Loading, please wait...
Odc. 4/10 - 18:37

Ludzka wrażliwość cz. 2

Czyta: o. Józef Augustyn SJ

KUP

Józef Augustyn SJ

Kierownictwo duchowe i dojrzewanie uczuciowe

Studio Katolik

OPIS

Uczucia są bogactwem i energią życia psychicznego i duchowego. Przenikają nasze przeżywanie siebie, nasze relacje z innymi, z Bogiem. Jaką rolę w porządkowaniu i rozeznawaniu własnych uczuć może odgrywać kierownictwo duchowe? Jak rozmawiać z kierownikiem o własnych uczuciach? Te i podobne pytania zostały podjęte w niniejszych konferencjach.

 

O AUTORZE

Józef Augustyn SJ - ceniony rekolekcjonista i kierownik duchowy, redaktor naczelny kwartalnika Życie Duchowe, profesor Akademii Ignatianum w Krakowie. Autor wielu książek i artykułów poświęconych pegagogice i wychowaniu, ojcostwie, integracji seksualnej, rozeznawaniu duchowemu i modlitwie. Od 1997 roku powoływany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako rzeczoznawca ds. podręczników wychowania do życia w rodzinie.

 

PLAN SŁUCHANIA

17.02.17 - 26.02.17

odc. 1 Dążenie do szczęścia cz. 1
odc. 2 Dążenie do szczęścia cz. 2
odc. 3 Ludzka wrażliwość cz. 1
odc. 4 Ludzka wrażliwość cz. 2
odc. 5 Uczucia jako część ludzkiej psychiki cz. 1
odc. 6 Uczucia jako część ludzkiej psychiki cz. 2
odc. 7 Kochać to chcieć dla kogoś dobra cz. 1
odc. 8 Kochać to chcieć dla kogoś dobra cz. 2
odc. 9 Świętość i doskonałość cz. 1
odc. 10 Świętość i doskonałość cz. 2
Odc. 8/16 - 07:54

Cechy królowej

Czyta: Adam Szustak OP

KUP

Adam Szustak OP

Projekt ESTERA

RTCK

OPIS

Posłuchaj o królowej, która odważyła się powiedzieć „nie” przedmiotowemu postrzeganiu kobiety. Poznaj Esterę, która zjednywała sobie ludzi swoim pięknem, wszędzie, gdzie się pojawiała wprowadzała pokój, a w obliczu śmiertelnego zagrożenia nie zawahała się działać, aby uratować cały naród. Posłuchaj o kobiecie, która swoim pięknem zmieniła oblicze świata.

 

O AUTORZE

O. Adam Szustak OP - duszpasterz krakowskiej Beczki w latach 2007-2012, autor takich książek jak Upojeni Bogiem czy Ewangelia dla nienormalnych, rekolekcji internetowych pt. Zakochany skazaniec a wreszcie bestselerowego audiobooka Nocny złodziej.

PLAN SŁUCHANIA

13.02.17 - 28.02.17

odc. 1 Wprowadzenie
odc. 2 Typowy męski świat
odc. 3 Piękno z Google
odc. 4 Jedna kobieta może zmienić cały świat
odc. 5 Konkurs na najpiękniejszą
odc. 6 Co to jest gracja
odc. 7 Nie przyjmuj podarków
odc. 8 Cechy królowej
odc. 9 Zjawiskowa kobieta
odc. 10 Jesteś boską internwencją
odc. 11 Piękna czyli dobra
odc. 12 Podobna do Ducha Świętego
odc. 13 Pszczoła
odc. 14 Balsamy
odc. 15 Krawcowa
odc. 16 Za cenę śmierci
Odc. 5/12 - 24:00

Wyjście z Egiptu

Czyta: Danuta Piekarz

KUP

Danuta Piekarz

Z Mojżeszem do Ziemi Obiecanej

Studio Katolik

OPIS

Dzieje Mojżesza, które możemy odczytać w księgach Starego Testamentu (Wj, Lb, Pwt), są nie tylko cieka­wym opowiadaniem wydarzeń z przeszłości, ale też zwierciadłem, w którym warto odczytać własne dzieje, radości i rozterki. W postaci Mojżesza możemy odnaleźć w pewnym sensie samych siebie, powołanych przez Boga do naszej życiowej misji, żyjących z Nim w głębokiej relacji, wędrujących do ziemi obiecanej przez pustynię tej rzeczywistości, w której żyjemy, wreszcie odpowiedzialnych za mniej czy bardziej liczną grupę tych, których Bóg nam powierzył i którzy nam zaufali. 

