Loading, please wait...
Odc. 3/14 - 34:41

Tu B`Szwat – Nowy Rok Drzew cz. 1

Czyta: Emanuel Machnicki

KUP

Emanuel Machnicki

Znaczenie świąt żydowskich dla chrześcijan

Koinonia

OPIS

Znaczenie Świąt Żydowskich dla Chrześcijan to zbiór prelekcji wygłoszonych na spotkaniach w Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja w ramach Misji Polska-Izrael.

Wykładowca przybliża genezę każdego święta – jak i kiedy zostało ustanowione oraz jak obchodzono je dawniej, a jak dzisiaj. Możemy między innymi dowiedzieć się o duchowym znaczeniu tych świąt dla narodu żydowskiego, a także o ich proroczym przesłaniu dla Kościoła.

O AUTORZE

Emanuel MACHNICKI – politolog, absolwent Institute of Jewish Studies na Philadelphia Biblical University w USA. Pracował w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, od kilku lat jest pracownikiem Wspólnoty Drzewo Oliwne.

PLAN SŁUCHANIA

25.05.15 - 07.06.15

odc. 1 Sukkot – Święto Namiotów cz. 1
odc. 2 Sukkot – Święto Namiotów cz. 2
odc. 3 Tu B`Szwat – Nowy Rok Drzew cz. 1
odc. 4 Tu B`Szwat – Nowy Rok Drzew cz. 2
odc. 5 Szabat – siódmy dzień tygodnia cz. 1
odc. 6 Szabat – siódmy dzień tygodnia cz. 2
odc. 7 Purim – Święto Losów cz. 1
odc. 8 Purim – Święto Losów cz. 2
odc. 9 Pascha i liczenie Omeru cz. 1
odc. 10 Pascha i liczenie Omeru cz. 2
odc. 11 Chanuka – Święto Świateł cz. 1
odc. 12 Chanuka – Święto Świateł cz. 2
odc. 13 Szawuot – Święto Tygodni cz. 1
odc. 14 Szawuot – Święto Tygodni cz. 2
Odc. 3/11 - 22:49

Tożsamość płciowa cz. 1

Czyta: Katarzyna Borek

KUP

Zespół autorów

Wzmocniony rodzic, wzmocniony nauczyciel 2013

Koinonia

OPIS

Na tej konferencji wykładowcy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami, i w praktyczny sposób pokazują, jak pomóc młodzieży nauczyć się budować zdrowe relacje z rodzicami i rówieśnikami. Wykłady dotyczą również kwestii tożsamości płciowej; lepszego zrozumienia generacji i wartości, które je cechowały. Prezentowane treści mają również pomóc w wychowaniu i pracy z młodymi ludźmi w zakresie odkrywania silnych stron osobowości, pracy nad charakterem i dyscypliną. 

Nagrania obejmują wybrane sesje z konferencji edukacyjnych, które odbywają się w ramach Instytutu Poradnictwa Chrześcijańskiego w Ustroniu.

PLAN SŁUCHANIA

25.05.15 - 04.06.15

odc. 1 Podnosić skrzydła
odc. 2 Generacje
odc. 3 Tożsamość płciowa cz. 1
odc. 4 Tożsamość płciowa cz. 2
odc. 5 Jak pomóc budować relacje cz. 1
odc. 6 Jak pomóc budować relacje cz. 2
odc. 7 Czy potrzebna jest dyscyplina cz. 1
odc. 8 Czy potrzebna jest dyscyplina cz. 2
odc. 9 Edukacja sercem
odc. 10 Duchowy autorytet mamy
odc. 11 Duchowy autorytet taty
Odc. 4/8 - 34:00

Miłość Ojca odkrywana w przebaczeniu

Czyta: Bp Edward Dajczak

KUP

Bp Edward Dajczak

Doświadczyć dobroci Boga Ojca

Studio Katolik

OPIS

W życiu duchowym trzeba się zgodzić przede wszystkim na to, że ster jest w ręku Boga: On decyduje i On prowadzi. Należy pozwolić Mu na to, żeby sprawiał w nas to, co jest dla nas najwłaściwsze. Słowo Boże od­gry­wa tę niezwykłą rolę: jest dla nas światłem i przewodni­kiem. Zdanie po zdaniu odkrywamy Boga z całą Jego miłością i dobrocią. To jest naj­więk­sze bogactwo spotkania z Biblią.

