Loading, please wait...
Odc. 3/11 - 14:26

Nie skupiać się na jednym aspekcie

Czyta: Ks. Marek Dziewiecki

KUP

Ks. Marek Dziewiecki

Komunikacja

Pure Profit

OPIS

Komunikujemy się od małego. Po co mamy się tego uczyć? Odpowiedź jest prosta: bo od tego zależy jakość naszego życia. Ponieważ, jedyną naszą wspólną cechą jest to, że każdy z nas jest inny, a stąd rodzi się poważne ryzyko tego, że się nie zrozumiemy, o ile nie nauczymy się komunikować dojrzale. Ks. Marek Dziewiecki podsumowuje temat jeszcze mocniej, mówiąc, że komunikowanie to sprawa życia i śmierci.

 

O AUTORZE

Ks. dr Marek DZIEWIECKI – kapłan Diecezji Radomskiej, duszpasterz i psycholog, adiunkt na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, krajowy duszpasterz powołań i wicedyrektor Europejskiego Centrum Powołań, dyrektor telefonu zaufania "Linia Braterskich Serc". Odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej. Jest autorem kilkunastu książek z zakresu psychologii wychowania, przygotowania do życia w małżeństwie i rodzinie, a także z zakresu terapii i profilaktyki uzależnień.

 

PLAN SŁUCHANIA

17.04.15 - 27.04.15

odc. 1 Nie da się nie komunikować
odc. 2 Bariera w formie wypowiedzi
odc. 3 Nie skupiać się na jednym aspekcie
odc. 4 Każda relacja jest niepowtarzalna
odc. 5 Odmienna interpretacja przyczyn i skutków
odc. 6 Nie ustalajcie winnego
odc. 7 Sztuka wczuwania i wsłuchiwania
odc. 8 Prawo do odmienności
odc. 9 Warunki bycia empatycznym
odc. 10 Istota i warunki asertywności
odc. 11 Nie rzucać pereł przed wieprze
Odc. 6/10 - 20:28

Bóg miłosierny… ale zsyłający karę za niegodziwość cz. 2

Czyta: Ks. Ireneusz Świątek

KUP

Krzysztof Wons SDS, ks. Roman Pindel, ks. Ireneusz Świątek

Bóg Miłosierdzia w Biblii, cz. I

Studio Katolik

OPIS

Autorzy podejmują jeden z najbardziej upragnionych tematów w życiu wierzących: spotkanie z Bogiem Miłosierdzia na kartach Pisma Świętego. Wokół niego skupione są wszystkie konferencje, wprowadzenia do lectio divina, medytacje oraz spotkanie: \"Pytania-odpowiedzi\". Przekazywane treści zapraszają do wsłuchania się w nie w klimacie pustyni i modlitwy osobistej.

Nagrania dokonano w czasie sesji, która odbyła się w dniach 15-18 listopada 2007 r. w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie. 

O AUTORACH

Krzysztof WONS SDS – po studiach z teologii duchowości na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie pełnił posługę ojca duchownego w WSD Salwatorianów w Bagnie. Od 1997 r. jest dyrektorem Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

Jest redaktorem naczelnym „Zeszytów Formacji Duchowej” oraz dyrektorem Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych organizowanej przy Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie pod patronatem Komisji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa. Jest również wykładowcą teologii duchowości w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów.

Autor artykułów publikowanych na łamach \"Zeszytów Formacji Duchowej\", \"Salwatora\", \"Pastores\" czy \"Życia Duchowego\" oraz książek poświęconych formacji do modlitwy Słowem Bożym, które są pokłosiem prowadzonych w Centrum Formacji Duchowej spotkań formacyjnych: sesji weekendowych, wykładów i rekolekcji.


Ks. Roman PINDEL – kapłan Archidiecezji Krakowskiej, biblista, wykładowca Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, autor publikacji o tematyce biblijnej, koordynator grup modlitewnych Odnowy w Duchu Świętym rejonu krakowskiego, ojciec duchowny Wyższego Archidiecezjalnego Seminarium Duchownego w Krakowie (od 2004 r.).


Ks. Ireneusz ŚWIĄTEK – kapłan Diecezji Włocławskiej, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.

