Loading, please wait...
Odc. 1/10 - 19:24

Ukryta pieśń cz. 1

Czyta: Ks. Krzysztof Grzywocz

KUP

Ks. Krzysztof Grzywocz

W duchu i przyjaźni

Studio Katolik

OPIS

Chrześcijańska duchowość ma wiele wątków, które ukazują jej niepowtarzalne bogactwo. Ich wspólnego mianownika można dopatrywać się w mowie pożegnalnej Jezusa zawartej w Ewangelii wg św. Jana. Tutaj odnajdujemy słowa: To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem, a także: Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. W doświadczeniu przyjaźni spełnia się zbawczy zamiar Boga i najgłębsze pragnienia człowieka; najpełniej integruje się wymiar antropologiczny i teologiczny w opisie jego egzystencji.

 

O AUTORZE

Ks. dr Krzysztof GRZYWOCZ – wykładowca teologii duchowości na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, kierownik duchowy i rekolekcjonista, penitencjarz, stały współpracownik Centrum Formacji Duchowej.

PLAN SŁUCHANIA

30.05.16 - 08.06.16

odc. 1 Ukryta pieśń cz. 1
odc. 2 Ukryta pieśń cz. 2
odc. 3 Dar wzajemności cz. 1
odc. 4 Dar wzajemności cz. 2
odc. 5 Przestrzeń rany cz. 1
odc. 6 Przestrzeń rany cz. 2
odc. 7 Przy dużym stole cz. 1
odc. 8 Przy dużym stole cz. 2
odc. 9 Mistyczna harmonia cz. 1
odc. 10 Mistyczna harmonia cz. 2
Odc. 4/10 - 23:44

Docieranie do prawdziwego ja cz. 2

Czyta: Wiesława Stefan

KUP

Wiesława Stefan

Uzdrawianie relacji

Studio Katolik

OPIS

 

Nosimy w sobie doświadczenia relacji zarówno pięknych i trudnych. Niektóre z nich dają nam wsparcie i poczucie bezpieczeństwa. Inne pozo­sta­wi­ły ślady głębokich ran oraz wywołują ból, lęk i agresję. Relacje po­zy­tywne i negatywne potrafią wpływać na kształtowanie naszej oso­bo­wości, na nastawienie do siebie, do innych, do Boga. Konfe­rencje adre­so­wane do osób pomagających i szukających pomocy w uzdra­wianiu i rozwoju życiowych relacji.

Nagrania dokonano w czasie sesji, która odbyła się w dniach 5-7 marca 2004 r. w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie.

 

O AUTORCE

Dr Wiesława STEFAN – pedagog, emerytowany wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego (Podyplomowe Studia Nauk o Rodzinie) oraz w WSD Salwatorianów. Do marca 2010 roku przez 11 lat dyrektor Specjalistycznej Poradni Rodzinnej we Wrocławiu. Doradca rodzinny, terapeuta, członek NEST. Żona, matka i babcia.

 

PLAN SŁUCHANIA

27.05.16 - 05.06.16

odc. 1 Chcę się zmieniać
odc. 2 Chcę się zmieniać cz. 2
odc. 3 Docieranie do prawdziwego ja
odc. 4 Docieranie do prawdziwego ja cz. 2
odc. 5 Docieranie do uczuć (poczucie winy, żal, miłość)
odc. 6 Budowanie zdrowych granic
odc. 7 Przeżywanie żalu po stratach
odc. 8 Przywracanie człowieczeństwa sobie i innym
odc. 9 Przebaczenie sobie i innym
odc. 10 Pojednanie
Odc. 2/7 - 26:20

Celem prawa jest Chrystus

Czyta: Kazimierz Barczuk

KUP

Kazimierz Barczuk

Stary Testament dzisiaj - cz. IV

Koinonia

OPIS

Jezus Chrystus w swoich wypowiedziach odnosił się do kultury narodu żydowskiego. Kiedy znamy i rozumiemy hebrajski kontekst, możemy lepiej rozumieć przesłanie Ewangelii. Wykłady te pomagają spojrzeć z szerszej perspektywy na wielki Boży plan zbawienia dla ludzkości.

