Loading, please wait...
Odc. 10/10 - 23:03

Spowiedź i kierownictwo duchowe cz. 2

Czyta: Ks. Krzysztof Grzywocz

KUP

Ks. Krzysztof Grzywocz

Sakrament pojednania i kierownictwo duchowe

Studio Katolik

OPIS

W czasach, w których zanika poczucie grzechu, zanika także potrzeba sakramentu pojednania. Człowiek pyta: \"Z czego mam się spowiadać?\" Równocześnie poszukuje u specjalistów porady w sprawach życia psychicznego i duchowego.
Rekolekcje przybliżają znaczenie i potrzebę praktyki rachunku sumienia, sakramentu pojednania i kierownictwa duchowego.

 

O AUTORZE

Ks. dr Krzysztof GRZYWOCZ – wykładowca teologii duchowości na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, kierownik duchowy i rekolekcjonista, penitencjarz, stały współpracownik Centrum Formacji Duchowej.

PLAN SŁUCHANIA

13.03.18 - 22.03.18

odc. 1 Postawa otwartości cz. 1
odc. 2 Postawa otwartości cz. 2
odc. 3 Lęk i sakrament pojednania cz. 1
odc. 4 Lęk i sakrament pojednania cz. 2
odc. 5 Miłość i grzech cz. 1
odc. 6 Miłość i grzech cz. 2
odc. 7 Trud rachunku sumienia cz. 1
odc. 8 Trud rachunku sumienia cz. 2
odc. 9 Spowiedź i kierownictwo duchowe cz. 1
odc. 10 Spowiedź i kierownictwo duchowe cz. 2
Odc. 4/10 - 27:11

Życie w stanie grzechu cz. 2

Czyta: Krzysztof Wons SDS

KUP

Krzysztof Wons SDS

Grzech i przebaczenie w świetle Słowa Bożego

Studio Katolik

OPIS

W każdym z nas istnieje bolesne doświadczenie grzechu, które niejednokrotnie kusi do ukrywania się, zniechęcenia, a nawet rozpaczy. Słowo Boże pomaga nam spojrzeć na własny grzech oczami Boga. Daje nam łaskę wewnętrznego poznania okropności grzechu i prowadzi do doświadczenia przebaczenia. Uczy nas, że ilekroć wracamy do Niego z własną grzesznością, tylekroć Bóg okazuje się większy od naszego grzechu.

 

O AUTORZE

Krzysztof WONS SDS – po studiach z teologii duchowości na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie pełnił posługę ojca duchownego w WSD Salwatorianów w Bagnie. Od 1997 r. jest dyrektorem Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

Jest redaktorem naczelnym „Zeszytów Formacji Duchowej” oraz dyrektorem Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych organizowanej przy Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie pod patronatem Komisji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa. Jest również wykładowcą teologii duchowości w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów.

PLAN SŁUCHANIA

19.03.18 - 28.03.18

odc. 1 Doświadczenie pokusy i upadku cz. 1
odc. 2 Doświadczenie pokusy i upadku cz. 2
odc. 3 Życie w stanie grzechu cz. 1
odc. 4 Życie w stanie grzechu cz. 2
odc. 5 Napięcie między grzechem i łaską cz. 1
odc. 6 Napięcie między grzechem i łaską cz. 2
odc. 7 Od grzechu do przebaczenia cz. 1
odc. 8 Od grzechu do przebaczenia cz. 2
odc. 9 Spojrzeć na grzech oczami Jezusa cz. 1
odc. 10 Spojrzeć na grzech oczami Jezusa cz. 2
Odc. 4/4 - 13:06

Albo wiara albo lęk - cz. 2B

Czyta: O. Jan Andrzej Kłoczowski OP

KUP

Jan Andrzej Kłoczowski OP

Albo wiara albo lęk

LIST

OPIS

Albo wiara, albo lęk to rekolekcje wielkopostne wygłoszone przez wybitnego filozofa i kaznodzieję, o. prof. Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP dla dziennikarzy i pracowników mediów w 2001 r. Rekolekcjonista mówił o odwadze i lęku, o nadziei, która może być prawdziwa lub fałszywa, o trudnym dobru, które jest kruche, ale warte naszych najstaranniejszych zabiegów, o wierze, która ma swe źródło w mądrości. Publikacja zawiera dwie konferencje, wygłoszone podczas tamtych rekolekcji. Słuchając ich odkrywamy niepowtarzalny klimat kaznodziejstwa o. Jana Andrzeja, które pozwala spoglądać w nasze życie w religijnym kontekście, ale bez nerwowego napięcia. Bo - albo wiara, albo lęk.

