Loading, please wait...
Odc. 10/12 - 17:35

Boża obietnica czy ludzka logika?

Czyta: Danuta Piekarz

KUP

Danuta Piekarz

Z Mojżeszem do Ziemi Obiecanej

Studio Katolik

OPIS

Dzieje Mojżesza, które możemy odczytać w księgach Starego Testamentu (Wj, Lb, Pwt), są nie tylko cieka­wym opowiadaniem wydarzeń z przeszłości, ale też zwierciadłem, w którym warto odczytać własne dzieje, radości i rozterki. W postaci Mojżesza możemy odnaleźć w pewnym sensie samych siebie, powołanych przez Boga do naszej życiowej misji, żyjących z Nim w głębokiej relacji, wędrujących do ziemi obiecanej przez pustynię tej rzeczywistości, w której żyjemy, wreszcie odpowiedzialnych za mniej czy bardziej liczną grupę tych, których Bóg nam powierzył i którzy nam zaufali. 


O AUTORZE

Dr Danuta PIEKARZ – italianistka i biblistka, wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim, Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie (wcześniej: Papieska Akademia Teologiczna) oraz w Wyższym Seminarium Duchownym Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych. Od 24 kwietnia 2008 r. jest konsultorką Papieskiej Rady ds. Świeckich.

PLAN SŁUCHANIA

21.08.14 - 01.09.14

odc. 1 Smak niewoli
odc. 2 Ocalenie Mojżesza
odc. 3 Posyłam cię do faraona
odc. 4 Pascha
odc. 5 Wyjście z Egiptu
odc. 6 Na pustyni
odc. 7 Na skrzydłach Boga
odc. 8 Przymierze
odc. 9 Lud Boga - lud Mojżesza
odc. 10 Boża obietnica czy ludzka logika?
odc. 11 Koniec wędrówki
odc. 12 Mojżesz w świetle Nowego Testamentu
Odc. 9/14 - 33:24

Zamiast zakończenia

Czyta: Ofka Piechniczek, Marek Piechniczek

KUP

Ks. Grzegorz Polok

Rozwinąć skrzydła

Emmanuel

OPIS

To audiobook o tych i dla tych, którym nałóg i niedojrzałość rodziców zniszczyły dzieciństwo i obarczyły krzyżem na całe dorosłe życie. No właśnie, czy na całe? Czy można coś zrobić, żeby nie przenosić na nowe, dorosłe relacje mechanizmów obronnych wykształconych w trakcie lat spędzonych w dysfunkcyjnej rodzinie? 

Ten audiobook daje nadzieję w tym względzie. Pozwala nabrać uzdrawiającej świadomości problemu, poznać schematy którym nieświadomie się podporządkowujemy. Podnosi na duchu poprzez wiele pozytywnych świadectw. Daje siłę do zmierzenia się z problem DDA i wygrania walki o prawdziwą, wewnętrzną wolność.

 

O AUTORZE:

Ks. dr Grzegorz POLOK – pełnomocnik rektora ds. Akademickich Warsztatów Pedagogicznych oraz adiunkt w Katedrze Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Ekonomicznym im. K. Adamieckiego w Katowicach, Duszpasterz Akademicki Ośrodka DA „Zawodzie”. Od kilku lat zajmuje się problematyką związaną z etyką działalności gospodarczej, etyką w public relations oraz etosem nauczyciela akademickiego i problemami związanymi z uzależnieniami.

 

PLAN SŁUCHANIA

22.08.14 - 04.09.14

odc. 1 Wprowadzenie
odc. 2 Źródło problemów
odc. 3 Tajemnica rodzinna
odc. 4 Odgrywane role
odc. 5 Uczucia, zachowania, postawy
odc. 6 Sens cierpienia
odc. 7 Przemiana życia
odc. 8 Zaufać Bogu
odc. 9 Zamiast zakończenia
odc. 10 Prawda mnie wyzwala
odc. 11 Mój teatr
odc. 12 Mama
odc. 13 PS Jeszcze trochę o Kasi
odc. 14 Z listów nadesłanych
Odc. 1/9 - 22:53

Budowanie silnego małżeństwa

Czyta: Henryk Wieja

KUP

Alina i Henryk Wieja

Wzmocnione małżeństwo, cz. 2

Koinonia

OPIS

Celem sesji adresowanych do małżeństw jest pomoc mężom i żonom w odkrywaniu w małżeństwie autorskiego projektu Pana Boga. On ukształtował je tak, aby było obrazem Jego istoty i charakteru. Jest ono uwieńczeniem Bożego procesu stworzenia. Bóg wytyczył małżeństwu zadanie do wykonania. Warto zatem uczyć się, jak z Bożą pomocą zapobiegać kryzysom w małżeństwie i jak budować silną relację.