O AUTORZE

Kazimierz BARCZUK – jest duszpasterzem i znanym mówcą z zakresu tematyki biblijnej oraz historii i kultury żydowskiej z mesjanistycznego punktu widzenia. Był współzałożycielem Fundacji Pomocy Humanitarnej Chewra, aktualnie jest dyrektorem Misji Poślij Mnie, działającej na rzecz narodu żydowskiego. Regularnie współpracuje z czasopismem Nasze Inspiracje, w którym ukazały się artykuły jego autorstwa i wywiady z nim przeprowadzone na temat żydowskich świąt i biblijnych zasad życia. Jest autorem książki Przeszłość i przyszłość w świętach biblijnych. Z żoną Dorotą mieszkają w Warszawie, są rodzicami trzech dorosłych córek.

PLAN SŁUCHANIA

29.05.16 - 04.06.16

odc. 1 Dlaczego powinniśmy przychodzić do Zgromadzenia
odc. 2 Celem prawa jest Chrystus
odc. 3 Nawet w beznadziei możesz mieć nadzieję
odc. 4 Dlaczego Bóg dał prawo
odc. 5 Ku wolności
odc. 6 Jedyna osoba, która mogła zbawić ludzkość
odc. 7 Co to znaczy uświęcać Boże Imię?
Odc. 65/65 - 16:28

Epilog

Czyta: Zbigniew Moskal

KUP

Henryk Sienkiewicz

Quo Vadis

Raj Media

OPIS

QUO VADIS – to dzieło, które dało Henrykowi Sienkiewiczowi międzynarodową sławę i przyczyniło się do przyznania mu Nagrody Nobla (1905 r.) za całokształt twórczości. Historia, która dzieje się na pierwszym planie to literacka fikcja, ale kontekst a także liczni bohaterowie, jak dwaj wielcy Apostołowie św. Piotr i św. Paweł, Neron, Petroniusz czy Seneka, są oczywiście postaciami historycznymi. Ponadto, znaczna część zdarzeń i wzajemnych relacji, tak świętych Apostołów, jak i ulubieńców dworu Nerona, które opisał Sienkiewicz, są bardzo prawdopodobne i historycznie uzasadnione. Brawurowa interpretacja Zbigniewa Moskala i piękne ilustracje muzyczne, skomponowane specjalnie do tego dzieła przez Tomasza Kiniorskiego, przenoszą słuchaczy w czas antyku w sposób kunsztowny i sugestywny.

 

O AUTORZE

Henryk Adam Aleksander Pius SIENKIEWICZ – herbu Oszyk, pseudonim Litwos (1846-1916), wybitny polski nowelista, powieściopisarz i publicysta, jeden z najpopularniejszych pisarzy polskich. Henryk Sienkiewicz był kawalerem francuskiej Legii Honorowej oraz członkiem zagranicznym Serbskiej Akademii Nauk i Umiejętności. Jego Trylogia opiewająca szlachetne postawy polskiego rycerstwa czy heroiczną obronę Częstochowy pod wodzą o. Kordeckiego OSPPE to pozycja nie tylko doskonale znana, ale także przez wielu czytelników w Polsce ogromnymi fragmentami cytowana z pamięci. W Panu Wołodyjowskim napisał: Kochanie jak i śmierć nikogo nie minie. Odszedł do Boga w wieku lat 70-ciu w Vevey w Szwajcarii otoczony miłością czytelników.

