Loading, please wait...
Odc. 7/15 - 04:45

JÓZEF

Czyta: Rafał Porzeziński

KUP

Ks. Stefan Moszoro-Dąbrowski

Ale o co chodzi

Raj Media

OPIS

Ten audiobook to adwentowy poradnik duchowy. Zawiera historie dwudziestu pięciu bohaterów biblijnych, którzy potrafili aktywnie czekać. Pokazuje jak świetnie wykorzystywali oni swoje talenty nawet wtedy, gdy wszystko było przeciw nim.

Dwadzieścia dziewięć odcinków powstało w 2004 roku w Radiu Archidiecezji Warszawskiej Józef. Cieszyły się wtedy wielkim uznaniem słuchaczy. Dlatego autorzy cyklu zdecydowali się go wydać w formie plików mp3, aby także dzisiaj wprowadzać nas w tajemnice Adwentu podczas podróży czy długich postojów w korkach.

 

O AUTORZE

Ks. Stefan Moszoro-Dąbrowski - wikariusz regionalny Prałatury Personalnej Opus Dei w Polsce, publicysta tygodnika \"Idziemy\", autor innych cykli radiowych, m.in.: \"Fitness duchowy\", \"Wielkie Sprzątanie\" czy \"Duchowy Kodeks Drogowy\". 

 

---

PLAN SŁUCHANIA

27.11.16 - 11.12.16

odc. 1 NOE
odc. 2 ADAM
odc. 3 EWA
odc. 4 ABEL
odc. 5 IZAJASZ
odc. 6 DAWID
odc. 7 JÓZEF
odc. 8 JAN CHRZCICIEL
odc. 9 GEDEON
odc. 10 PRZODKOWIE JEZUSA
odc. 11 ZACHARIASZ
odc. 12 NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA
odc. 13 ELŻBIETA
odc. 14 ELIASZ
odc. 15 JAN CHRZCICIEL (2)
Odc. 3/10 - 22:53

Pamiętaj abyś dzień święty święcił

Czyta: Radosław Pazura

KUP

Jacek Salij OP

Dekalog

Raj Media

OPIS

Hebrajczycy mówili aseret ha dewarim, Grecy - dekalogos (dziesięć słów), Polacy - Dziesięć Przykazań Bożych albo Dekalog. Każde z tych określeń odnosi się do dziesięciu obietnic danych nam przez Boga.

Ta płyta to historia miłości Boga do każdego z nas, napisana piórem i sercem o. Jacka Salija OP. pięknie przeczytana przez Radosława Pazurę i podana w niebanalnej oprawie dźwiękowej i muzycznej autorstwa Joanny Nogal i Pawła Kęski.

Zapraszamy do odkrywania wielkich tajemnic, które okazują się być bardzo bliskie.

 

O AUTORZE

Prof. O. Jacek Salij OP  - jeden z najwybitniejszych polskich teologów, tomista, kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej na UKSW, członek Komitetu Nauk Teologicznych PAN oraz polskiego oddziału PEN Clubu, znawca duchowości dominikańskiej, filozof, tłumacz, pisarz i publicysta. Jego kazania gromadzą tłumy warszawiaków na mszach świętych w klasztorze o.o. Dominikanów przy ul. Freta. Jest autorem książek, które ukształtowały wiarę setek tysięcy ludzi, także poza granicami Polski. Do książek tych należą m.in.:  Szukającym drogiPytania nieobojętneRozpacz pokonanaDar Kościoła czy właśnie Dekalog. Prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył go w 2007 r. Krzyżem Komandorskim Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. O. Jacek Salij urodził się w 1942 r. w Budach na Wołyniu.  

 

Audiobook na płycie CD kupisz na www.rajmedia.pl

PLAN SŁUCHANIA

01.12.16 - 10.12.16

odc. 1 Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną
odc. 2 Nie będziesz wymieniał Imienia Pana Boga twojego nadaremno
odc. 3 Pamiętaj abyś dzień święty święcił
odc. 4 Czcij ojca swego i matkę swoją
odc. 5 Nie zabijaj
odc. 6 Nie cudzołóż
odc. 7 Nie kradnij
odc. 8 Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu
odc. 9 Nie pożądaj żony bliźniego swego
odc. 10 Ani żadnej rzeczy, która jego jest
Odc. 3/8 - 21:59

Jezus świadkiem miłości Ojca cz. 2

Czyta: Bp Edward Dajczak

KUP

Bp Edward Dajczak

Doświadczyć dobroci Boga Ojca

Studio Katolik

OPIS

W życiu duchowym trzeba się zgodzić przede wszystkim na to, że ster jest w ręku Boga: On decyduje i On prowadzi. Należy pozwolić Mu na to, żeby sprawiał w nas to, co jest dla nas najwłaściwsze. Słowo Boże od­gry­wa tę niezwykłą rolę: jest dla nas światłem i przewodni­kiem. Zdanie po zdaniu odkrywamy Boga z całą Jego miłością i dobrocią. To jest naj­więk­sze bogactwo spotkania z Biblią.