O AUTORZE

Bp Edward DAJCZAK – biskup koszalińsko-kołobrzeski, rekolekcjonista, inspirator nowych form ewangelizacyjnych w polskim Kościele, pomysłodawca i duchowy opiekun Przystanku Jezus.

PLAN SŁUCHANIA

24.05.15 - 31.05.15

odc. 1 Doświadczenie ludzkie w religijnym
odc. 2 Jezus świadkiem miłości Ojca cz. 1
odc. 3 Jezus świadkiem miłości Ojca cz. 2
odc. 4 Miłość Ojca odkrywana w przebaczeniu
odc. 5 Miłosierdzie imieniem Boga
odc. 6 Nauczyć się miłości
odc. 7 Zobaczyć siebie oczami Boga cz. 1
odc. 8 Zobaczyć siebie oczami Boga cz. 2
Odc. 24/37 - 04:22

Ofiarowanie

Czyta: Rafał Porzeziński

KUP

Ks. Jerzy Stefański

O Mszy Świętej najprościej

Raj Media

OPIS

Prostym językiem o największej tajemnicy chrześcijaństwa - tego potrzebowaliśmy. Krótkie omówienia poszczególnych części Mszy Świętej, ich kształtowania się w historii Kościoła a także odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania o Eucharystię.

Audiobook jest częścią projektu Wejdźmy na szczyt. Jego inicjatorzy chcą zachęcić osoby wierzące do wchodzenia na najwyższy szczyt chrześcijaństwa, którym jest właśnie Eucharystia - żywy, prawdziwy Bóg, będący pokarmem człowieka.

 

O AUTORZE

Ks. prof. Jerzy Stefański - wybitny polski liturgista, pierwszy pełniący funkcję konsultora watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego, zaangażowany w przygotowanie wszystkich pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny, związany z Gnieznem.

 

Audiobook na płycie CD kupisz na www.rajmedia.pl

PLAN SŁUCHANIA

04.05.15 - 04.06.15

odc. 1 Jak powstawała msza święta?
odc. 2 Msza Święta w niedzielę czy w poniedziałek?
odc. 3 Uczestniczę w liturgii Mszy Świętej
odc. 4 Jak zbudowana jest Msza Święta?
odc. 5 Budynek kościoła
odc. 6 Kościół jest dla ołtarza
odc. 7 Czy szaty liturgiczne mają walor religijny?
odc. 8 Rozpoczynamy W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego
odc. 9 Po co okadzanie?
odc. 10 Panie, zmiłuj się nad nami
odc. 11 Chwała na wysokości Bogu
odc. 12 Módlmy się
odc. 13 Mszalne czytania biblijne
odc. 14 Homilia czy kazanie?
odc. 15 Wierzę w jednego Boga...
odc. 16 Wezwania modlitwy powszechnej
odc. 17 Dary ofiarne: chleb i wino
odc. 18 Serce Mszy Świętej - Modlitwa Eucharystyczna cz. 1
odc. 19 Modlitwa Eucharystyczna cz. 2
odc. 20 Prefacja. Święty, Święty, Święty
odc. 21 Duch Święty we Mszy Świętej
odc. 22 Słowa Ustanowienia, czyli konsekracja
odc. 23 Aklamacja - odpowiedź wiernych po konsekracji
odc. 24 Ofiarowanie
odc. 25 Modlitwy wstawiennicze za Kościół
odc. 26 Modlitwa Pańska
odc. 27 Przekazanie znaku pokoju
odc. 28 Łamanie Chleba oraz śpiew Baranku Boży
odc. 29 Obrzęd Komunii Świętej
odc. 30 Zakończenie Mszy Świętej
odc. 31 Msza Święta jest ofiarą paschalną
odc. 32 Eucharystia oznacza dziękczynienie
odc. 33 Liturgiczny znak ręki celebransa
odc. 34 Czy śpiewana Msza Święta jest lepsza
odc. 35 Amen, hosanna, alleluja.
odc. 36 Klęczymy, stoimy, siedzimy
odc. 37 Tabernakulum - miejsce wiecznej adoracji
Odc. 4/14 - 26:32