PLAN SŁUCHANIA

27.03.16 - 30.05.16

odc. 1 Rozdział I
odc. 2 Rozdział II cz. 1
odc. 3 Rozdział II cz. 2
odc. 4 Rozdziały III, IV
odc. 5 Rozdziały V, VI
odc. 6 Rozdział VII cz. 1
odc. 7 Rozdział VII cz. 2
odc. 8 Rozdział VII cz. 3
odc. 9 Rozdział VIII
odc. 10 Rozdział IX
odc. 11 Rozdział X
odc. 12 Rozdział XI
odc. 13 Rozdział XII
odc. 14 Rozdział XIII
odc. 15 Rozdział XIV
odc. 16 Rozdziały XV, XVI
odc. 17 Rozdział XVII
odc. 18 Rozdział XVIII
odc. 19 Rozdział XIX
odc. 20 Rozdział XX
odc. 21 Rozdział XXI
odc. 22 Rozdział XXII
odc. 23 Rozdział XXIII
odc. 24 Rozdział XXIV
odc. 25 Rozdział XXV
odc. 26 Rozdział XXVI
odc. 27 Rozdział XXVII
odc. 28 Rozdział XXVIII
odc. 29 Rozdział XXIX
odc. 30 Rozdziały XXX, XXXI
odc. 31 Rozdział XXXII
odc. 32 Rozdziały XXXIII, XXXIV
odc. 33 Rozdział XXXV
odc. 34 Rozdział XXXVI
odc. 35 Rozdziały XXXVII, XXXVIII
odc. 36 Rozdział XXXIX
odc. 37 Rozdział XL
odc. 38 Rozdział XLI
odc. 39 Rozdział XLII
odc. 40 Rozdział XLIII
odc. 41 Rozdział XLIV
odc. 42 Rozdział XLV
odc. 43 Rozdziały XLVI, XLVII
odc. 44 Rozdział XLVIII
odc. 45 Rozdział XLIX
odc. 46 Rozdział L
odc. 47 Rozdział LI
odc. 48 Rozdział LII
odc. 49 Rozdział LIII
odc. 50 Rozdziały LIV, LV
odc. 51 Rozdział LVI cz. 1
odc. 52 Rozdział LVI cz. 2
odc. 53 Rozdział LVII
odc. 54 Rozdziały LVIII, LIX
odc. 55 Rozdziały LX, LXI
odc. 56 Rozdział LXII
odc. 57 Rozdział LXIII
odc. 58 Rozdziały LXIV, LXV
odc. 59 Rozdział LXVI
odc. 60 Rozdziały LXVII, LXVIII
odc. 61 Rozdziały LXIX, LXX
odc. 62 Rozdziały LXXI, LXXII
odc. 63 Rozdział LXXIII
odc. 64 Rozdział LXXIV
odc. 65 Epilog
Odc. 2/10 - 28:23

Ukryta pieśń cz. 2

Czyta: Ks. Krzysztof Grzywocz

KUP

Ks. Krzysztof Grzywocz

W duchu i przyjaźni

Studio Katolik

OPIS

Chrześcijańska duchowość ma wiele wątków, które ukazują jej niepowtarzalne bogactwo. Ich wspólnego mianownika można dopatrywać się w mowie pożegnalnej Jezusa zawartej w Ewangelii wg św. Jana. Tutaj odnajdujemy słowa: To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem, a także: Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. W doświadczeniu przyjaźni spełnia się zbawczy zamiar Boga i najgłębsze pragnienia człowieka; najpełniej integruje się wymiar antropologiczny i teologiczny w opisie jego egzystencji.

 

O AUTORZE

Ks. dr Krzysztof GRZYWOCZ – wykładowca teologii duchowości na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, kierownik duchowy i rekolekcjonista, penitencjarz, stały współpracownik Centrum Formacji Duchowej.

PLAN SŁUCHANIA

30.05.16 - 08.06.16

odc. 1 Ukryta pieśń cz. 1
odc. 2 Ukryta pieśń cz. 2
odc. 3 Dar wzajemności cz. 1
odc. 4 Dar wzajemności cz. 2
odc. 5 Przestrzeń rany cz. 1
odc. 6 Przestrzeń rany cz. 2
odc. 7 Przy dużym stole cz. 1
odc. 8 Przy dużym stole cz. 2
odc. 9 Mistyczna harmonia cz. 1
odc. 10 Mistyczna harmonia cz. 2
Odc. 5/10 - 26:58

Docieranie do uczuć (poczucie winy, żal, miłość)

Czyta: Wiesława Stefan

KUP

Wiesława Stefan

Uzdrawianie relacji

Studio Katolik

OPIS

 

Nosimy w sobie doświadczenia relacji zarówno pięknych i trudnych. Niektóre z nich dają nam wsparcie i poczucie bezpieczeństwa. Inne pozo­sta­wi­ły ślady głębokich ran oraz wywołują ból, lęk i agresję. Relacje po­zy­tywne i negatywne potrafią wpływać na kształtowanie naszej oso­bo­wości, na nastawienie do siebie, do innych, do Boga. Konfe­rencje adre­so­wane do osób pomagających i szukających pomocy w uzdra­wianiu i rozwoju życiowych relacji.

Nagrania dokonano w czasie sesji, która odbyła się w dniach 5-7 marca 2004 r. w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie.