 

O AUTORACH

Alina i Henryk WIEJA są małżeństwem od trzydziestu lat. Mają dwoje dorosłych już dzieci: Pawła i Esterę. Z pasją łączą czas we wspólnych projektach zawodowych i służbie, budując swoje małżeństwo na wzajemnej pomocy oraz twórczym wspieraniu następnego pokolenia. Są założycielami Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja w Ustroniu, w ramach której prowadzą wykłady i szkolenia na temat małżeństwa, silnej rodziny i skutecznej pomocy w sytuacjach kryzysowych.

PLAN SŁUCHANIA

30.08.14 - 07.09.14

odc. 1 Budowanie silnego małżeństwa
odc. 2 Zrozumienie swoich ról cz. 1
odc. 3 Zrozumienie swoich ról cz. 2
odc. 4 Jak unikać kryzysów cz. 1
odc. 5 Jak unikać kryzysów cz. 2
odc. 6 Jak zwycięsko przejść przez trudne sytuacje cz. 1
odc. 7 Jak zwycięsko przejść przez trudne sytuacje cz. 2
odc. 8 Wspólne nasłuchiwanie Bożego głosu
odc. 9 Życie według kultury szacunku i miłości
Odc. 11/12 - 17:23

Koniec wędrówki

Czyta: Danuta Piekarz

KUP

Danuta Piekarz

Z Mojżeszem do Ziemi Obiecanej

Studio Katolik

OPIS

Dzieje Mojżesza, które możemy odczytać w księgach Starego Testamentu (Wj, Lb, Pwt), są nie tylko cieka­wym opowiadaniem wydarzeń z przeszłości, ale też zwierciadłem, w którym warto odczytać własne dzieje, radości i rozterki. W postaci Mojżesza możemy odnaleźć w pewnym sensie samych siebie, powołanych przez Boga do naszej życiowej misji, żyjących z Nim w głębokiej relacji, wędrujących do ziemi obiecanej przez pustynię tej rzeczywistości, w której żyjemy, wreszcie odpowiedzialnych za mniej czy bardziej liczną grupę tych, których Bóg nam powierzył i którzy nam zaufali. 


O AUTORZE

Dr Danuta PIEKARZ – italianistka i biblistka, wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim, Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie (wcześniej: Papieska Akademia Teologiczna) oraz w Wyższym Seminarium Duchownym Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych. Od 24 kwietnia 2008 r. jest konsultorką Papieskiej Rady ds. Świeckich.

PLAN SŁUCHANIA

21.08.14 - 01.09.14

odc. 1 Smak niewoli
odc. 2 Ocalenie Mojżesza
odc. 3 Posyłam cię do faraona
odc. 4 Pascha
odc. 5 Wyjście z Egiptu
odc. 6 Na pustyni
odc. 7 Na skrzydłach Boga
odc. 8 Przymierze
odc. 9 Lud Boga - lud Mojżesza
odc. 10 Boża obietnica czy ludzka logika?
odc. 11 Koniec wędrówki
odc. 12 Mojżesz w świetle Nowego Testamentu
Odc. 10/14 - 19:57

Prawda mnie wyzwala

Czyta: Marek Piechniczek, Ofka Piechniczek

KUP

Ks. Grzegorz Polok

Rozwinąć skrzydła

Emmanuel

OPIS

To audiobook o tych i dla tych, którym nałóg i niedojrzałość rodziców zniszczyły dzieciństwo i obarczyły krzyżem na całe dorosłe życie. No właśnie, czy na całe? Czy można coś zrobić, żeby nie przenosić na nowe, dorosłe relacje mechanizmów obronnych wykształconych w trakcie lat spędzonych w dysfunkcyjnej rodzinie? 

Ten audiobook daje nadzieję w tym względzie. Pozwala nabrać uzdrawiającej świadomości problemu, poznać schematy którym nieświadomie się podporządkowujemy. Podnosi na duchu poprzez wiele pozytywnych świadectw. Daje siłę do zmierzenia się z problem DDA i wygrania walki o prawdziwą, wewnętrzną wolność.