Tu B`Szwat – Nowy Rok Drzew cz. 2

Czyta: Emanuel Machnicki

KUP

Emanuel Machnicki

Znaczenie świąt żydowskich dla chrześcijan

Koinonia

OPIS

Znaczenie Świąt Żydowskich dla Chrześcijan to zbiór prelekcji wygłoszonych na spotkaniach w Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja w ramach Misji Polska-Izrael.

Wykładowca przybliża genezę każdego święta – jak i kiedy zostało ustanowione oraz jak obchodzono je dawniej, a jak dzisiaj. Możemy między innymi dowiedzieć się o duchowym znaczeniu tych świąt dla narodu żydowskiego, a także o ich proroczym przesłaniu dla Kościoła.

O AUTORZE

Emanuel MACHNICKI – politolog, absolwent Institute of Jewish Studies na Philadelphia Biblical University w USA. Pracował w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, od kilku lat jest pracownikiem Wspólnoty Drzewo Oliwne.

PLAN SŁUCHANIA

25.05.15 - 07.06.15

odc. 1 Sukkot – Święto Namiotów cz. 1
odc. 2 Sukkot – Święto Namiotów cz. 2
odc. 3 Tu B`Szwat – Nowy Rok Drzew cz. 1
odc. 4 Tu B`Szwat – Nowy Rok Drzew cz. 2
odc. 5 Szabat – siódmy dzień tygodnia cz. 1
odc. 6 Szabat – siódmy dzień tygodnia cz. 2
odc. 7 Purim – Święto Losów cz. 1
odc. 8 Purim – Święto Losów cz. 2
odc. 9 Pascha i liczenie Omeru cz. 1
odc. 10 Pascha i liczenie Omeru cz. 2
odc. 11 Chanuka – Święto Świateł cz. 1
odc. 12 Chanuka – Święto Świateł cz. 2
odc. 13 Szawuot – Święto Tygodni cz. 1
odc. 14 Szawuot – Święto Tygodni cz. 2
Odc. 4/11 - 21:41

Tożsamość płciowa cz. 2

Czyta: Zespół lektorów

KUP

Zespół autorów

Wzmocniony rodzic, wzmocniony nauczyciel 2013

Koinonia

OPIS

Na tej konferencji wykładowcy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami, i w praktyczny sposób pokazują, jak pomóc młodzieży nauczyć się budować zdrowe relacje z rodzicami i rówieśnikami. Wykłady dotyczą również kwestii tożsamości płciowej; lepszego zrozumienia generacji i wartości, które je cechowały. Prezentowane treści mają również pomóc w wychowaniu i pracy z młodymi ludźmi w zakresie odkrywania silnych stron osobowości, pracy nad charakterem i dyscypliną. 

Nagrania obejmują wybrane sesje z konferencji edukacyjnych, które odbywają się w ramach Instytutu Poradnictwa Chrześcijańskiego w Ustroniu.

PLAN SŁUCHANIA

25.05.15 - 04.06.15

odc. 1 Podnosić skrzydła
odc. 2 Generacje
odc. 3 Tożsamość płciowa cz. 1
odc. 4 Tożsamość płciowa cz. 2
odc. 5 Jak pomóc budować relacje cz. 1
odc. 6 Jak pomóc budować relacje cz. 2
odc. 7 Czy potrzebna jest dyscyplina cz. 1
odc. 8 Czy potrzebna jest dyscyplina cz. 2
odc. 9 Edukacja sercem
odc. 10 Duchowy autorytet mamy
odc. 11 Duchowy autorytet taty
Odc. 5/8 - 31:56

Miłosierdzie imieniem Boga

Czyta: Bp Edward Dajczak

KUP

Bp Edward Dajczak

Doświadczyć dobroci Boga Ojca

Studio Katolik

OPIS

W życiu duchowym trzeba się zgodzić przede wszystkim na to, że ster jest w ręku Boga: On decyduje i On prowadzi. Należy pozwolić Mu na to, żeby sprawiał w nas to, co jest dla nas najwłaściwsze. Słowo Boże od­gry­wa tę niezwykłą rolę: jest dla nas światłem i przewodni­kiem. Zdanie po zdaniu odkrywamy Boga z całą Jego miłością i dobrocią. To jest naj­więk­sze bogactwo spotkania z Biblią.