 

O AUTORCE

Dr Wiesława STEFAN – pedagog, emerytowany wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego (Podyplomowe Studia Nauk o Rodzinie) oraz w WSD Salwatorianów. Do marca 2010 roku przez 11 lat dyrektor Specjalistycznej Poradni Rodzinnej we Wrocławiu. Doradca rodzinny, terapeuta, członek NEST. Żona, matka i babcia.

 

PLAN SŁUCHANIA

27.05.16 - 05.06.16

odc. 1 Chcę się zmieniać
odc. 2 Chcę się zmieniać cz. 2
odc. 3 Docieranie do prawdziwego ja
odc. 4 Docieranie do prawdziwego ja cz. 2
odc. 5 Docieranie do uczuć (poczucie winy, żal, miłość)
odc. 6 Budowanie zdrowych granic
odc. 7 Przeżywanie żalu po stratach
odc. 8 Przywracanie człowieczeństwa sobie i innym
odc. 9 Przebaczenie sobie i innym
odc. 10 Pojednanie
Odc. 3/7 - 26:20

Nawet w beznadziei możesz mieć nadzieję

Czyta: Kazimierz Barczuk

KUP

Kazimierz Barczuk

Stary Testament dzisiaj - cz. IV

Koinonia

OPIS

Jezus Chrystus w swoich wypowiedziach odnosił się do kultury narodu żydowskiego. Kiedy znamy i rozumiemy hebrajski kontekst, możemy lepiej rozumieć przesłanie Ewangelii. Wykłady te pomagają spojrzeć z szerszej perspektywy na wielki Boży plan zbawienia dla ludzkości.

O AUTORZE

Kazimierz BARCZUK – jest duszpasterzem i znanym mówcą z zakresu tematyki biblijnej oraz historii i kultury żydowskiej z mesjanistycznego punktu widzenia. Był współzałożycielem Fundacji Pomocy Humanitarnej Chewra, aktualnie jest dyrektorem Misji Poślij Mnie, działającej na rzecz narodu żydowskiego. Regularnie współpracuje z czasopismem Nasze Inspiracje, w którym ukazały się artykuły jego autorstwa i wywiady z nim przeprowadzone na temat żydowskich świąt i biblijnych zasad życia. Jest autorem książki Przeszłość i przyszłość w świętach biblijnych. Z żoną Dorotą mieszkają w Warszawie, są rodzicami trzech dorosłych córek.

PLAN SŁUCHANIA

29.05.16 - 04.06.16

odc. 1 Dlaczego powinniśmy przychodzić do Zgromadzenia
odc. 2 Celem prawa jest Chrystus
odc. 3 Nawet w beznadziei możesz mieć nadzieję
odc. 4 Dlaczego Bóg dał prawo
odc. 5 Ku wolności
odc. 6 Jedyna osoba, która mogła zbawić ludzkość
odc. 7 Co to znaczy uświęcać Boże Imię?

Czyta: Zbigniew Moskal

KUP

Henryk Sienkiewicz

Quo Vadis

Raj Media

OPIS

QUO VADIS – to dzieło, które dało Henrykowi Sienkiewiczowi międzynarodową sławę i przyczyniło się do przyznania mu Nagrody Nobla (1905 r.) za całokształt twórczości. Historia, która dzieje się na pierwszym planie to literacka fikcja, ale kontekst a także liczni bohaterowie, jak dwaj wielcy Apostołowie św. Piotr i św. Paweł, Neron, Petroniusz czy Seneka, są oczywiście postaciami historycznymi. Ponadto, znaczna część zdarzeń i wzajemnych relacji, tak świętych Apostołów, jak i ulubieńców dworu Nerona, które opisał Sienkiewicz, są bardzo prawdopodobne i historycznie uzasadnione. Brawurowa interpretacja Zbigniewa Moskala i piękne ilustracje muzyczne, skomponowane specjalnie do tego dzieła przez Tomasza Kiniorskiego, przenoszą słuchaczy w czas antyku w sposób kunsztowny i sugestywny.