 

O AUTORZE

Dr Danuta PIEKARZ – italianistka i biblistka, wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim, Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie (wcześniej: Papieska Akademia Teologiczna) oraz w Wyższym Seminarium Duchownym Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych. Od 24 kwietnia 2008 r. jest konsultorką Papieskiej Rady ds. Świeckich.

PLAN SŁUCHANIA

16.02.17 - 27.02.17

odc. 1 Smak niewoli
odc. 2 Ocalenie Mojżesza
odc. 3 Posyłam cię do faraona
odc. 4 Pascha
odc. 5 Wyjście z Egiptu
odc. 6 Na pustyni
odc. 7 Na skrzydłach Boga
odc. 8 Przymierze
odc. 9 Lud Boga - lud Mojżesza
odc. 10 Boża obietnica czy ludzka logika?
odc. 11 Koniec wędrówki
odc. 12 Mojżesz w świetle Nowego Testamentu
Odc. 2/10 - 20:06

Czy Bóg nadal uzdrawia cz. 2

Czyta: Henryk Wieja

KUP

Alina i Henryk Wieja

Bóg nadal uzdrawia

Koinonia

OPIS

Audiobook tworzą nagrania cyklu wykładów wygłoszonych w Chrześcijańskiej Wspólnocie ŻYCIE I MISJA na temat posługi uzdrawiania.

 

O AUTORZE

Henryk Wieja jest lekarzem. Założył Ośrodek Medycyny Prewencyjnej i Opieki Kompleksowej w Ustroniu. Z pasją promuje zdrowy styl życia, którego integralną częścią jest relacja z Bogiem. Wraz z żoną Aliną są założycielami Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja w Ustroniu, w ramach której prowadzą wykłady i szkolenia na temat małżeństwa, silnej rodziny i skutecznej pomocy w sytuacjach kryzysowych.

---

PLAN SŁUCHANIA

19.02.17 - 28.02.17

odc. 1 Czy Bóg nadal uzdrawia cz. 1
odc. 2 Czy Bóg nadal uzdrawia cz. 2
odc. 3 Uzdrowienie przyjęte wiarą cz. 1
odc. 4 Uzdrowienie przyjęte wiarą cz. 2
odc. 5 Uzdrowienie w akcie przebaczenia cz. 1
odc. 6 Uzdrowienie w akcie przebaczenia cz. 2
odc. 7 Uzdrowienie z choroby i niemocy cz. 1
odc. 8 Uzdrowienie z choroby i niemocy cz. 2
odc. 9 Służba uzdrawiania jako Boże polecenie cz. 1
odc. 10 Służba uzdrawiania jako Boże polecenie cz. 2
Odc. 5/10 - 21:10

Uczucia jako część ludzkiej psychiki cz. 1

Czyta: Józef Augustyn SJ

KUP

Józef Augustyn SJ

Kierownictwo duchowe i dojrzewanie uczuciowe

Studio Katolik

OPIS

Uczucia są bogactwem i energią życia psychicznego i duchowego. Przenikają nasze przeżywanie siebie, nasze relacje z innymi, z Bogiem. Jaką rolę w porządkowaniu i rozeznawaniu własnych uczuć może odgrywać kierownictwo duchowe? Jak rozmawiać z kierownikiem o własnych uczuciach? Te i podobne pytania zostały podjęte w niniejszych konferencjach.

 

O AUTORZE

Józef Augustyn SJ - ceniony rekolekcjonista i kierownik duchowy, redaktor naczelny kwartalnika Życie Duchowe, profesor Akademii Ignatianum w Krakowie. Autor wielu książek i artykułów poświęconych pegagogice i wychowaniu, ojcostwie, integracji seksualnej, rozeznawaniu duchowemu i modlitwie. Od 1997 roku powoływany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako rzeczoznawca ds. podręczników wychowania do życia w rodzinie.