O AUTORZE

Bp Edward DAJCZAK – biskup koszalińsko-kołobrzeski, rekolekcjonista, inspirator nowych form ewangelizacyjnych w polskim Kościele, pomysłodawca i duchowy opiekun Przystanku Jezus.

PLAN SŁUCHANIA

24.05.15 - 31.05.15

odc. 1 Doświadczenie ludzkie w religijnym
odc. 2 Jezus świadkiem miłości Ojca cz. 1
odc. 3 Jezus świadkiem miłości Ojca cz. 2
odc. 4 Miłość Ojca odkrywana w przebaczeniu
odc. 5 Miłosierdzie imieniem Boga
odc. 6 Nauczyć się miłości
odc. 7 Zobaczyć siebie oczami Boga cz. 1
odc. 8 Zobaczyć siebie oczami Boga cz. 2
Odc. 25/37 - 04:13

Modlitwy wstawiennicze za Kościół

Czyta: Rafał Porzeziński

KUP

Ks. Jerzy Stefański

O Mszy Świętej najprościej

Raj Media

OPIS

Prostym językiem o największej tajemnicy chrześcijaństwa - tego potrzebowaliśmy. Krótkie omówienia poszczególnych części Mszy Świętej, ich kształtowania się w historii Kościoła a także odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania o Eucharystię.

Audiobook jest częścią projektu Wejdźmy na szczyt. Jego inicjatorzy chcą zachęcić osoby wierzące do wchodzenia na najwyższy szczyt chrześcijaństwa, którym jest właśnie Eucharystia - żywy, prawdziwy Bóg, będący pokarmem człowieka.

 

O AUTORZE

Ks. prof. Jerzy Stefański - wybitny polski liturgista, pierwszy pełniący funkcję konsultora watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego, zaangażowany w przygotowanie wszystkich pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny, związany z Gnieznem.

 

Audiobook na płycie CD kupisz na www.rajmedia.pl

PLAN SŁUCHANIA

04.05.15 - 04.06.15

odc. 1 Jak powstawała msza święta?
odc. 2 Msza Święta w niedzielę czy w poniedziałek?
odc. 3 Uczestniczę w liturgii Mszy Świętej
odc. 4 Jak zbudowana jest Msza Święta?
odc. 5 Budynek kościoła
odc. 6 Kościół jest dla ołtarza
odc. 7 Czy szaty liturgiczne mają walor religijny?
odc. 8 Rozpoczynamy W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego
odc. 9 Po co okadzanie?
odc. 10 Panie, zmiłuj się nad nami
odc. 11 Chwała na wysokości Bogu
odc. 12 Módlmy się
odc. 13 Mszalne czytania biblijne
odc. 14 Homilia czy kazanie?
odc. 15 Wierzę w jednego Boga...
odc. 16 Wezwania modlitwy powszechnej
odc. 17 Dary ofiarne: chleb i wino
odc. 18 Serce Mszy Świętej - Modlitwa Eucharystyczna cz. 1
odc. 19 Modlitwa Eucharystyczna cz. 2
odc. 20 Prefacja. Święty, Święty, Święty
odc. 21 Duch Święty we Mszy Świętej
odc. 22 Słowa Ustanowienia, czyli konsekracja
odc. 23 Aklamacja - odpowiedź wiernych po konsekracji
odc. 24 Ofiarowanie
odc. 25 Modlitwy wstawiennicze za Kościół
odc. 26 Modlitwa Pańska
odc. 27 Przekazanie znaku pokoju
odc. 28 Łamanie Chleba oraz śpiew Baranku Boży
odc. 29 Obrzęd Komunii Świętej
odc. 30 Zakończenie Mszy Świętej
odc. 31 Msza Święta jest ofiarą paschalną
odc. 32 Eucharystia oznacza dziękczynienie
odc. 33 Liturgiczny znak ręki celebransa
odc. 34 Czy śpiewana Msza Święta jest lepsza
odc. 35 Amen, hosanna, alleluja.
odc. 36 Klęczymy, stoimy, siedzimy
odc. 37 Tabernakulum - miejsce wiecznej adoracji

O MANHU

MANHU to chrześcijański serwis z audiobookami, które pomogą Ci w poszukiwaniu odpowiedzi na najważniejsze pytania.