 

O AUTORZE

Henryk Adam Aleksander Pius SIENKIEWICZ – herbu Oszyk, pseudonim Litwos (1846-1916), wybitny polski nowelista, powieściopisarz i publicysta, jeden z najpopularniejszych pisarzy polskich. Henryk Sienkiewicz był kawalerem francuskiej Legii Honorowej oraz członkiem zagranicznym Serbskiej Akademii Nauk i Umiejętności. Jego Trylogia opiewająca szlachetne postawy polskiego rycerstwa czy heroiczną obronę Częstochowy pod wodzą o. Kordeckiego OSPPE to pozycja nie tylko doskonale znana, ale także przez wielu czytelników w Polsce ogromnymi fragmentami cytowana z pamięci. W Panu Wołodyjowskim napisał: Kochanie jak i śmierć nikogo nie minie. Odszedł do Boga w wieku lat 70-ciu w Vevey w Szwajcarii otoczony miłością czytelników.

PLAN SŁUCHANIA

27.03.16 - 30.05.16

odc. 1 Rozdział I
odc. 2 Rozdział II cz. 1
odc. 3 Rozdział II cz. 2
odc. 4 Rozdziały III, IV
odc. 5 Rozdziały V, VI
odc. 6 Rozdział VII cz. 1
odc. 7 Rozdział VII cz. 2
odc. 8 Rozdział VII cz. 3
odc. 9 Rozdział VIII
odc. 10 Rozdział IX
odc. 11 Rozdział X
odc. 12 Rozdział XI
odc. 13 Rozdział XII
odc. 14 Rozdział XIII
odc. 15 Rozdział XIV
odc. 16 Rozdziały XV, XVI
odc. 17 Rozdział XVII
odc. 18 Rozdział XVIII
odc. 19 Rozdział XIX
odc. 20 Rozdział XX
odc. 21 Rozdział XXI
odc. 22 Rozdział XXII
odc. 23 Rozdział XXIII
odc. 24 Rozdział XXIV
odc. 25 Rozdział XXV
odc. 26 Rozdział XXVI
odc. 27 Rozdział XXVII
odc. 28 Rozdział XXVIII
odc. 29 Rozdział XXIX
odc. 30 Rozdziały XXX, XXXI
odc. 31 Rozdział XXXII
odc. 32 Rozdziały XXXIII, XXXIV
odc. 33 Rozdział XXXV
odc. 34 Rozdział XXXVI
odc. 35 Rozdziały XXXVII, XXXVIII
odc. 36 Rozdział XXXIX
odc. 37 Rozdział XL
odc. 38 Rozdział XLI
odc. 39 Rozdział XLII
odc. 40 Rozdział XLIII
odc. 41 Rozdział XLIV
odc. 42 Rozdział XLV
odc. 43 Rozdziały XLVI, XLVII
odc. 44 Rozdział XLVIII
odc. 45 Rozdział XLIX
odc. 46 Rozdział L
odc. 47 Rozdział LI
odc. 48 Rozdział LII
odc. 49 Rozdział LIII
odc. 50 Rozdziały LIV, LV
odc. 51 Rozdział LVI cz. 1
odc. 52 Rozdział LVI cz. 2
odc. 53 Rozdział LVII
odc. 54 Rozdziały LVIII, LIX
odc. 55 Rozdziały LX, LXI
odc. 56 Rozdział LXII
odc. 57 Rozdział LXIII
odc. 58 Rozdziały LXIV, LXV
odc. 59 Rozdział LXVI
odc. 60 Rozdziały LXVII, LXVIII
odc. 61 Rozdziały LXIX, LXX
odc. 62 Rozdziały LXXI, LXXII
odc. 63 Rozdział LXXIII
odc. 64 Rozdział LXXIV
odc. 65 Epilog
Odc. 1/10 - 28:57

Czy Bóg nadal uzdrawia cz. 1

Czyta: Alina i Henryk Wieja

KUP

Alina i Henryk Wieja

Bóg nadal uzdrawia

Koinonia

OPIS

Audiobook tworzą nagrania cyklu wykładów wygłoszonych w Chrześcijańskiej Wspólnocie ŻYCIE I MISJA na temat posługi uzdrawiania.

 

O AUTORZE

Henryk Wieja jest lekarzem. Założył Ośrodek Medycyny Prewencyjnej i Opieki Kompleksowej w Ustroniu. Z pasją promuje zdrowy styl życia, którego integralną częścią jest relacja z Bogiem. Wraz z żoną Aliną są założycielami Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja w Ustroniu, w ramach której prowadzą wykłady i szkolenia na temat małżeństwa, silnej rodziny i skutecznej pomocy w sytuacjach kryzysowych.