PLAN SŁUCHANIA

14.04.15 - 23.04.15

odc. 1 Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy cz. 1
odc. 2 Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy cz. 2
odc. 3 Poznawanie serca Boga przez słowo Boga cz. 1
odc. 4 Poznawanie serca Boga przez słowo Boga cz. 2
odc. 5 Bóg miłosierny… ale zsyłający karę za niegodziwość cz. 1
odc. 6 Bóg miłosierny… ale zsyłający karę za niegodziwość cz. 2
odc. 7 Bóg miłosierny, który nie przemilcza grzechu cz. 1
odc. 8 Bóg miłosierny, który nie przemilcza grzechu cz. 2
odc. 9 "Do końca ich umiłował". Miłosierdzie i Judasz cz. 1
odc. 10 "Do końca ich umiłował". Miłosierdzie i Judasz cz. 2
Odc. 15/26 - 18:15

Na wygnaniu

Czyta: Zbigniew Moskal

KUP

Joseph Fadelle

Bez względu na cenę

Agape

OPIS

Prawdziwa historia muzułmanina, który, żyjąc w Iraku, w zamożnej szyickiej rodzinie, wybrał chrześcijaństwo i skazał się na prześladowanie.

Mohammeda al-Sayyid al-Moussawi z Iraku przychodzi na świat w 1964 r. w zamożnej szyickiej rodzinie. Podczas odbywania służby wojskowej, jako młody i gorliwy muzułmanin z przerażeniem odkrywa, że jego sąsiad z koszar jest chrześcijaninem. Pomiędzy dwoma mężczyznami zawiązuje się sprzeczna z logiką relacja. Mohammed wychodzi z niej przemieniony. Powróciwszy do życia w cywilu, ma tylko jedną myśl – nawrócić się na chrześcijaństwo.

Dla jego rodziców i krewnych to nie do pomyślenia. W islamie zmiana religii jest przestępstwem. W klanie wykorzystuje się wszystkie możliwości, żeby odwieść go od tej decyzji. Nic z tego. Po zastraszaniu i biciu przychodzą więzienie i tortury… Kiedy wydano na niego fatwę, bracia strzelają do niego na ulicy, ciężko go raniąc. Mohammed przeżywa długą drogę krzyżową, ale się nie poddaje. 

Od 2001 roku Mohammed, jako Joseph Fadelle, mieszka ze swoją rodziną we Francji. 

PLAN SŁUCHANIA

05.04.15 - 30.04.15

odc. 1 Wstęp
odc. 2 Masud
odc. 3 Nawrócenie
odc. 4 Wezwanie
odc. 5 Samotność cz.1
odc. 6 Samotność cz.2
odc. 7 Samotność cz.3
odc. 8 Fatwa
odc. 9 Próba cz. 1
odc. 10 Próba cz. 2
odc. 11 Smutna uczta
odc. 12 Kościół prosi cię byś odszedł
odc. 13 Tajne przygotowania
odc. 14 Pożegnania
odc. 15 Na wygnaniu
odc. 16 Alarm
odc. 17 Chrzest
odc. 18 Gorliwość o dom Twój pożera mnie
odc. 19 Stan łaski
odc. 20 Bratobójstwo
odc. 21 Z jednej ucieczki w drugą
odc. 22 Wytchnienie
odc. 23 Żegnaj Wschodzie
odc. 24 Wiatyk
odc. 25 Francuski język Boga
odc. 26 Epilog
Odc. 5/6 - 14:08

Eucharystia cz. 1

Czyta: Ks. Dariusz Klejnowski-Różycki

KUP

Ks. Dariusz Klejnowski-Różycki

Źródła życia cz. 1

Sekcja ds Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezji Gliwickiej

OPIS

Co zmienia w moim życiu fakt, że zostałem ochrzczona(y), bierzmowana(y)? Jak sprawić by Eucharystia była czymś więcej, niż tylko niedzielnym zwyczajem?