O AUTORZE

Bp Edward DAJCZAK – biskup koszalińsko-kołobrzeski, rekolekcjonista, inspirator nowych form ewangelizacyjnych w polskim Kościele, pomysłodawca i duchowy opiekun Przystanku Jezus.

PLAN SŁUCHANIA

01.12.16 - 08.12.16

odc. 1 Doświadczenie ludzkie w religijnym
odc. 2 Jezus świadkiem miłości Ojca cz. 1
odc. 3 Jezus świadkiem miłości Ojca cz. 2
odc. 4 Miłość Ojca odkrywana w przebaczeniu
odc. 5 Miłosierdzie imieniem Boga
odc. 6 Nauczyć się miłości
odc. 7 Zobaczyć siebie oczami Boga cz. 1
odc. 8 Zobaczyć siebie oczami Boga cz. 2
Odc. 5/12 - 29:32

Kim jest prorok

Czyta: Ks. Waldemar Chrostowski

KUP

Ks. Waldemar Chrostowski

I będę mówił do jej serca

Studio Katolik

OPIS

Rekolekcje na podstawie Księgi Ozeasza, jednej z najstarszych Ksiąg Starego Testamentu, odsłaniają prawdę o ciągłym zmaganiu w naszym życiu miłości i niewierności, dobra i zła, lojalności i zdrady, Boga i szatana. Pozostawiają nas jednak z obietnicą pełną nadziei: więzy miłości ostatecznie zwyciężą.

 

O AUTORZE

ks. prof. Waldemar Chrostowski - biblista, kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu na UKSW, autor licznych książek, rekolekcjonista i animator formacyjnych grup biblijnych.

PLAN SŁUCHANIA

29.11.16 - 10.12.16

odc. 1 Małżeństwo proroka znakiem losów przymierza cz.1
odc. 2 Małżeństwo proroka znakiem losów przymierza cz.2
odc. 3 Wołanie o narodowy rachunek sumienia cz.1
odc. 4 Wołanie o narodowy rachunek sumienia cz.2
odc. 5 Kim jest prorok
odc. 6 Ufność Bogu a zgubne rachuby polityczne cz.1
odc. 7 Ufność Bogu a zgubne rachuby polityczne cz.2
odc. 8 Kara Boża jako wyraz sprawiedliwego sądu
odc. 9 Boża miłość wobec niewierności cz.1
odc. 10 Boża miłość wobec niewierności cz.2
odc. 11 Sprawiedliwość a miłosierdzie cz.1
odc. 12 Sprawiedliwość a miłosierdzie cz.2
Odc. 8/15 - 04:07

JAN CHRZCICIEL

Czyta: Rafał Porzeziński

KUP

Ks. Stefan Moszoro-Dąbrowski

Ale o co chodzi

Raj Media

OPIS

Ten audiobook to adwentowy poradnik duchowy. Zawiera historie dwudziestu pięciu bohaterów biblijnych, którzy potrafili aktywnie czekać. Pokazuje jak świetnie wykorzystywali oni swoje talenty nawet wtedy, gdy wszystko było przeciw nim.

Dwadzieścia dziewięć odcinków powstało w 2004 roku w Radiu Archidiecezji Warszawskiej Józef. Cieszyły się wtedy wielkim uznaniem słuchaczy. Dlatego autorzy cyklu zdecydowali się go wydać w formie plików mp3, aby także dzisiaj wprowadzać nas w tajemnice Adwentu podczas podróży czy długich postojów w korkach.

 

O AUTORZE

Ks. Stefan Moszoro-Dąbrowski - wikariusz regionalny Prałatury Personalnej Opus Dei w Polsce, publicysta tygodnika \"Idziemy\", autor innych cykli radiowych, m.in.: \"Fitness duchowy\", \"Wielkie Sprzątanie\" czy \"Duchowy Kodeks Drogowy\". 

