Loading, please wait...
Odc. 3/7 - 23:26

Konferencja 2 cz. 2

Czyta: ks. Tomasz Jaklewicz

KUP

ks. Tomasz Jaklewicz

Miłość w wielkim mieście

Emmanuel

OPIS

Miłość Boża robi coś konkretnego w człowieku - powie rekolekcjonista - tak głęboko, że człowiek chce na nią odpowiedzieć. Jak to zrobić? PRAGNĄĆ, tęsknić, szukać Go!


To głębokie i prawdziwe spojrzenie na temat miłości w jej praktycznym aspekcie, zawarte w trzech konferencjach, dotyczy każdego mieszkańca wielkiego miasta lub jak inni wolą globalnej wioski, który chce kochać i być kochanym...O AUTORZE


ks. Tomasz Jaklewicz – zastępca redaktora naczelnego „Gościa Niedzielnego”, kierownik działu Kościół. Ksiądz archidiecezji katowickiej, doktor teologii dogmatycznej.

PLAN SŁUCHANIA

10.02.16 - 16.02.16

odc. 1 Konferencja 1
odc. 2 Konferencja 2 cz. 1
odc. 3 Konferencja 2 cz. 2
odc. 4 Konferencja 3
odc. 5 Konferencja 4
odc. 6 Konferencja 5 cz. 1
odc. 7 Konferencja 5 cz. 2
Odc. 3/6 - 08:47

Problemy chłopaków

Czyta: ks. Pierre-Hervé Grosjean

KUP

ks. Pierre-Hervé Grosjean

Kochać w Prawdzie

Wspólnota Nikodem

OPIS

Z energią i pasją ks. Pierre-Hervé Grosjean z Francji pomaga młodzieży odpowiedzieć na pytania, które nurtują ją najczęściej. Mówi o istotnych kwestiach związanych ze sferą uczuć, odgrywającą tak ważną rolę w życiu każdego człowieka, a zwłaszcza młodego. Dużo miejsca poświęca również trudnym tematom, takim jak współżycie przedmałżeńskie czy homoseksualizm. Swoje rozważania ksiądz Grosjean przeplata licznymi anegdotami. Przekazuje także cenne wskazówki rodzicom i wychowawcom.

O AUTORZE

Ks. Pierre-Hervé Grosjean (ur. w 1978 r.) - we Francji jest jednym z najchętniej słuchanych przez młodzież księży. Głównie ze względu na sposób, w jaki potrafi przekazać ludziom młodym nauczanie Kościoła w sferze ludzkiej miłości i seksualności. Ks. Grosjean samodzielnie kieruję kilkunastotysięczną parafią pod Paryżem. Specjalizuje się w bioetyce oraz etyce politycznej. Kilka lat temu stworzył słynny we Francji internetowy PadreBlog, gdzie na bieżąco komentuje aktualne wydarzenia z punktu widzenia Kościoła katolickiego. Jest także częstym gościem francuskich mediów.

PLAN SŁUCHANIA

10.02.16 - 15.02.16

odc. 1 Prawda i miłość
odc. 2 Nie za wcześnie, nie za szybko, nie za blisko
odc. 3 Problemy chłopaków
odc. 4 Problemy dziewczyn
odc. 5 Uwagi dla rodziców i wychowawców
odc. 6 Uwagi dla kapłanów i wychowawców
Odc. 4/10 - 20:31

Prześladowanie przez Saula

Czyta: Bruna Costacurta

KUP

Bruna Costacurta

Król Dawid

Studio Katolik

OPIS

Biblijna historia powołania, w której radość z niezasłu­żo­ne­go wybraństwa przeplata się z poczuciem kruchości i zawiścią blis­kich, godność królewska ze zdradą powołania, drama­tycz­na ucieczka z powrotem do pierwotnej wierności. Sesja, która pomoże przemodlić osobistą historię życia i powołania.

 

O AUTORZE

Bruna COSTACURTA – jest cenionym wykładowcą teologii i duchowości Starego Testamentu na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Prowadzi we Włoszech biblijne sesje rekolekcyjne. Jest autorką publikacji z zakresu teologii i duchowości biblijnej.