---

PLAN SŁUCHANIA

31.05.16 - 09.06.16

odc. 1 Czy Bóg nadal uzdrawia cz. 1
odc. 2 Czy Bóg nadal uzdrawia cz. 2
odc. 3 Uzdrowienie przyjęte wiarą cz. 1
odc. 4 Uzdrowienie przyjęte wiarą cz. 2
odc. 5 Uzdrowienie w akcie przebaczenia cz. 1
odc. 6 Uzdrowienie w akcie przebaczenia cz. 2
odc. 7 Uzdrowienie z choroby i niemocy cz. 1
odc. 8 Uzdrowienie z choroby i niemocy cz. 2
odc. 9 Służba uzdrawiania jako Boże polecenie cz. 1
odc. 10 Służba uzdrawiania jako Boże polecenie cz. 2

O MANHU

MANHU to chrześcijański serwis z audiobookami, które pomogą Ci w poszukiwaniu odpowiedzi na najważniejsze pytania.

Dzięki MANHU możesz słuchać audiobooków w odcinkach za darmo lub kupować je w całości i pobierać przez internet.

Możesz łatwo dotrzeć do najlepszych publikacji, słuchać ich w trakcie innych czynności i rozwijać się pomimo zabiegania.

PYTASZ SŁUCHASZ ŻYJESZ

Księga Wyjścia 16, 15; 34

Na widok tego Izraelici pytali się wzajemnie: «Manhu?», to znaczy: «Co to jest?», gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy powiedział do nich Mojżesz: «To jest chleb, który daje wam Pan na pokarm».

JAK SŁUCHAĆ

Kliknij w strzałki w lewym dolnym rogu i zobacz tytuły, których możesz posłuchać DZISIAJ, JUTRO i WKRÓTCE.

Wróć następnego dnia  i posłuchaj kolejnego rozdziału a potem kolejnego... W ten sposób wysłuchasz audiobooka za darmo.

Każdy z rozdziałów udostępniany jest przez jedną dobę.

RADIO – KRÓTKA INSTRUKCJA

Księga Wyjścia 16, 4

Pan powiedział wówczas do Mojżesza: «Oto ześlę wam chleb z nieba, na kształt deszczu. I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej.

ZASADY

Dzięki MANHU możesz słuchać wartościowych audiobooków za darmo. Jednak pobieranie nagrań możliwe jest tylko po ich wcześniejszym zakupie w naszej księgarni.
Wszystkie udostępniane tutaj odcinki posiadają znak wodny (copyright audio watermark). Jest on trwale związany z nagraniem i umożliwia sprawdzenie źródła pochodzenia dźwięku.
Jeśli chcesz podzielić się ze znajomymi inspirującą treścią lub umożliwić im darmowy dostęp do nagrań, po prostu powiedz im o MANHU!

REGULAMIN
OCHRONA PRAW AUTORSKICH

Księga Wyjścia 16, 4

Pan powiedział wówczas do Mojżesza: « I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami czy też nie.»

KONTAKT

Masz pytania dotyczące korzystania z serwisu?
zapytaj@manhu.pl

W sprawie współpracy podejmij…
kontakt@manhu.pl

Uwagi odnośnie działania strony przyjmuje:
admin@manhu.pl

|

|

|

Czekamy na wiadomość

od Ciebie :)  

 

Ukryta pieśń cz. 1

odc. 1/10

19:24

Ukryta pieśń cz. 1

Docieranie do prawdziwego ja cz. 2

Celem prawa jest Chrystus

odc. 2/7

26:20

Celem prawa jest Chrystus

Epilog

odc. 65/65

16:28

Epilog

odc. 2/10

28:23

Ukryta pieśń cz. 2

odc. 5/10

26:58

Docieranie do uczuć (poczucie winy, żal, miłość)

odc. 3/7

26:20

Nawet w beznadziei możesz mieć nadzieję

odc. 1/10

28:57

Czy Bóg nadal uzdrawia cz. 1

Premiera 05.06.16

05.06.16 - 16.06.16

Między psychiczną równowagą a duchową dojrzałością

Krzysztof Dyrek SJ

KUP
OPIS: Sesja podejmuje refleksje nad regułami o rozeznawaniu duchów drugiego tygodnia Ćwiczeń Duchownych. Reguły te służą pomocą w rozeznawaniu działania duchów, gdy osoba…