 4 Jak być czujnym i roztropnym
odc. 5 Początek „rewolucji” - cz. 1
odc. 6 Początek „rewolucji” - cz. 2
odc. 7 Naród wspomagany przez Boga
odc. 8 Akt, którego nie trzeba rozumieć
odc. 9 Pascha duchowa i fizyczna
odc. 10 Światło dla narodów
odc. 11 Boże serce w odniesieniu do narodu żydowskiego
odc. 12 Spotkania Jezusa z pojedynczymi ludźmi
Odc. 12/13 - 28:43

Konferencja 12

Czyta: Ks. Jarosław Międzybrodzki

KUP

Ks. Jarosław Międzybrodzki

Spotkania z Jezusem

Emmanuel

OPIS

Istotą chrześcijaństwa jest SPOTKANIE z Żywym Jezusem, ponieważ prawdziwa wiara inaczej zrodzić się nie może. Wewnętrzna przemiana dokonuje się pod wpływem Jego Osoby a nie z przestrzegania praw i zasad.

Jako obszar tego SPOTKANIA zaproponowane są sceny z Ewangeli wg. św. Jana. Orygenes napisał o niej, że jej sensu nie potrafi przyjąć nikt, kto nie spocznie na piersi Jezusa i nie przyjmie od Niego Maryi jako swojej Matki.

Słuchając tych 7-dniowych rekolekcji, można uzmysłowić sobie w jaki sposób SPOTKANIE z Jezusem przekłada się na wszystkie inne nasze spotkania.

 

O AUTORZE

Ks. Jarosław Międzybrodzki - doktor teologii, wieloletni moderator Ruchu Światło- Życie, pełnił posługę egzorcysty archidiecezji katowickiej. Obecnie proboszcz parafii Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej - Goduli.

 

PLAN SŁUCHANIA

12.01.17 - 24.01.17

odc. 1 Konferencja 1
odc. 2 Konferencja 2
odc. 3 Konferencja 3
odc. 4 Konferencja 4
odc. 5 Konferencja 5
odc. 6 Konferencja 6
odc. 7 Konferencja 7
odc. 8 Konferencja 8
odc. 9 Konferencja 9
odc. 10 Konferencja 10
odc. 11 Konferencja 11
odc. 12 Konferencja 12
odc. 13 Konferencja 13
Odc. 2/10 - 21:38

Osobisty rozwój życia duchowego cz. 2

Czyta: Mieczysław Kożuch SJ

KUP

Mieczysław Kożuch SJ

Jak dobrze korzystać z kierownictwa duchowego

Studio Katolik

OPIS

Bogactwem każdego człowieka jest jego osobiste życie duchowe. Ważną pomocą dla jego rozwoju 
jest indywidualne towarzyszenie duchowe. Proponowana sesja przeznaczona jest dla osób, które 
odkrywają w sobie potrzebę kierownictwa duchowego. Uczestnicy zostaną wprowadzeni w 
podstawowe zasady dobrego korzystania z tej praktyki.

 

O AUTORZE

O. Mieczysław Kożuch SJ (ur. w 1948 r.) - studiował psychologię w Rzymie i teologię w Paryżu. Pełnił posługę rektora kolegium w Krakowie (1984-1990), prowincjała Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego (1990-1996), ojca duchownego w seminarium jezuitów w Krakowie i wykładowcy psychologii, a następnie magistra nowicjatu i rektora kolegium w Starej Wsi. Obecnie pracuje w parafii Matki Boskiej Kochawińskiej i ośrodku rekolekcyjnym w Gliwicach. Jest autorem książek poświęconych indywidualnej formacji, rozeznawaniu powołania, kierownictwu duchowemu, a także problematyce homoseksualizmu.

PLAN SŁUCHANIA

23.01.17 - 01.02.17

odc. 1 Osobisty rozwój życia duchowego cz. 1
odc. 2 Osobisty rozwój życia duchowego cz. 2
odc. 3 Relacja od strony kierownika duchowego cz. 1
odc. 4 Relacja od strony kierownika duchowego cz. 2
odc. 5 Relacja od strony osoby prowadzonej cz. 1
odc. 6 Relacja od strony osoby prowadzonej cz. 2
odc. 7 Jak rozmawiać o sobie z kierownikiem duchowym cz. 1
odc. 8 Jak rozmawiać o sobie z kierownikiem duchowym cz. 2
odc. 9 Pomoc kierownika w rozeznawaniu duchowym cz. 1
odc. 10 Pomoc kierownika w rozeznawaniu duchowym cz. 2
Odc. 9/10 -

Życie napiętnowane czy zbawione cz. 1

Czyta: Krzysztof Wons SDS

KUP

Krzysztof Wons SDS

Kain Abel i ja

Studio Katolik

OPIS

Lectio divina do biblijnej perykopy o Kainie i Ablu (Rdz. 4,1-17). Słuchający konferencji są zaproszeni, aby w świetle historii dwóch braci rozeznać własne relacje z Bogiem i bliźnimi.