PLAN SŁUCHANIA

09.02.16 - 18.02.16

odc. 1 Saul i Dawid: odrzucenie i wybór cz. 1
odc. 2 Saul i Dawid: odrzucenie i wybór cz. 2
odc. 3 Gigant i pasterz: walka Dawida z Goliatem
odc. 4 Prześladowanie przez Saula
odc. 5 Tajemnicze drogi Boga
odc. 6 Dawid zostaje królem
odc. 7 Zdradzony wybór: grzech z Batszebą cz. 1
odc. 8 Zdradzony wybór: grzech z Batszebą cz. 2
odc. 9 Miecz w serce: bunt Absaloma
odc. 10 Pokuta, przebaczenie, pokój
Odc. 11/20 - 08:21

Strofa 10 - Ugaś te ognie rozpalone

Czyta: Sławomir Bajew

KUP

Św. Jan od Krzyża

Pieśń duchowa

Wydawnictwo Karmelitów Bosych

OPIS

Pieśń duchowa – perła literatury hiszpańskiej, klasyka dzieł mistycznych, do dziś zachwyca, karmi, a nade wszystko pomaga w odkrywaniu tego, jak bardzo Bóg nas umiłował. Zarówno sam poemat, jak i komentarz Świętego, opisują całą drogę duchową człowieka. Autor oddaje jej dramatyzm i piękno w literackiej opowieści ukazującej miłość pomiędzy oblubienicą-duszą a jej Oblubieńcem-Chrystusem.

Do emisji w naszym Radiu wybraliśmy omówienia pierwszych 19 strof. Zgodnie z zamysłem autora strofy Pieśni ułożone są zgodnie z chronologią rozwoju duszy i jej postępu na drodze od oczyszczenia, przez oświecenie aż po zjednoczenie z Oblubieńcem.

 

O AUTORZE

Św. Jan od Krzyża (Jan de Yepes) urodził się w roku 1542 w Fontiveros w Hiszpanii. Mając dwadzieścia lat wstąpił do Karmelu. Stał się pomocnikiem Teresy od Jezusa w dziele reformy Zakonu. Jako karmelita bosy przyjął imię Jana od Krzyża, ukochał bowiem krzyż Chrystusa i prosił Boga, aby nigdy nie brakowało mu cierpienia. Modlitwa ta została wysłuchana. Jego reformatorska działalność sprowadziła nań liczne cierpienia. Jan od Krzyża głosił konieczność całkowitego ogołocenia wewnętrznego, aby dojść do pełni zjednoczenia z Bogiem. Naukę swoją zawarł w dziełach mistyczno-ascetycznych pisanych prozą i wierszem. Zmarł 14 grudnia 1591 roku w Ubedzie. W 1726 roku papież Benedykt XIII ogłosił go świętym, a Pius XI w roku 1926 Doktorem Kościoła Powszechnego.

---

PLAN SŁUCHANIA

02.02.16 - 20.02.16

odc. 1 Strofa 1 - Gdzie się ukryłeś cz.1
odc. 2 Strofa 1 - Gdzie się ukryłeś cz.2
odc. 3 Strofa 2 - Pasterze, którzy podążacie
odc. 4 Strofa 3 - Szukając mojej miłości
odc. 5 Strofa 4 - Zagaje i puszcze
odc. 6 Strofa 5 - Rzucając wdzięków tysiące
odc. 7 Strofa 6 - Ach, któż uleczyć mnie może
odc. 8 Strofa 7 - Te dzieła
odc. 9 Strofa 8 - Ach, czemuż jeszcze trwasz
odc. 10 Strofa 9 - Dlaczego
odc. 11 Strofa 10 - Ugaś te ognie rozpalone
odc. 12 Strofa 11 - Odsłoń obecność
odc. 13 Strofa 12 - O źródło kryształowe
odc. 14 Strofa 13 - Odwróć się miły
odc. 15 Strofa 14 - Mój ukochany
odc. 16 Strofa 15 - Jak noc
odc. 17 Strofa 16 - Schwytajcie nam lisy
odc. 18 Strofa 17 - Ustań wichrze północny
odc. 19 Strofa 18 - Nimfy z judejskiej ziemi
odc. 20 Strofa 19 - Ukryj się moja miłości
Odc. 4/7 - 10:21

Konferencja 3

Czyta: ks. Tomasz Jaklewicz

KUP

ks. Tomasz Jaklewicz

Miłość w wielkim mieście

Emmanuel

OPIS

Miłość Boża robi coś konkretnego w człowieku - powie rekolekcjonista - tak głęboko, że człowiek chce na nią odpowiedzieć. Jak to zrobić? PRAGNĄĆ, tęsknić, szukać Go!