 

O AUTORZE

O. Prof. Jan Andrzej Kłoczowski OP (ur. 1937 r.) - filozof i teolog, historyk sztuki. Związany z Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie. W latach 1970-1986 duszpasterz krakowskiego duszpasterstwa akademickiego BECZKA. Za stworzenie w BECZCE przestrzeni wolności w trudnych latach zniewolenia otrzymał w 2008 r. nagrodę wydawców katolickich FENIX a rok wcześniej przyznany przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski między innymi za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

PLAN SŁUCHANIA

19.03.18 - 22.03.18

odc. 1 Albo wiara albo lęk - cz. 1A
odc. 2 Albo wiara albo lęk - cz. 1B
odc. 3 Albo wiara albo lęk - cz. 2A
odc. 4 Albo wiara albo lęk - cz. 2B

Czyta: Ks. Krzysztof Grzywocz

KUP

Ks. Krzysztof Grzywocz

Sakrament pojednania i kierownictwo duchowe

Studio Katolik

OPIS

W czasach, w których zanika poczucie grzechu, zanika także potrzeba sakramentu pojednania. Człowiek pyta: \"Z czego mam się spowiadać?\" Równocześnie poszukuje u specjalistów porady w sprawach życia psychicznego i duchowego.
Rekolekcje przybliżają znaczenie i potrzebę praktyki rachunku sumienia, sakramentu pojednania i kierownictwa duchowego.

 

O AUTORZE

Ks. dr Krzysztof GRZYWOCZ – wykładowca teologii duchowości na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, kierownik duchowy i rekolekcjonista, penitencjarz, stały współpracownik Centrum Formacji Duchowej.

PLAN SŁUCHANIA

13.03.18 - 22.03.18

odc. 1 Postawa otwartości cz. 1
odc. 2 Postawa otwartości cz. 2
odc. 3 Lęk i sakrament pojednania cz. 1
odc. 4 Lęk i sakrament pojednania cz. 2
odc. 5 Miłość i grzech cz. 1
odc. 6 Miłość i grzech cz. 2
odc. 7 Trud rachunku sumienia cz. 1
odc. 8 Trud rachunku sumienia cz. 2
odc. 9 Spowiedź i kierownictwo duchowe cz. 1
odc. 10 Spowiedź i kierownictwo duchowe cz. 2
Odc. 5/10 - 25:08

Napięcie między grzechem i łaską cz. 1

Czyta: Krzysztof Wons SDS

KUP

Krzysztof Wons SDS

Grzech i przebaczenie w świetle Słowa Bożego

Studio Katolik

OPIS

W każdym z nas istnieje bolesne doświadczenie grzechu, które niejednokrotnie kusi do ukrywania się, zniechęcenia, a nawet rozpaczy. Słowo Boże pomaga nam spojrzeć na własny grzech oczami Boga. Daje nam łaskę wewnętrznego poznania okropności grzechu i prowadzi do doświadczenia przebaczenia. Uczy nas, że ilekroć wracamy do Niego z własną grzesznością, tylekroć Bóg okazuje się większy od naszego grzechu.

 

O AUTORZE

Krzysztof WONS SDS – po studiach z teologii duchowości na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie pełnił posługę ojca duchownego w WSD Salwatorianów w Bagnie. Od 1997 r. jest dyrektorem Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

Jest redaktorem naczelnym „Zeszytów Formacji Duchowej” oraz dyrektorem Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych organizowanej przy Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie pod patronatem Komisji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa. Jest również wykładowcą teologii duchowości w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów.

PLAN SŁUCHANIA

19.03.18 - 28.03.18

odc. 1 Doświadczenie pokusy i upadku cz. 1
odc. 2 Doświadczenie pokusy i upadku cz. 2
odc. 3 Życie w stanie grzechu cz. 1
odc. 4 Życie w stanie grzechu cz. 2
odc. 5 Napięcie między grzechem i łaską cz. 1
odc. 6 Napięcie między grzechem i łaską cz. 2
odc. 7 Od grzechu do przebaczenia cz. 1
odc. 8 Od grzechu do przebaczenia cz. 2
odc. 9 Spojrzeć na grzech oczami Jezusa cz. 1
odc. 10 Spojrzeć na grzech oczami Jezusa cz. 2

Czyta: Jan Andrzej Kłoczowski OP

KUP

Jan Andrzej Kłoczowski OP

Albo wiara albo lęk

LIST

OPIS

Albo wiara, albo lęk to rekolekcje wielkopostne wygłoszone przez wybitnego filozofa i kaznodzieję, o. prof. Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP dla dziennikarzy i pracowników mediów w 2001 r. Rekolekcjonista mówił o odwadze i lęku, o nadziei, która może być prawdziwa lub fałszywa, o trudnym dobru, które jest kruche, ale warte naszych najstaranniejszych zabiegów, o wierze, która ma swe źródło w mądrości. Publikacja zawiera dwie konferencje, wygłoszone podczas tamtych rekolekcji. Słuchając ich odkrywamy niepowtarzalny klimat kaznodziejstwa o. Jana Andrzeja, które pozwala spoglądać w nasze życie w religijnym kontekście, ale bez nerwowego napięcia. Bo - albo wiara, albo lęk.