O AUTORZE

Krzysztof WONS SDS – po studiach z teologii duchowości na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie pełnił posługę ojca duchownego w WSD Salwatorianów w Bagnie. Od 1997 r. jest dyrektorem Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

Jest redaktorem naczelnym „Zeszytów Formacji Duchowej” oraz dyrektorem Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezja

PLAN SŁUCHANIA

16.01.17 - 25.01.17

odc. 1 Kain chciany przez Boga cz. 1
odc. 2 Kain chciany przez Boga cz. 2
odc. 3 Czy jednych Bóg kocha bardziej a innych mniej? cz. 1
odc. 4 Czy jednych Bóg kocha bardziej a innych mniej? cz. 2
odc. 5 Smutek, który zabija relacje cz. 1
odc. 6 Smutek, który zabija relacje cz. 2
odc. 7 Życie pozbawione relacji cz. 1
odc. 8 Życie pozbawione relacji cz. 2
odc. 9 Życie napiętnowane czy zbawione cz. 1
odc. 10 Życie napiętnowane czy zbawione cz. 2
Odc. 6/12 - 21:44

Początek „rewolucji” - cz. 2

Czyta: Kazimierz Barczuk

KUP

Kazimierz Barczuk

Stary Testament dzisiaj - cz. III

Koinonia

OPIS

Dzięki znajomości Starego Testamentu oraz kultury i obyczajów żydowskich otrzymamy nowe światło na omawiane fragmenty Słowa Bożego. Wykłady odkrywają część tajemnicy, o której mówił Jezus w słowach: „one (Pisma) składają świadectwo o mnie” (Ew. Jana 5:39).

 

O AUTORZE

Kazimierz BARCZUK – jest duszpasterzem i znanym mówcą z zakresu tematyki biblijnej oraz historii i kultury żydowskiej z mesjanistycznego punktu widzenia. Był współzałożycielem Fundacji Pomocy Humanitarnej Chewra, aktualnie jest dyrektorem Misji Poślij Mnie, działającej na rzecz narodu żydowskiego. Regularnie współpracuje z czasopismem Nasze Inspiracje, w którym ukazały się artykuły jego autorstwa i wywiady z nim przeprowadzone na temat żydowskich świąt i biblijnych zasad życia. Jest autorem książki Przeszłość i przyszłość w świętach biblijnych. Z żoną Dorotą mieszkają w Warszawie, są rodzicami trzech dorosłych córek.

PLAN SŁUCHANIA

19.01.17 - 30.01.17

odc. 1 Przebudzenie
odc. 2 Jak mieć dobrą przyszłość - cz. 1
odc. 3 Jak mieć dobrą przyszłość - cz. 2
odc. 4 Jak być czujnym i roztropnym
odc. 5 Początek „rewolucji” - cz. 1
odc. 6 Początek „rewolucji” - cz. 2
odc. 7 Naród wspomagany przez Boga
odc. 8 Akt, którego nie trzeba rozumieć
odc. 9 Pascha duchowa i fizyczna
odc. 10 Światło dla narodów
odc. 11 Boże serce w odniesieniu do narodu żydowskiego
odc. 12 Spotkania Jezusa z pojedynczymi ludźmi
Odc. 13/13 - 29:15

Konferencja 13

Czyta: ks. Jarosław Międzybrodzki

KUP

Ks. Jarosław Międzybrodzki

Spotkania z Jezusem

Emmanuel

OPIS

Istotą chrześcijaństwa jest SPOTKANIE z Żywym Jezusem, ponieważ prawdziwa wiara inaczej zrodzić się nie może. Wewnętrzna przemiana dokonuje się pod wpływem Jego Osoby a nie z przestrzegania praw i zasad.

Jako obszar tego SPOTKANIA zaproponowane są sceny z Ewangeli wg. św. Jana. Orygenes napisał o niej, że jej sensu nie potrafi przyjąć nikt, kto nie spocznie na piersi Jezusa i nie przyjmie od Niego Maryi jako swojej Matki.

Słuchając tych 7-dniowych rekolekcji, można uzmysłowić sobie w jaki sposób SPOTKANIE z Jezusem przekłada się na wszystkie inne nasze spotkania.

 

O AUTORZE

Ks. Jarosław Międzybrodzki - doktor teologii, wieloletni moderator Ruchu Światło- Życie, pełnił posługę egzorcysty archidiecezji katowickiej. Obecnie proboszcz parafii Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej - Goduli.