To głębokie i prawdziwe spojrzenie na temat miłości w jej praktycznym aspekcie, zawarte w trzech konferencjach, dotyczy każdego mieszkańca wielkiego miasta lub jak inni wolą globalnej wioski, który chce kochać i być kochanym...O AUTORZE


ks. Tomasz Jaklewicz – zastępca redaktora naczelnego „Gościa Niedzielnego”, kierownik działu Kościół. Ksiądz archidiecezji katowickiej, doktor teologii dogmatycznej.

PLAN SŁUCHANIA

10.02.16 - 16.02.16

odc. 1 Konferencja 1
odc. 2 Konferencja 2 cz. 1
odc. 3 Konferencja 2 cz. 2
odc. 4 Konferencja 3
odc. 5 Konferencja 4
odc. 6 Konferencja 5 cz. 1
odc. 7 Konferencja 5 cz. 2
Odc. 4/6 - 07:58

Problemy dziewczyn

Czyta: ks. Pierre-Hervé Grosjean

KUP

ks. Pierre-Hervé Grosjean

Kochać w Prawdzie

Wspólnota Nikodem

OPIS

Z energią i pasją ks. Pierre-Hervé Grosjean z Francji pomaga młodzieży odpowiedzieć na pytania, które nurtują ją najczęściej. Mówi o istotnych kwestiach związanych ze sferą uczuć, odgrywającą tak ważną rolę w życiu każdego człowieka, a zwłaszcza młodego. Dużo miejsca poświęca również trudnym tematom, takim jak współżycie przedmałżeńskie czy homoseksualizm. Swoje rozważania ksiądz Grosjean przeplata licznymi anegdotami. Przekazuje także cenne wskazówki rodzicom i wychowawcom.

O AUTORZE

Ks. Pierre-Hervé Grosjean (ur. w 1978 r.) - we Francji jest jednym z najchętniej słuchanych przez młodzież księży. Głównie ze względu na sposób, w jaki potrafi przekazać ludziom młodym nauczanie Kościoła w sferze ludzkiej miłości i seksualności. Ks. Grosjean samodzielnie kieruję kilkunastotysięczną parafią pod Paryżem. Specjalizuje się w bioetyce oraz etyce politycznej. Kilka lat temu stworzył słynny we Francji internetowy PadreBlog, gdzie na bieżąco komentuje aktualne wydarzenia z punktu widzenia Kościoła katolickiego. Jest także częstym gościem francuskich mediów.

PLAN SŁUCHANIA

10.02.16 - 15.02.16

odc. 1 Prawda i miłość
odc. 2 Nie za wcześnie, nie za szybko, nie za blisko
odc. 3 Problemy chłopaków
odc. 4 Problemy dziewczyn
odc. 5 Uwagi dla rodziców i wychowawców
odc. 6 Uwagi dla kapłanów i wychowawców
Odc. 5/10 - 27:24

Tajemnicze drogi Boga

Czyta: Bruna Costacurta, Danuta Piekarz

KUP

Bruna Costacurta

Król Dawid

Studio Katolik

OPIS

Biblijna historia powołania, w której radość z niezasłu­żo­ne­go wybraństwa przeplata się z poczuciem kruchości i zawiścią blis­kich, godność królewska ze zdradą powołania, drama­tycz­na ucieczka z powrotem do pierwotnej wierności. Sesja, która pomoże przemodlić osobistą historię życia i powołania.

 

O AUTORZE

Bruna COSTACURTA – jest cenionym wykładowcą teologii i duchowości Starego Testamentu na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Prowadzi we Włoszech biblijne sesje rekolekcyjne. Jest autorką publikacji z zakresu teologii i duchowości biblijnej.