 

O AUTORZE:

Ks. dr Grzegorz POLOK – pełnomocnik rektora ds. Akademickich Warsztatów Pedagogicznych oraz adiunkt w Katedrze Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Ekonomicznym im. K. Adamieckiego w Katowicach, Duszpasterz Akademicki Ośrodka DA „Zawodzie”. Od kilku lat zajmuje się problematyką związaną z etyką działalności gospodarczej, etyką w public relations oraz etosem nauczyciela akademickiego i problemami związanymi z uzależnieniami.

 

PLAN SŁUCHANIA

22.08.14 - 04.09.14

odc. 1 Wprowadzenie
odc. 2 Źródło problemów
odc. 3 Tajemnica rodzinna
odc. 4 Odgrywane role
odc. 5 Uczucia, zachowania, postawy
odc. 6 Sens cierpienia
odc. 7 Przemiana życia
odc. 8 Zaufać Bogu
odc. 9 Zamiast zakończenia
odc. 10 Prawda mnie wyzwala
odc. 11 Mój teatr
odc. 12 Mama
odc. 13 PS Jeszcze trochę o Kasi
odc. 14 Z listów nadesłanych
Odc. 2/9 - 17:07

Zrozumienie swoich ról cz. 1

Czyta: Alina i Henryk Wieja

KUP

Alina i Henryk Wieja

Wzmocnione małżeństwo, cz. 2

Koinonia

OPIS

Celem sesji adresowanych do małżeństw jest pomoc mężom i żonom w odkrywaniu w małżeństwie autorskiego projektu Pana Boga. On ukształtował je tak, aby było obrazem Jego istoty i charakteru. Jest ono uwieńczeniem Bożego procesu stworzenia. Bóg wytyczył małżeństwu zadanie do wykonania. Warto zatem uczyć się, jak z Bożą pomocą zapobiegać kryzysom w małżeństwie i jak budować silną relację.

 

O AUTORACH

Alina i Henryk WIEJA są małżeństwem od trzydziestu lat. Mają dwoje dorosłych już dzieci: Pawła i Esterę. Z pasją łączą czas we wspólnych projektach zawodowych i służbie, budując swoje małżeństwo na wzajemnej pomocy oraz twórczym wspieraniu następnego pokolenia. Są założycielami Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja w Ustroniu, w ramach której prowadzą wykłady i szkolenia na temat małżeństwa, silnej rodziny i skutecznej pomocy w sytuacjach kryzysowych.

PLAN SŁUCHANIA

30.08.14 - 07.09.14

odc. 1 Budowanie silnego małżeństwa
odc. 2 Zrozumienie swoich ról cz. 1
odc. 3 Zrozumienie swoich ról cz. 2
odc. 4 Jak unikać kryzysów cz. 1
odc. 5 Jak unikać kryzysów cz. 2
odc. 6 Jak zwycięsko przejść przez trudne sytuacje cz. 1
odc. 7 Jak zwycięsko przejść przez trudne sytuacje cz. 2
odc. 8 Wspólne nasłuchiwanie Bożego głosu
odc. 9 Życie według kultury szacunku i miłości
Odc. 1/12 - 10:43

Świat bez kobiety

Czyta: O. Adam Szustak OP

KUP

O. Adam Szustak OP

Projekt: JUDYTA

Pure Profit

OPIS

Nie potrzebujesz mężczyzny, aby być w pełni szczęśliwą!
I to nie jest pomysł feministki, ale Boga.

Pierwotny projekt kobiety to piękna, wolna, niezależna, kompletna z tym, w co została wyposażona podczas stwarzania, osoba. Tymczasem dzisiejsze kobiety w poczuciu stłamszenia przez mężczyzn wynalazły feminizm i inne „waleczne postawy”, które sprawiają, że zamiast spełnioną kobietą, stają się żeńską wersją mężczyzny.
Dlaczego to się popsuło i jak to naprawić? Posłuchaj o kobiecej sile na przykładzie Judyty – jednej z najbardziej niezwykłych kobiet, jakie można spotkać na kartach Biblii.

 

O AUTORZE

O. Adam Szustak OP - duszpasterz krakowskiej Beczki w latach 2007-2012, autor takich książek jak Upojeni Bogiem czy Ewangelia dla nienormalnych, rekolekcji internetowych pt. Zakochany skazaniec a wreszcie bestselerowego audiobooka Nocny złodziej.