 

---

PLAN SŁUCHANIA

27.11.16 - 11.12.16

odc. 1 NOE
odc. 2 ADAM
odc. 3 EWA
odc. 4 ABEL
odc. 5 IZAJASZ
odc. 6 DAWID
odc. 7 JÓZEF
odc. 8 JAN CHRZCICIEL
odc. 9 GEDEON
odc. 10 PRZODKOWIE JEZUSA
odc. 11 ZACHARIASZ
odc. 12 NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA
odc. 13 ELŻBIETA
odc. 14 ELIASZ
odc. 15 JAN CHRZCICIEL (2)
Odc. 4/10 - 18:10

Czcij ojca swego i matkę swoją

Czyta: Radosław Pazura

KUP

Jacek Salij OP

Dekalog

Raj Media

OPIS

Hebrajczycy mówili aseret ha dewarim, Grecy - dekalogos (dziesięć słów), Polacy - Dziesięć Przykazań Bożych albo Dekalog. Każde z tych określeń odnosi się do dziesięciu obietnic danych nam przez Boga.

Ta płyta to historia miłości Boga do każdego z nas, napisana piórem i sercem o. Jacka Salija OP. pięknie przeczytana przez Radosława Pazurę i podana w niebanalnej oprawie dźwiękowej i muzycznej autorstwa Joanny Nogal i Pawła Kęski.

Zapraszamy do odkrywania wielkich tajemnic, które okazują się być bardzo bliskie.

 

O AUTORZE

Prof. O. Jacek Salij OP  - jeden z najwybitniejszych polskich teologów, tomista, kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej na UKSW, członek Komitetu Nauk Teologicznych PAN oraz polskiego oddziału PEN Clubu, znawca duchowości dominikańskiej, filozof, tłumacz, pisarz i publicysta. Jego kazania gromadzą tłumy warszawiaków na mszach świętych w klasztorze o.o. Dominikanów przy ul. Freta. Jest autorem książek, które ukształtowały wiarę setek tysięcy ludzi, także poza granicami Polski. Do książek tych należą m.in.:  Szukającym drogiPytania nieobojętneRozpacz pokonanaDar Kościoła czy właśnie Dekalog. Prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył go w 2007 r. Krzyżem Komandorskim Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. O. Jacek Salij urodził się w 1942 r. w Budach na Wołyniu.  

 

Audiobook na płycie CD kupisz na www.rajmedia.pl

PLAN SŁUCHANIA

01.12.16 - 10.12.16

odc. 1 Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną
odc. 2 Nie będziesz wymieniał Imienia Pana Boga twojego nadaremno
odc. 3 Pamiętaj abyś dzień święty święcił
odc. 4 Czcij ojca swego i matkę swoją
odc. 5 Nie zabijaj
odc. 6 Nie cudzołóż
odc. 7 Nie kradnij
odc. 8 Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu
odc. 9 Nie pożądaj żony bliźniego swego
odc. 10 Ani żadnej rzeczy, która jego jest
Odc. 4/8 - 34:00

Miłość Ojca odkrywana w przebaczeniu

Czyta: Bp Edward Dajczak

KUP

Bp Edward Dajczak

Doświadczyć dobroci Boga Ojca

Studio Katolik

OPIS

W życiu duchowym trzeba się zgodzić przede wszystkim na to, że ster jest w ręku Boga: On decyduje i On prowadzi. Należy pozwolić Mu na to, żeby sprawiał w nas to, co jest dla nas najwłaściwsze. Słowo Boże od­gry­wa tę niezwykłą rolę: jest dla nas światłem i przewodni­kiem. Zdanie po zdaniu odkrywamy Boga z całą Jego miłością i dobrocią. To jest naj­więk­sze bogactwo spotkania z Biblią.

O AUTORZE

Bp Edward DAJCZAK – biskup koszalińsko-kołobrzeski, rekolekcjonista, inspirator nowych form ewangelizacyjnych w polskim Kościele, pomysłodawca i duchowy opiekun Przystanku Jezus.

PLAN SŁUCHANIA

01.12.16 - 08.12.16

odc. 1 Doświadczenie ludzkie w religijnym
odc. 2 Jezus świadkiem miłości Ojca cz. 1
odc. 3 Jezus świadkiem miłości Ojca cz. 2
odc. 4 Miłość Ojca odkrywana w przebaczeniu
odc. 5 Miłosierdzie imieniem Boga
odc. 6 Nauczyć się miłości
odc. 7 Zobaczyć siebie oczami Boga cz. 1
odc. 8 Zobaczyć siebie oczami Boga cz. 2
Odc. 6/12 - 27:46

Ufność Bogu a zgubne rachuby polityczne cz.1

Czyta: Ks. Waldemar Chrostowski

KUP

Ks. Waldemar Chrostowski

I będę mówił do jej serca

Studio Katolik

OPIS

Rekolekcje na podstawie Księgi Ozeasza, jednej z najstarszych Ksiąg Starego Testamentu, odsłaniają prawdę o ciągłym zmaganiu w naszym życiu miłości i niewierności, dobra i zła, lojalności i zdrady, Boga i szatana. Pozostawiają nas jednak z obietnicą pełną nadziei: więzy miłości ostatecznie zwyciężą.