Ks. Dariusz Klejnowski-Różycki w klarowny sposób tłumaczy tajemniczą rzeczywistość sakramentów, co pozwala wypełnić właściwą treścią tradycyjne zwyczaje i rutynowe nierzadko uczestnictwo w niedzielnej mszy świętej. Autor pokazuje jak sakramenty, które być może przyjęliśmy dawno temu, mogą być inspiracją i motywacją do działania dzisiaj, drogowskazem w codziennych wyborach, źródłem siły płynącej z Ducha, po prostu - jak mogą stać się źródłem życia.

 

O AUTORZE

Ks. dr hab Dariusz Sergiusz Klejnowski-Różycki - wykładowca teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Opolskim. Specjalizuje się w Chrystologii. Rektor Śląskiej Szkoły Ikonograficznej. Współzałożyciel stowarzyszenia Sinicum działającego na rzecz Kościoła w Chinach. Autor książki Teologia chińska - o podstawowych pojęciach wiary chrześcijańskiej wyrażanych w chińskim języku symbolicznym.

PLAN SŁUCHANIA

15.04.15 - 20.04.15

odc. 1 Chrzest Święty cz. 1
odc. 2 Chrzest Święty cz. 2
odc. 3 Bierzmowanie cz. 1
odc. 4 Bierzmowanie cz. 2
odc. 5 Eucharystia cz. 1
odc. 6 Eucharystia cz. 2
Odc. 4/11 - 07:53

Każda relacja jest niepowtarzalna

Czyta: Ks. Marek Dziewiecki

KUP

Ks. Marek Dziewiecki

Komunikacja

Pure Profit

OPIS

Komunikujemy się od małego. Po co mamy się tego uczyć? Odpowiedź jest prosta: bo od tego zależy jakość naszego życia. Ponieważ, jedyną naszą wspólną cechą jest to, że każdy z nas jest inny, a stąd rodzi się poważne ryzyko tego, że się nie zrozumiemy, o ile nie nauczymy się komunikować dojrzale. Ks. Marek Dziewiecki podsumowuje temat jeszcze mocniej, mówiąc, że komunikowanie to sprawa życia i śmierci.

 

O AUTORZE

Ks. dr Marek DZIEWIECKI – kapłan Diecezji Radomskiej, duszpasterz i psycholog, adiunkt na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, krajowy duszpasterz powołań i wicedyrektor Europejskiego Centrum Powołań, dyrektor telefonu zaufania "Linia Braterskich Serc". Odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej. Jest autorem kilkunastu książek z zakresu psychologii wychowania, przygotowania do życia w małżeństwie i rodzinie, a także z zakresu terapii i profilaktyki uzależnień.

 

PLAN SŁUCHANIA

17.04.15 - 27.04.15

odc. 1 Nie da się nie komunikować
odc. 2 Bariera w formie wypowiedzi
odc. 3 Nie skupiać się na jednym aspekcie
odc. 4 Każda relacja jest niepowtarzalna
odc. 5 Odmienna interpretacja przyczyn i skutków
odc. 6 Nie ustalajcie winnego
odc. 7 Sztuka wczuwania i wsłuchiwania
odc. 8 Prawo do odmienności
odc. 9 Warunki bycia empatycznym
odc. 10 Istota i warunki asertywności
odc. 11 Nie rzucać pereł przed wieprze
Odc. 7/10 - 23:15

Bóg miłosierny, który nie przemilcza grzechu cz. 1

Czyta: Krzysztof Wons SDS, ks. Roman Pindel, ks. Ireneusz Świątek

KUP

Krzysztof Wons SDS, ks. Roman Pindel, ks. Ireneusz Świątek

Bóg Miłosierdzia w Biblii, cz. I

Studio Katolik

OPIS

Autorzy podejmują jeden z najbardziej upragnionych tematów w życiu wierzących: spotkanie z Bogiem Miłosierdzia na kartach Pisma Świętego. Wokół niego skupione są wszystkie konferencje, wprowadzenia do lectio divina, medytacje oraz spotkanie: \"Pytania-odpowiedzi\". Przekazywane treści zapraszają do wsłuchania się w nie w klimacie pustyni i modlitwy osobistej.

Nagrania dokonano w czasie sesji, która odbyła się w dniach 15-18 listopada 2007 r. w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie. 