 

PLAN SŁUCHANIA

17.02.17 - 26.02.17

odc. 1 Dążenie do szczęścia cz. 1
odc. 2 Dążenie do szczęścia cz. 2
odc. 3 Ludzka wrażliwość cz. 1
odc. 4 Ludzka wrażliwość cz. 2
odc. 5 Uczucia jako część ludzkiej psychiki cz. 1
odc. 6 Uczucia jako część ludzkiej psychiki cz. 2
odc. 7 Kochać to chcieć dla kogoś dobra cz. 1
odc. 8 Kochać to chcieć dla kogoś dobra cz. 2
odc. 9 Świętość i doskonałość cz. 1
odc. 10 Świętość i doskonałość cz. 2
Odc. 9/16 - 08:20

Zjawiskowa kobieta

Czyta: Adam Szustak OP

KUP

Adam Szustak OP

Projekt ESTERA

RTCK

OPIS

Posłuchaj o królowej, która odważyła się powiedzieć „nie” przedmiotowemu postrzeganiu kobiety. Poznaj Esterę, która zjednywała sobie ludzi swoim pięknem, wszędzie, gdzie się pojawiała wprowadzała pokój, a w obliczu śmiertelnego zagrożenia nie zawahała się działać, aby uratować cały naród. Posłuchaj o kobiecie, która swoim pięknem zmieniła oblicze świata.

 

O AUTORZE

O. Adam Szustak OP - duszpasterz krakowskiej Beczki w latach 2007-2012, autor takich książek jak Upojeni Bogiem czy Ewangelia dla nienormalnych, rekolekcji internetowych pt. Zakochany skazaniec a wreszcie bestselerowego audiobooka Nocny złodziej.

PLAN SŁUCHANIA

13.02.17 - 28.02.17

odc. 1 Wprowadzenie
odc. 2 Typowy męski świat
odc. 3 Piękno z Google
odc. 4 Jedna kobieta może zmienić cały świat
odc. 5 Konkurs na najpiękniejszą
odc. 6 Co to jest gracja
odc. 7 Nie przyjmuj podarków
odc. 8 Cechy królowej
odc. 9 Zjawiskowa kobieta
odc. 10 Jesteś boską internwencją
odc. 11 Piękna czyli dobra
odc. 12 Podobna do Ducha Świętego
odc. 13 Pszczoła
odc. 14 Balsamy
odc. 15 Krawcowa
odc. 16 Za cenę śmierci
Odc. 6/12 - 18:15

Na pustyni

Czyta: Danuta Piekarz

KUP

Danuta Piekarz

Z Mojżeszem do Ziemi Obiecanej

Studio Katolik

OPIS

Dzieje Mojżesza, które możemy odczytać w księgach Starego Testamentu (Wj, Lb, Pwt), są nie tylko cieka­wym opowiadaniem wydarzeń z przeszłości, ale też zwierciadłem, w którym warto odczytać własne dzieje, radości i rozterki. W postaci Mojżesza możemy odnaleźć w pewnym sensie samych siebie, powołanych przez Boga do naszej życiowej misji, żyjących z Nim w głębokiej relacji, wędrujących do ziemi obiecanej przez pustynię tej rzeczywistości, w której żyjemy, wreszcie odpowiedzialnych za mniej czy bardziej liczną grupę tych, których Bóg nam powierzył i którzy nam zaufali. 

 

O AUTORZE

Dr Danuta PIEKARZ – italianistka i biblistka, wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim, Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie (wcześniej: Papieska Akademia Teologiczna) oraz w Wyższym Seminarium Duchownym Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych. Od 24 kwietnia 2008 r. jest konsultorką Papieskiej Rady ds. Świeckich.

PLAN SŁUCHANIA

16.02.17 - 27.02.17

odc. 1 Smak niewoli
odc. 2 Ocalenie Mojżesza
odc. 3 Posyłam cię do faraona
odc. 4 Pascha
odc. 5 Wyjście z Egiptu
odc. 6 Na pustyni
odc. 7 Na skrzydłach Boga
odc. 8 Przymierze
odc. 9 Lud Boga - lud Mojżesza
odc. 10 Boża obietnica czy ludzka logika?
odc. 11 Koniec wędrówki
odc. 12 Mojżesz w świetle Nowego Testamentu
Odc. 3/10 - 17:13

Uzdrowienie przyjęte wiarą cz. 1

Czyta: Alina i Henryk Wieja

KUP

Alina i Henryk Wieja

Bóg nadal uzdrawia

Koinonia

OPIS

Audiobook tworzą nagrania cyklu wykładów wygłoszonych w Chrześcijańskiej Wspólnocie ŻYCIE I MISJA na temat posługi uzdrawiania.