Dzięki MANHU możesz słuchać audiobooków w odcinkach za darmo lub kupować je w całości i pobierać przez internet.

Możesz łatwo dotrzeć do najlepszych publikacji, słuchać ich w trakcie innych czynności i rozwijać się pomimo zabiegania.

PYTASZ SŁUCHASZ ŻYJESZ

Księga Wyjścia 16, 15; 34

Na widok tego Izraelici pytali się wzajemnie: «Manhu?», to znaczy: «Co to jest?», gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy powiedział do nich Mojżesz: «To jest chleb, który daje wam Pan na pokarm».

JAK SŁUCHAĆ

Kliknij w strzałki w lewym dolnym rogu i zobacz tytuły, których możesz posłuchać DZISIAJ, JUTRO i WKRÓTCE.

Wróć następnego dnia  i posłuchaj kolejnego rozdziału a potem kolejnego... W ten sposób wysłuchasz audiobooka za darmo.

Każdy z rozdziałów udostępniany jest przez jedną dobę.

RADIO – KRÓTKA INSTRUKCJA

Księga Wyjścia 16, 4

Pan powiedział wówczas do Mojżesza: «Oto ześlę wam chleb z nieba, na kształt deszczu. I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej.

ZASADY

Dzięki MANHU możesz słuchać wartościowych audiobooków za darmo. Jednak pobieranie nagrań możliwe jest tylko po ich wcześniejszym zakupie w naszej księgarni.
Wszystkie udostępniane tutaj odcinki posiadają znak wodny (copyright audio watermark). Jest on trwale związany z nagraniem i umożliwia sprawdzenie źródła pochodzenia dźwięku.
Jeśli chcesz podzielić się ze znajomymi inspirującą treścią lub umożliwić im darmowy dostęp do nagrań, po prostu powiedz im o MANHU!

REGULAMIN
OCHRONA PRAW AUTORSKICH

Księga Wyjścia 16, 4

Pan powiedział wówczas do Mojżesza: « I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami czy też nie.»

KONTAKT

Masz pytania dotyczące korzystania z serwisu?
zapytaj@manhu.pl

W sprawie współpracy podejmij…
kontakt@manhu.pl

Uwagi odnośnie działania strony przyjmuje:
admin@manhu.pl

|

|

|

Czekamy na wiadomość

od Ciebie :)  

 

Tu B`Szwat – Nowy Rok Drzew cz. 1

Miłość Ojca odkrywana w przebaczeniu

Ofiarowanie

odc. 24/37

04:22

Ofiarowanie

odc. 4/14

26:32

Tu B`Szwat – Nowy Rok Drzew cz. 2

odc. 4/11

21:41

Tożsamość płciowa cz. 2

odc. 5/8

31:56

Miłosierdzie imieniem Boga

odc. 25/37

04:13

Modlitwy wstawiennicze za Kościół

Premiera 08.06.15

08.06.15 - 24.06.15

Siedem sekretów efektywnych ojców

Ken Canfield

KUP
OPIS: To wyjątkowy poradnik, który setkom tysięcy dzieci na nowo zwrócił ich ojców. Wyjątkowy dlatego, że jest efektem wielu lat poszukiwań całego zespołu…

Premiera 08.06.15

08.06.15 - 17.06.15

Życie duchowe i codzienność

Krzysztof Wons SDS

KUP
OPIS: Co robić gdy gonią nas obowiązki i trudno znaleźć czas na jakiekolwiek sprawy duchowe? Kiedy codzienny kierat i pośpiech nieustannie wygrywają z…