 

O AUTORZE

ks. prof. Waldemar Chrostowski - biblista, kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu na UKSW, autor licznych książek, rekolekcjonista i animator formacyjnych grup biblijnych.

PLAN SŁUCHANIA

29.11.16 - 10.12.16

odc. 1 Małżeństwo proroka znakiem losów przymierza cz.1
odc. 2 Małżeństwo proroka znakiem losów przymierza cz.2
odc. 3 Wołanie o narodowy rachunek sumienia cz.1
odc. 4 Wołanie o narodowy rachunek sumienia cz.2
odc. 5 Kim jest prorok
odc. 6 Ufność Bogu a zgubne rachuby polityczne cz.1
odc. 7 Ufność Bogu a zgubne rachuby polityczne cz.2
odc. 8 Kara Boża jako wyraz sprawiedliwego sądu
odc. 9 Boża miłość wobec niewierności cz.1
odc. 10 Boża miłość wobec niewierności cz.2
odc. 11 Sprawiedliwość a miłosierdzie cz.1
odc. 12 Sprawiedliwość a miłosierdzie cz.2

O MANHU

MANHU to chrześcijański serwis z audiobookami, które pomogą Ci w poszukiwaniu odpowiedzi na najważniejsze pytania.

Dzięki MANHU możesz słuchać audiobooków w odcinkach za darmo lub kupować je w całości i pobierać przez internet.

Możesz łatwo dotrzeć do najlepszych publikacji, słuchać ich w trakcie innych czynności i rozwijać się pomimo zabiegania.

PYTASZ SŁUCHASZ ŻYJESZ

Księga Wyjścia 16, 15; 34

Na widok tego Izraelici pytali się wzajemnie: «Manhu?», to znaczy: «Co to jest?», gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy powiedział do nich Mojżesz: «To jest chleb, który daje wam Pan na pokarm».

JAK SŁUCHAĆ

Kliknij w strzałki w lewym dolnym rogu i zobacz tytuły, których możesz posłuchać DZISIAJ, JUTRO i WKRÓTCE.

Wróć następnego dnia  i posłuchaj kolejnego rozdziału a potem kolejnego... W ten sposób wysłuchasz audiobooka za darmo.

Każdy z rozdziałów udostępniany jest przez jedną dobę.

RADIO – KRÓTKA INSTRUKCJA

Księga Wyjścia 16, 4

Pan powiedział wówczas do Mojżesza: «Oto ześlę wam chleb z nieba, na kształt deszczu. I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej.

ZASADY

Dzięki MANHU możesz słuchać wartościowych audiobooków za darmo. Jednak pobieranie nagrań możliwe jest tylko po ich wcześniejszym zakupie w naszej księgarni.
Wszystkie udostępniane tutaj odcinki posiadają znak wodny (copyright audio watermark). Jest on trwale związany z nagraniem i umożliwia sprawdzenie źródła pochodzenia dźwięku.
Jeśli chcesz podzielić się ze znajomymi inspirującą treścią lub umożliwić im darmowy dostęp do nagrań, po prostu powiedz im o MANHU!

REGULAMIN
OCHRONA PRAW AUTORSKICH

Księga Wyjścia 16, 4

Pan powiedział wówczas do Mojżesza: « I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami czy też nie.»

KONTAKT

Masz pytania dotyczące korzystania z serwisu?
zapytaj@manhu.pl

W sprawie współpracy podejmij…
kontakt@manhu.pl

Uwagi odnośnie działania strony przyjmuje:
admin@manhu.pl

|

|

|

Czekamy na wiadomość

od Ciebie :)  

 

JÓZEF

odc. 7/15

04:45

JÓZEF

Pamiętaj abyś dzień święty święcił

Jezus świadkiem miłości Ojca cz. 2

Kim jest prorok

odc. 5/12

29:32

Kim jest prorok

odc. 8/15

04:07

JAN CHRZCICIEL

odc. 4/10

18:10

Czcij ojca swego i matkę swoją

odc. 4/8

34:00

Miłość Ojca odkrywana w przebaczeniu

odc. 6/12

27:46

Ufność Bogu a zgubne rachuby polityczne cz.1

Premiera 11.12.16

11.12.16 - 18.12.16

Temperamenty

Ks. Mirosław Maliński

KUP
OPIS: Temperamenty to prosty i praktyczny poradnik. Jest zapisem cyklu konferencji zatytułowanych Tępmy temperamenty, prowadzonych przez pełnego charyzmy duszpasterza – ks. Mirosława Malińskiego…