 

O AUTORZE

Henryk Wieja jest lekarzem. Założył Ośrodek Medycyny Prewencyjnej i Opieki Kompleksowej w Ustroniu. Z pasją promuje zdrowy styl życia, którego integralną częścią jest relacja z Bogiem. Wraz z żoną Aliną są założycielami Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja w Ustroniu, w ramach której prowadzą wykłady i szkolenia na temat małżeństwa, silnej rodziny i skutecznej pomocy w sytuacjach kryzysowych.

---

PLAN SŁUCHANIA

19.02.17 - 28.02.17

odc. 1 Czy Bóg nadal uzdrawia cz. 1
odc. 2 Czy Bóg nadal uzdrawia cz. 2
odc. 3 Uzdrowienie przyjęte wiarą cz. 1
odc. 4 Uzdrowienie przyjęte wiarą cz. 2
odc. 5 Uzdrowienie w akcie przebaczenia cz. 1
odc. 6 Uzdrowienie w akcie przebaczenia cz. 2
odc. 7 Uzdrowienie z choroby i niemocy cz. 1
odc. 8 Uzdrowienie z choroby i niemocy cz. 2
odc. 9 Służba uzdrawiania jako Boże polecenie cz. 1
odc. 10 Służba uzdrawiania jako Boże polecenie cz. 2

O MANHU

MANHU to chrześcijański serwis z audiobookami, które pomogą Ci w poszukiwaniu odpowiedzi na najważniejsze pytania.

Dzięki MANHU możesz słuchać audiobooków w odcinkach za darmo lub kupować je w całości i pobierać przez internet.

Możesz łatwo dotrzeć do najlepszych publikacji, słuchać ich w trakcie innych czynności i rozwijać się pomimo zabiegania.

PYTASZ SŁUCHASZ ŻYJESZ

Księga Wyjścia 16, 15; 34

Na widok tego Izraelici pytali się wzajemnie: «Manhu?», to znaczy: «Co to jest?», gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy powiedział do nich Mojżesz: «To jest chleb, który daje wam Pan na pokarm».

JAK SŁUCHAĆ

Kliknij w strzałki w lewym dolnym rogu i zobacz tytuły, których możesz posłuchać DZISIAJ, JUTRO i WKRÓTCE.

Wróć następnego dnia  i posłuchaj kolejnego rozdziału a potem kolejnego... W ten sposób wysłuchasz audiobooka za darmo.

Każdy z rozdziałów udostępniany jest przez jedną dobę.

RADIO – KRÓTKA INSTRUKCJA

Księga Wyjścia 16, 4

Pan powiedział wówczas do Mojżesza: «Oto ześlę wam chleb z nieba, na kształt deszczu. I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej.

ZASADY

Dzięki MANHU możesz słuchać wartościowych audiobooków za darmo. Jednak pobieranie nagrań możliwe jest tylko po ich wcześniejszym zakupie w naszej księgarni.
Wszystkie udostępniane tutaj odcinki posiadają znak wodny (copyright audio watermark). Jest on trwale związany z nagraniem i umożliwia sprawdzenie źródła pochodzenia dźwięku.
Jeśli chcesz podzielić się ze znajomymi inspirującą treścią lub umożliwić im darmowy dostęp do nagrań, po prostu powiedz im o MANHU!

REGULAMIN
OCHRONA PRAW AUTORSKICH

Księga Wyjścia 16, 4

Pan powiedział wówczas do Mojżesza: « I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami czy też nie.»

KONTAKT

Masz pytania dotyczące korzystania z serwisu?
zapytaj@manhu.pl

W sprawie współpracy podejmij…
kontakt@manhu.pl

Uwagi odnośnie działania strony przyjmuje:
admin@manhu.pl

|

|

|

Czekamy na wiadomość

od Ciebie :)  

 

Cechy królowej

odc. 8/16

07:54

Cechy królowej

Wyjście z Egiptu

odc. 5/12

24:00

Wyjście z Egiptu

Czy Bóg nadal uzdrawia cz. 2

odc. 5/10

21:10

Uczucia jako część ludzkiej psychiki cz. 1

odc. 9/16

08:20

Zjawiskowa kobieta

odc. 6/12

18:15

Na pustyni

odc. 3/10

17:13

Uzdrowienie przyjęte wiarą cz. 1

Premiera 28.02.17

28.02.17 - 09.03.17

Dla trwających w duchowych ciemnościach

Ks. Jarosław Międzybrodzki

KUP
OPIS: To rekolekcje dla tych, którym: „wydaje się, że są na dnie smutku, opuszczenia, na dnie swoich grzechów, z którymi nie potrafią już…