O AUTORACH

Krzysztof WONS SDS – po studiach z teologii duchowości na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie pełnił posługę ojca duchownego w WSD Salwatorianów w Bagnie. Od 1997 r. jest dyrektorem Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

Jest redaktorem naczelnym „Zeszytów Formacji Duchowej” oraz dyrektorem Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych organizowanej przy Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie pod patronatem Komisji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa. Jest również wykładowcą teologii duchowości w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów.

Autor artykułów publikowanych na łamach \"Zeszytów Formacji Duchowej\", \"Salwatora\", \"Pastores\" czy \"Życia Duchowego\" oraz książek poświęconych formacji do modlitwy Słowem Bożym, które są pokłosiem prowadzonych w Centrum Formacji Duchowej spotkań formacyjnych: sesji weekendowych, wykładów i rekolekcji.


Ks. Roman PINDEL – kapłan Archidiecezji Krakowskiej, biblista, wykładowca Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, autor publikacji o tematyce biblijnej, koordynator grup modlitewnych Odnowy w Duchu Świętym rejonu krakowskiego, ojciec duchowny Wyższego Archidiecezjalnego Seminarium Duchownego w Krakowie (od 2004 r.).


Ks. Ireneusz ŚWIĄTEK – kapłan Diecezji Włocławskiej, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.

PLAN SŁUCHANIA

14.04.15 - 23.04.15

odc. 1 Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy cz. 1
odc. 2 Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy cz. 2
odc. 3 Poznawanie serca Boga przez słowo Boga cz. 1
odc. 4 Poznawanie serca Boga przez słowo Boga cz. 2
odc. 5 Bóg miłosierny… ale zsyłający karę za niegodziwość cz. 1
odc. 6 Bóg miłosierny… ale zsyłający karę za niegodziwość cz. 2
odc. 7 Bóg miłosierny, który nie przemilcza grzechu cz. 1
odc. 8 Bóg miłosierny, który nie przemilcza grzechu cz. 2
odc. 9 "Do końca ich umiłował". Miłosierdzie i Judasz cz. 1
odc. 10 "Do końca ich umiłował". Miłosierdzie i Judasz cz. 2
Odc. 16/26 - 13:52

Alarm

Czyta: Zbigniew Moskal

KUP

Joseph Fadelle

Bez względu na cenę

Agape

OPIS

Prawdziwa historia muzułmanina, który, żyjąc w Iraku, w zamożnej szyickiej rodzinie, wybrał chrześcijaństwo i skazał się na prześladowanie.

Mohammeda al-Sayyid al-Moussawi z Iraku przychodzi na świat w 1964 r. w zamożnej szyickiej rodzinie. Podczas odbywania służby wojskowej, jako młody i gorliwy muzułmanin z przerażeniem odkrywa, że jego sąsiad z koszar jest chrześcijaninem. Pomiędzy dwoma mężczyznami zawiązuje się sprzeczna z logiką relacja. Mohammed wychodzi z niej przemieniony. Powróciwszy do życia w cywilu, ma tylko jedną myśl – nawrócić się na chrześcijaństwo.

Dla jego rodziców i krewnych to nie do pomyślenia. W islamie zmiana religii jest przestępstwem. W klanie wykorzystuje się wszystkie możliwości, żeby odwieść go od tej decyzji. Nic z tego. Po zastraszaniu i biciu przychodzą więzienie i tortury… Kiedy wydano na niego fatwę, bracia strzelają do niego na ulicy, ciężko go raniąc. Mohammed przeżywa długą drogę krzyżową, ale się nie poddaje. 

Od 2001 roku Mohammed, jako Joseph Fadelle, mieszka ze swoją rodziną we Francji. 