PLAN SŁUCHANIA

09.02.16 - 18.02.16

odc. 1 Saul i Dawid: odrzucenie i wybór cz. 1
odc. 2 Saul i Dawid: odrzucenie i wybór cz. 2
odc. 3 Gigant i pasterz: walka Dawida z Goliatem
odc. 4 Prześladowanie przez Saula
odc. 5 Tajemnicze drogi Boga
odc. 6 Dawid zostaje królem
odc. 7 Zdradzony wybór: grzech z Batszebą cz. 1
odc. 8 Zdradzony wybór: grzech z Batszebą cz. 2
odc. 9 Miecz w serce: bunt Absaloma
odc. 10 Pokuta, przebaczenie, pokój
Odc. 12/20 - 18:21

Strofa 11 - Odsłoń obecność

Czyta: Sławomir Bajew

KUP

Św. Jan od Krzyża

Pieśń duchowa

Wydawnictwo Karmelitów Bosych

OPIS

Pieśń duchowa – perła literatury hiszpańskiej, klasyka dzieł mistycznych, do dziś zachwyca, karmi, a nade wszystko pomaga w odkrywaniu tego, jak bardzo Bóg nas umiłował. Zarówno sam poemat, jak i komentarz Świętego, opisują całą drogę duchową człowieka. Autor oddaje jej dramatyzm i piękno w literackiej opowieści ukazującej miłość pomiędzy oblubienicą-duszą a jej Oblubieńcem-Chrystusem.

Do emisji w naszym Radiu wybraliśmy omówienia pierwszych 19 strof. Zgodnie z zamysłem autora strofy Pieśni ułożone są zgodnie z chronologią rozwoju duszy i jej postępu na drodze od oczyszczenia, przez oświecenie aż po zjednoczenie z Oblubieńcem.

 

O AUTORZE

Św. Jan od Krzyża (Jan de Yepes) urodził się w roku 1542 w Fontiveros w Hiszpanii. Mając dwadzieścia lat wstąpił do Karmelu. Stał się pomocnikiem Teresy od Jezusa w dziele reformy Zakonu. Jako karmelita bosy przyjął imię Jana od Krzyża, ukochał bowiem krzyż Chrystusa i prosił Boga, aby nigdy nie brakowało mu cierpienia. Modlitwa ta została wysłuchana. Jego reformatorska działalność sprowadziła nań liczne cierpienia. Jan od Krzyża głosił konieczność całkowitego ogołocenia wewnętrznego, aby dojść do pełni zjednoczenia z Bogiem. Naukę swoją zawarł w dziełach mistyczno-ascetycznych pisanych prozą i wierszem. Zmarł 14 grudnia 1591 roku w Ubedzie. W 1726 roku papież Benedykt XIII ogłosił go świętym, a Pius XI w roku 1926 Doktorem Kościoła Powszechnego.

---

PLAN SŁUCHANIA

02.02.16 - 20.02.16

odc. 1 Strofa 1 - Gdzie się ukryłeś cz.1
odc. 2 Strofa 1 - Gdzie się ukryłeś cz.2
odc. 3 Strofa 2 - Pasterze, którzy podążacie
odc. 4 Strofa 3 - Szukając mojej miłości
odc. 5 Strofa 4 - Zagaje i puszcze
odc. 6 Strofa 5 - Rzucając wdzięków tysiące
odc. 7 Strofa 6 - Ach, któż uleczyć mnie może
odc. 8 Strofa 7 - Te dzieła
odc. 9 Strofa 8 - Ach, czemuż jeszcze trwasz
odc. 10 Strofa 9 - Dlaczego
odc. 11 Strofa 10 - Ugaś te ognie rozpalone
odc. 12 Strofa 11 - Odsłoń obecność
odc. 13 Strofa 12 - O źródło kryształowe
odc. 14 Strofa 13 - Odwróć się miły
odc. 15 Strofa 14 - Mój ukochany
odc. 16 Strofa 15 - Jak noc
odc. 17 Strofa 16 - Schwytajcie nam lisy
odc. 18 Strofa 17 - Ustań wichrze północny
odc. 19 Strofa 18 - Nimfy z judejskiej ziemi
odc. 20 Strofa 19 - Ukryj się moja miłości

O MANHU

MANHU to chrześcijański serwis z audiobookami, które pomogą Ci w poszukiwaniu odpowiedzi na najważniejsze pytania.