 

PLAN SŁUCHANIA

12.01.17 - 24.01.17

odc. 1 Konferencja 1
odc. 2 Konferencja 2
odc. 3 Konferencja 3
odc. 4 Konferencja 4
odc. 5 Konferencja 5
odc. 6 Konferencja 6
odc. 7 Konferencja 7
odc. 8 Konferencja 8
odc. 9 Konferencja 9
odc. 10 Konferencja 10
odc. 11 Konferencja 11
odc. 12 Konferencja 12
odc. 13 Konferencja 13

O MANHU

MANHU to chrześcijański serwis z audiobookami, które pomogą Ci w poszukiwaniu odpowiedzi na najważniejsze pytania.

Dzięki MANHU możesz słuchać audiobooków w odcinkach za darmo lub kupować je w całości i pobierać przez internet.

Możesz łatwo dotrzeć do najlepszych publikacji, słuchać ich w trakcie innych czynności i rozwijać się pomimo zabiegania.

PYTASZ SŁUCHASZ ŻYJESZ

Księga Wyjścia 16, 15; 34

Na widok tego Izraelici pytali się wzajemnie: «Manhu?», to znaczy: «Co to jest?», gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy powiedział do nich Mojżesz: «To jest chleb, który daje wam Pan na pokarm».

JAK SŁUCHAĆ

Kliknij w strzałki w lewym dolnym rogu i zobacz tytuły, których możesz posłuchać DZISIAJ, JUTRO i WKRÓTCE.

Wróć następnego dnia  i posłuchaj kolejnego rozdziału a potem kolejnego... W ten sposób wysłuchasz audiobooka za darmo.

Każdy z rozdziałów udostępniany jest przez jedną dobę.

RADIO – KRÓTKA INSTRUKCJA

Księga Wyjścia 16, 4

Pan powiedział wówczas do Mojżesza: «Oto ześlę wam chleb z nieba, na kształt deszczu. I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej.

ZASADY

Dzięki MANHU możesz słuchać wartościowych audiobooków za darmo. Jednak pobieranie nagrań możliwe jest tylko po ich wcześniejszym zakupie w naszej księgarni.
Wszystkie udostępniane tutaj odcinki posiadają znak wodny (copyright audio watermark). Jest on trwale związany z nagraniem i umożliwia sprawdzenie źródła pochodzenia dźwięku.
Jeśli chcesz podzielić się ze znajomymi inspirującą treścią lub umożliwić im darmowy dostęp do nagrań, po prostu powiedz im o MANHU!

REGULAMIN
OCHRONA PRAW AUTORSKICH

Księga Wyjścia 16, 4

Pan powiedział wówczas do Mojżesza: « I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami czy też nie.»

KONTAKT

Masz pytania dotyczące korzystania z serwisu?
zapytaj@manhu.pl

W sprawie współpracy podejmij…
kontakt@manhu.pl

Uwagi odnośnie działania strony przyjmuje:
admin@manhu.pl

|

|

|

Czekamy na wiadomość

od Ciebie :)  

 

Osobisty rozwój życia duchowego cz. 1

Życie pozbawione relacji cz. 2

Początek „rewolucji” - cz. 1

Konferencja 12

odc. 12/13

28:43

Konferencja 12

odc. 2/10

21:38

Osobisty rozwój życia duchowego cz. 2

odc. 9/10

Życie napiętnowane czy zbawione cz. 1

odc. 6/12

21:44

Początek „rewolucji” - cz. 2

odc. 13/13

29:15

Konferencja 13

Premiera 25.01.17

25.01.17 - 29.01.17

Modlitwa uwielbienia

Rafał Kogut OFM

KUP
OPIS: Niniejsze konferencje mają stanowić zachętę do odnowy uwielbienia, rozumianego jako sposób życia. Takie uwielbienie otwiera i zbliża do Boga, oczyszcza i przynosi…

Premiera 26.01.17

26.01.17 - 04.02.17

Prorok Eliasz

Bruna Costacurta

KUP
OPIS: Eliasz - jedna z najbardziej tajemniczych i zdumiewających postaci w historii zbawienia. Powołany, aby strzec wiary i prawdy w czasie, gdy naród…

Premiera 30.01.17

30.01.17 - 12.02.17

Małżeństwo

Ks. Marek Dziewiecki

KUP
OPIS: MAŁŻEŃSTWO to zapis rekolekcji ks. Marka Dziewieckiego skierowanych do tych, którzy złożyli przysięgę „aż do śmierci”. Płyta powstała po to, aby ci,…