PLAN SŁUCHANIA

05.04.15 - 30.04.15

odc. 1 Wstęp
odc. 2 Masud
odc. 3 Nawrócenie
odc. 4 Wezwanie
odc. 5 Samotność cz.1
odc. 6 Samotność cz.2
odc. 7 Samotność cz.3
odc. 8 Fatwa
odc. 9 Próba cz. 1
odc. 10 Próba cz. 2
odc. 11 Smutna uczta
odc. 12 Kościół prosi cię byś odszedł
odc. 13 Tajne przygotowania
odc. 14 Pożegnania
odc. 15 Na wygnaniu
odc. 16 Alarm
odc. 17 Chrzest
odc. 18 Gorliwość o dom Twój pożera mnie
odc. 19 Stan łaski
odc. 20 Bratobójstwo
odc. 21 Z jednej ucieczki w drugą
odc. 22 Wytchnienie
odc. 23 Żegnaj Wschodzie
odc. 24 Wiatyk
odc. 25 Francuski język Boga
odc. 26 Epilog
Odc. 6/6 - 17:05

Eucharystia cz. 2

Czyta: Ks. Dariusz Klejnowski-Różycki

KUP

Ks. Dariusz Klejnowski-Różycki

Źródła życia cz. 1

Sekcja ds Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezji Gliwickiej

OPIS

Co zmienia w moim życiu fakt, że zostałem ochrzczona(y), bierzmowana(y)? Jak sprawić by Eucharystia była czymś więcej, niż tylko niedzielnym zwyczajem?

Ks. Dariusz Klejnowski-Różycki w klarowny sposób tłumaczy tajemniczą rzeczywistość sakramentów, co pozwala wypełnić właściwą treścią tradycyjne zwyczaje i rutynowe nierzadko uczestnictwo w niedzielnej mszy świętej. Autor pokazuje jak sakramenty, które być może przyjęliśmy dawno temu, mogą być inspiracją i motywacją do działania dzisiaj, drogowskazem w codziennych wyborach, źródłem siły płynącej z Ducha, po prostu - jak mogą stać się źródłem życia.

 

O AUTORZE

Ks. dr hab Dariusz Sergiusz Klejnowski-Różycki - wykładowca teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Opolskim. Specjalizuje się w Chrystologii. Rektor Śląskiej Szkoły Ikonograficznej. Współzałożyciel stowarzyszenia Sinicum działającego na rzecz Kościoła w Chinach. Autor książki Teologia chińska - o podstawowych pojęciach wiary chrześcijańskiej wyrażanych w chińskim języku symbolicznym.

PLAN SŁUCHANIA

15.04.15 - 20.04.15

odc. 1 Chrzest Święty cz. 1
odc. 2 Chrzest Święty cz. 2
odc. 3 Bierzmowanie cz. 1
odc. 4 Bierzmowanie cz. 2
odc. 5 Eucharystia cz. 1
odc. 6 Eucharystia cz. 2
Odc. 1/8 - 22:05

Słowo Boże i ustawiczna formacja cz. 1

Czyta: Amedeo Cencini FdCC, Danuta Piekarz

KUP

Amedeo Cencini FdCC

Słowo Boże i formacja

Studio Katolik

OPIS

Pierwszą troską formacji chrześcijańskiej, niezależnie od ro­dza­­ju powołania, powinno być takie słuchanie Słowa, aby sta­ło się ono doświadczeniem osobistego spotkania z Bogiem, a także stopniowym poznawaniem własnego "ja" ukrytego w Słowie. Jak pomagać sobie i innym, aby Słowo wzrastało w osobie for­mo­wanej, a wraz z nim ona sama? Jak pomagać sobie i innym, aby w Słowie odkry­wać własną tożsamość i po­wo­ła­nie? O tym właśnie są te konferencje.

O AUTORZE

Amedeo CENCINI FdCC – kanosjanin, pedagog, psycholog, terapeuta, kierownik duchowy, wychowawca kleryków, wykładowca na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim i "Claretianum" w Rzymie, znany i ceniony formator włoski. Autor licznych publikacji z zakresu formacji młodzieży rozeznającej powołanie i osób konsekrowanych.

PLAN SŁUCHANIA

20.04.15 - 27.04.15

odc. 1 Słowo Boże i ustawiczna formacja cz. 1
odc. 2 Słowo Boże i ustawiczna formacja cz. 1
odc. 3 Wychowawcza i formacyjna moc Słowa
odc. 4 Droga objawiająco-pokutna cz. 1
odc. 5 Droga objawiająco-pokutna cz. 2
odc. 6 Droga objawiająco-oświecająca cz. 1
odc. 7 Droga objawiająco-oświecająca cz. 2
odc. 8 Droga pegagiczno-zbawcza

O MANHU

MANHU to chrześcijański serwis z audiobookami, które pomogą Ci w poszukiwaniu odpowiedzi na najważniejsze pytania.