Dzięki MANHU możesz słuchać audiobooków w odcinkach za darmo lub kupować je w całości i pobierać przez internet.

Możesz łatwo dotrzeć do najlepszych publikacji, słuchać ich w trakcie innych czynności i rozwijać się pomimo zabiegania.

PYTASZ SŁUCHASZ ŻYJESZ

Księga Wyjścia 16, 15; 34

Na widok tego Izraelici pytali się wzajemnie: «Manhu?», to znaczy: «Co to jest?», gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy powiedział do nich Mojżesz: «To jest chleb, który daje wam Pan na pokarm».

JAK SŁUCHAĆ

Kliknij w strzałki w lewym dolnym rogu i zobacz tytuły, których możesz posłuchać DZISIAJ, JUTRO i WKRÓTCE.

Wróć następnego dnia  i posłuchaj kolejnego rozdziału a potem kolejnego... W ten sposób wysłuchasz audiobooka za darmo.

Każdy z rozdziałów udostępniany jest przez jedną dobę.

RADIO – KRÓTKA INSTRUKCJA

Księga Wyjścia 16, 4

Pan powiedział wówczas do Mojżesza: «Oto ześlę wam chleb z nieba, na kształt deszczu. I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej.

ZASADY

Dzięki MANHU możesz słuchać wartościowych audiobooków za darmo. Jednak pobieranie nagrań możliwe jest tylko po ich wcześniejszym zakupie w naszej księgarni.
Wszystkie udostępniane tutaj odcinki posiadają znak wodny (copyright audio watermark). Jest on trwale związany z nagraniem i umożliwia sprawdzenie źródła pochodzenia dźwięku.
Jeśli chcesz podzielić się ze znajomymi inspirującą treścią lub umożliwić im darmowy dostęp do nagrań, po prostu powiedz im o MANHU!

REGULAMIN
OCHRONA PRAW AUTORSKICH

Księga Wyjścia 16, 4

Pan powiedział wówczas do Mojżesza: « I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami czy też nie.»

KONTAKT

Masz pytania dotyczące korzystania z serwisu?
zapytaj@manhu.pl

W sprawie współpracy podejmij…
kontakt@manhu.pl

Uwagi odnośnie działania strony przyjmuje:
admin@manhu.pl

|

|

|

Czekamy na wiadomość

od Ciebie :)  

 

Konferencja 2 cz. 2

odc. 3/7

23:26

Konferencja 2 cz. 2

Problemy chłopaków

odc. 3/6

08:47

Problemy chłopaków

Prześladowanie przez Saula

odc. 4/10

20:31

Prześladowanie przez Saula

Strofa 10 - Ugaś te ognie rozpalone

odc. 4/7

10:21

Konferencja 3

odc. 4/6

07:58

Problemy dziewczyn

odc. 5/10

27:24

Tajemnicze drogi Boga

odc. 12/20

18:21

Strofa 11 - Odsłoń obecność

Premiera 15.02.16

15.02.16 - 24.02.16

Kierownictwo duchowe i dojrzewanie uczuciowe

Józef Augustyn SJ

KUP
OPIS: Uczucia są bogactwem i energią życia psychicznego i duchowego. Przenikają nasze przeżywanie siebie, nasze relacje z innymi, z Bogiem. Jaką rolę w…

Premiera 17.02.16

17.02.16 - 29.02.16

Spotkania z Jezusem

ks. Jarosław Międzybrodzki

KUP
OPIS: Istotą chrześcijaństwa jest SPOTKANIE z Żywym Jezusem, ponieważ prawdziwa wiara inaczej zrodzić się nie może. Wewnętrzna przemiana dokonuje się pod wpływem Jego…

Premiera 19.02.16

19.02.16 - 28.02.16

Umiejętność słuchania Bożego głosu

Jill Dodge

KUP
OPIS: Celem tego szkolenia jest nauka słuchania Bożego głosu oraz pomoc innym w tym procesie. Wykłady w praktyczny sposób pokazują jak można zadawać…