 

O AUTORZE

O. Prof. Jan Andrzej Kłoczowski OP (ur. 1937 r.) - filozof i teolog, historyk sztuki. Związany z Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie. W latach 1970-1986 duszpasterz krakowskiego duszpasterstwa akademickiego BECZKA. Za stworzenie w BECZCE przestrzeni wolności w trudnych latach zniewolenia otrzymał w 2008 r. nagrodę wydawców katolickich FENIX a rok wcześniej przyznany przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski między innymi za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

PLAN SŁUCHANIA

19.03.18 - 22.03.18

odc. 1 Albo wiara albo lęk - cz. 1A
odc. 2 Albo wiara albo lęk - cz. 1B
odc. 3 Albo wiara albo lęk - cz. 2A
odc. 4 Albo wiara albo lęk - cz. 2B
Odc. 1/8 - 20:33

Wersety Biblii przesiąknięte cierpieniem człowieka (1)

Czyta: Zespół lektorów

KUP

Zespół autorów

Bóg jest zawsze po stronie cierpiących

Studio Katolik

OPIS

Cierpienie jest rzeczywistością każdego człowieka. Bez względu na to jak bardzo będziemy się przed nim wzbraniać – prędzej czy później nadejdzie. Ważne byśmy umieli je umiejętnie przyjąć. Wersety zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu uczą jak radzić sobie z bólem i cierpieniem, nade wszystko zaś uczą nas, że w takich momentach Bóg jest zawsze po naszej stronie.

W Radiu prezentujemy 5 ostatnich konferencji ks. prof. Waldemara Chrostowskiego poświęcone tzw. Izajaszowej Ewangelii Męki Pańskiej

 

O AUTORZE

o. Augustyn Pelanowski OSPPE - kierownik duchowy i rekolekcjonista, autor książek poświęconych duchowości 
o. Ryszard Wróbel OFMConv - biblista i rekolekcjonista, członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego

PLAN SŁUCHANIA

23.03.18 - 30.03.18

odc. 1 Wersety Biblii przesiąknięte cierpieniem człowieka (1)
odc. 2 Wersety Biblii przesiąknięte cierpieniem człowieka (2)
odc. 3 Wersety Biblii przesiąknięte cierpieniem człowieka (3)
odc. 4 Wersety Biblii przesiąknięte cierpieniem człowieka (4)
odc. 5 Czy Bóg też cierpi? (1)
odc. 6 Czy Bóg też cierpi? (2)
odc. 7 Czy Bóg też cierpi? (3)
odc. 8 Czy Bóg też cierpi? (4)

O MANHU

MANHU to chrześcijański serwis z audiobookami, które pomogą Ci w poszukiwaniu odpowiedzi na najważniejsze pytania.

Dzięki MANHU możesz słuchać audiobooków w odcinkach za darmo lub kupować je w całości i pobierać przez internet.

Możesz łatwo dotrzeć do najlepszych publikacji, słuchać ich w trakcie innych czynności i rozwijać się pomimo zabiegania.

PYTASZ SŁUCHASZ ŻYJESZ

Księga Wyjścia 16, 15; 34

Na widok tego Izraelici pytali się wzajemnie: «Manhu?», to znaczy: «Co to jest?», gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy powiedział do nich Mojżesz: «To jest chleb, który daje wam Pan na pokarm».

JAK SŁUCHAĆ

Kliknij w strzałki w lewym dolnym rogu i zobacz tytuły, których możesz posłuchać DZISIAJ, JUTRO i WKRÓTCE.

Wróć następnego dnia  i posłuchaj kolejnego rozdziału a potem kolejnego... W ten sposób wysłuchasz audiobooka za darmo.

Każdy z rozdziałów udostępniany jest przez jedną dobę.

RADIO – KRÓTKA INSTRUKCJA

Księga Wyjścia 16, 4

Pan powiedział wówczas do Mojżesza: «Oto ześlę wam chleb z nieba, na kształt deszczu. I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej.

ZASADY

Dzięki MANHU możesz słuchać wartościowych audiobooków za darmo. Jednak pobieranie nagrań możliwe jest tylko po ich wcześniejszym zakupie w naszej księgarni.
Wszystkie udostępniane tutaj odcinki posiadają znak wodny (copyright audio watermark). Jest on trwale związany z nagraniem i umożliwia sprawdzenie źródła pochodzenia dźwięku.
Jeśli chcesz podzielić się ze znajomymi inspirującą treścią lub umożliwić im darmowy dostęp do nagrań, po prostu powiedz im o MANHU!

REGULAMIN
OCHRONA PRAW AUTORSKICH

Księga Wyjścia 16, 4

Pan powiedział wówczas do Mojżesza: « I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami czy też nie.»

KONTAKT

Masz pytania dotyczące korzystania z serwisu?
zapytaj@manhu.pl

W sprawie współpracy podejmij…
kontakt@manhu.pl

Uwagi odnośnie działania strony przyjmuje:
admin@manhu.pl

|

|

|

Czekamy na wiadomość

od Ciebie :)  

 

Spowiedź i kierownictwo duchowe cz. 2

Albo wiara albo lęk - cz. 2B

odc. 5/10

25:08

Napięcie między grzechem i łaską cz. 1

odc. 1/8

20:33

Wersety Biblii przesiąknięte cierpieniem człowieka (1)