PLAN SŁUCHANIA

31.08.14 - 11.09.14

odc. 1 Świat bez kobiety
odc. 2 Pochodzenie Judyty
odc. 3 Nie potrzebujesz żadnego mężczyzny!
odc. 4 Wiara Judyty
odc. 5 Co jest w Tobie piękne
odc. 6 Jesteś domem
odc. 7 Niemożliwe zjednoczenie
odc. 8 Judyta uruchamia swoją seksualność
odc. 9 Uruchom swoją przebiegłość
odc. 10 Odetnij głowę swojemu Holofernesowi
odc. 11 Szukacie nieodpowiednich facetów
odc. 12 Komu służysz

O MANHU

MANHU to chrześcijański serwis z audiobookami, które pomogą Ci w poszukiwaniu odpowiedzi na najważniejsze pytania.

Dzięki MANHU możesz słuchać audiobooków w odcinkach za darmo lub kupować je w całości i pobierać przez internet.

Możesz łatwo dotrzeć do najlepszych publikacji, słuchać ich w trakcie innych czynności i rozwijać się pomimo zabiegania.

PYTASZ SŁUCHASZ ŻYJESZ

Księga Wyjścia 16, 15; 34

Na widok tego Izraelici pytali się wzajemnie: «Manhu?», to znaczy: «Co to jest?», gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy powiedział do nich Mojżesz: «To jest chleb, który daje wam Pan na pokarm».

JAK SŁUCHAĆ

Kliknij w strzałki w lewym dolnym rogu i zobacz tytuły, których możesz posłuchać DZISIAJ, JUTRO i WKRÓTCE.

Wróć następnego dnia  i posłuchaj kolejnego rozdziału a potem kolejnego... W ten sposób wysłuchasz audiobooka za darmo.

Każdy z rozdziałów udostępniany jest przez jedną dobę.

RADIO – KRÓTKA INSTRUKCJA

Księga Wyjścia 16, 4

Pan powiedział wówczas do Mojżesza: «Oto ześlę wam chleb z nieba, na kształt deszczu. I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej.

ZASADY

Dzięki MANHU możesz słuchać wartościowych audiobooków za darmo. Jednak pobieranie nagrań możliwe jest tylko po ich wcześniejszym zakupie w naszej księgarni.
Wszystkie udostępniane tutaj odcinki posiadają znak wodny (copyright audio watermark). Jest on trwale związany z nagraniem i umożliwia sprawdzenie źródła pochodzenia dźwięku.
Jeśli chcesz podzielić się ze znajomymi inspirującą treścią lub umożliwić im darmowy dostęp do nagrań, po prostu powiedz im o MANHU!

REGULAMIN
OCHRONA PRAW AUTORSKICH

Księga Wyjścia 16, 4

Pan powiedział wówczas do Mojżesza: « I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami czy też nie.»

KONTAKT

Masz pytania dotyczące korzystania z serwisu?
zapytaj@manhu.pl

W sprawie współpracy podejmij…
kontakt@manhu.pl

Uwagi odnośnie działania strony przyjmuje:
admin@manhu.pl

|

|

|

Czekamy na wiadomość

od Ciebie :)  

 

Boża obietnica czy ludzka logika?

Zamiast zakończenia

odc. 9/14

33:24

Zamiast zakończenia

Budowanie silnego małżeństwa

odc. 11/12

17:23

Koniec wędrówki

odc. 10/14

19:57

Prawda mnie wyzwala

odc. 2/9

17:07

Zrozumienie swoich ról cz. 1

odc. 1/12

10:43

Świat bez kobiety

Premiera 02.09.14

02.09.14 - 11.09.14

Projekt: JONASZ

O. Adam Szustak…

KUP
OPIS: Nie zdziw się, jeśli to nagranie wzbudzi w Tobie bunt i sprzeciw. Jeśli zaneguje prawie wszystko, co do tej pory uważałeś za…

Premiera 05.09.14

05.09.14 - 18.09.14

Wspólne odkrywanie świata. Dla ojców dzieci w wieku szkolnym

Ken Canfield

KUP
OPIS: Czy wiesz, jak bogaty jest świat Twojego dziecka? Czy Twoje dziecko zna Twój świat? Dziewczynki i chłopcy w wieku szkolnym chcą poznawać,…