Dzięki MANHU możesz słuchać audiobooków w odcinkach za darmo lub kupować je w całości i pobierać przez internet.

Możesz łatwo dotrzeć do najlepszych publikacji, słuchać ich w trakcie innych czynności i rozwijać się pomimo zabiegania.

PYTASZ SŁUCHASZ ŻYJESZ

Księga Wyjścia 16, 15; 34

Na widok tego Izraelici pytali się wzajemnie: «Manhu?», to znaczy: «Co to jest?», gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy powiedział do nich Mojżesz: «To jest chleb, który daje wam Pan na pokarm».

JAK SŁUCHAĆ

Kliknij w strzałki w lewym dolnym rogu i zobacz tytuły, których możesz posłuchać DZISIAJ, JUTRO i WKRÓTCE.

Wróć następnego dnia  i posłuchaj kolejnego rozdziału a potem kolejnego... W ten sposób wysłuchasz audiobooka za darmo.

Każdy z rozdziałów udostępniany jest przez jedną dobę.

RADIO – KRÓTKA INSTRUKCJA

Księga Wyjścia 16, 4

Pan powiedział wówczas do Mojżesza: «Oto ześlę wam chleb z nieba, na kształt deszczu. I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej.

ZASADY

Dzięki MANHU możesz słuchać wartościowych audiobooków za darmo. Jednak pobieranie nagrań możliwe jest tylko po ich wcześniejszym zakupie w naszej księgarni.
Wszystkie udostępniane tutaj odcinki posiadają znak wodny (copyright audio watermark). Jest on trwale związany z nagraniem i umożliwia sprawdzenie źródła pochodzenia dźwięku.
Jeśli chcesz podzielić się ze znajomymi inspirującą treścią lub umożliwić im darmowy dostęp do nagrań, po prostu powiedz im o MANHU!

REGULAMIN
OCHRONA PRAW AUTORSKICH

Księga Wyjścia 16, 4

Pan powiedział wówczas do Mojżesza: « I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami czy też nie.»

KONTAKT

Masz pytania dotyczące korzystania z serwisu?
zapytaj@manhu.pl

W sprawie współpracy podejmij…
kontakt@manhu.pl

Uwagi odnośnie działania strony przyjmuje:
admin@manhu.pl

|

|

|

Czekamy na wiadomość

od Ciebie :)  

 

Nie skupiać się na jednym aspekcie

Bóg miłosierny… ale zsyłający karę za niegodziwość cz. 2

Na wygnaniu

odc. 15/26

18:15

Na wygnaniu

Eucharystia cz. 1

odc. 5/6

14:08

Eucharystia cz. 1

odc. 4/11

07:53

Każda relacja jest niepowtarzalna

odc. 7/10

23:15

Bóg miłosierny, który nie przemilcza grzechu cz. 1

odc. 16/26

13:52

Alarm

odc. 6/6

17:05

Eucharystia cz. 2

odc. 1/8

22:05

Słowo Boże i ustawiczna formacja cz. 1

Premiera 21.04.15

21.04.15 - 03.05.15

Modlitwa życiem w Psalmach

Kard. Gianfranco Ravasi

KUP
OPIS: Psalmy są niezwykłą księgą, w której każdy może od­na­­­­leźć osobistą modlitwę życia. Są odbiciem bo­gac­twa Boga i różnych stanów człowieka (...). Czasem…

Premiera 24.04.15

24.04.15 - 03.05.15

Bóg Miłosierdzia w Biblii, cz. II

Krzysztof Wons SDS,…

KUP
OPIS: W drugiej części Boga Miłosierdzia w Biblii pochylamy się nad Ewangelią według św. Łukasza, która często zwana jest także ewangelią miłosierdzia. Nasi…

Premiera 28.04.15

28.04.15 - 05.05.15

Pełna nadziei

Alina Wieja, Sylwia…

KUP
OPIS: Dla tych, które chcą nieść nadzieję. Alina Wieja – Światło nadziei Słowo Boże pełne jest obietnic dla każdej z nas. Jest ono…