Loading, please wait...
Odc. 3/10 - 24:55

Ludzka wrażliwość cz. 1

Czyta: o. Józef Augustyn SJ

KUP

Józef Augustyn SJ

Kierownictwo duchowe i dojrzewanie uczuciowe

Studio Katolik

OPIS

Uczucia są bogactwem i energią życia psychicznego i duchowego. Przenikają nasze przeżywanie siebie, nasze relacje z innymi, z Bogiem. Jaką rolę w porządkowaniu i rozeznawaniu własnych uczuć może odgrywać kierownictwo duchowe? Jak rozmawiać z kierownikiem o własnych uczuciach? Te i podobne pytania zostały podjęte w niniejszych konferencjach.

 

O AUTORZE

Józef Augustyn SJ - ceniony rekolekcjonista i kierownik duchowy, redaktor naczelny kwartalnika Życie Duchowe, profesor Akademii Ignatianum w Krakowie. Autor wielu książek i artykułów poświęconych pegagogice i wychowaniu, ojcostwie, integracji seksualnej, rozeznawaniu duchowemu i modlitwie. Od 1997 roku powoływany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako rzeczoznawca ds. podręczników wychowania do życia w rodzinie.

 

PLAN SŁUCHANIA

18.09.18 - 27.09.18

odc. 1 Dążenie do szczęścia cz. 1
odc. 2 Dążenie do szczęścia cz. 2
odc. 3 Ludzka wrażliwość cz. 1
odc. 4 Ludzka wrażliwość cz. 2
odc. 5 Uczucia jako część ludzkiej psychiki cz. 1
odc. 6 Uczucia jako część ludzkiej psychiki cz. 2
odc. 7 Kochać to chcieć dla kogoś dobra cz. 1
odc. 8 Kochać to chcieć dla kogoś dobra cz. 2
odc. 9 Świętość i doskonałość cz. 1
odc. 10 Świętość i doskonałość cz. 2
Odc. 3/12 - 24:17

Nie potrzebują lekarza zdrowi cz.1

Czyta: Innocenzo Gargano OSBCam

KUP

Innocenzo Gargano OSBCam

Miłosierni jak Ojciec

Studio Katolik

OPIS

Jest to nagranie sesji zorganizowanej z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Konferencje prowadzone w rytmie lectio divina zachęcają do prze­modlenia własnego życia i powołania w świetle ewangelicznych perykop o Bożym miłosierdziu.

 

O AUTORZE

Innocenzo GARGANO OSBCam – włoski mnich kameduła, wybitny patrysta, znawca Ojców Greckich. Jest profesorem patrystyki na papieskich uczelniach rzymskich. Kieruje działem publikacji i działalnością kulturalną klasztoru Camaldoli, w ramach którego prowadzi Tygodnie lectio divina. Obdarzony szczególnym darem czytania i zgłębiania Słowa Bożego, jest jednym z najgorliwszych promotorów tradycji lectio divina we współczesnym Kościele. Jest redaktorem czasopisma o tematyce biblijnej Parola Spirito e vita.

PLAN SŁUCHANIA

18.09.18 - 29.09.18

odc. 1 Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią cz.1
odc. 2 Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią cz.2
odc. 3 Nie potrzebują lekarza zdrowi cz.1
odc. 4 Nie potrzebują lekarza zdrowi cz.2
odc. 5 Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny cz.1
odc. 6 Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny cz.2
odc. 7 Opowiadaj im wszystko, co ci Pan uczynił cz.1
odc. 8 Opowiadaj im wszystko, co ci Pan uczynił cz.2
odc. 9 Zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy cz.1
odc. 10 Zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy cz.2
odc. 11 Czyż więc i ty nie powinieneś był się ulitować... cz.1
odc. 12 Czyż więc i ty nie powinieneś był się ulitować... cz.2
Odc. 3/9 - 31:33

Jak rozmawiać z nastolatkiem o seksie cz. 1

Czyta: Karolina Hołownia

KUP

Zespół autorów

Wzmocniony rodzic, wzmocniony nauczyciel

Koinonia

OPIS

Wykłady dotyczą tematów, z którymi najczęściej borykają się rodzice, wychowawcy oraz nauczyciele nastolatków. Mówcy tej konferencji w przystępny sposób przybliżają świat nastolatka, by pomóc zrozumieć m.in. bunt wieku nastoletniego. W wykładach omówiono również to, jak mądrze rozmawiać z nastolatkiem na trudne tematy, jak można zaprzyjaźnić się z młodym człowiekiem wkraczającym w dorosłość, a także, jak pomóc nastolatkowi odkrywać silne strony osobowości.

Nagrania obejmują wybrane sesje z konferencji edukacyjnych, które odbywają się w ramach Instytutu Poradnictwa Chrześcijańskiego. 

 

O WYDAWCY

Wydawnictwo KOINONIA - istnieje od roku 1990 jako jeden z działów Chrześcijańskiej Fundacji ŻYCIE I MISJA w Ustroniu. Jego celem i zadaniem jest promowanie i wydawanie książek niosących wartości biblijne i prorodzinne. Oprócz książek KOINONIA wydaje również kwartalnik NASZE INSPIRACJE oraz multimedia.

PLAN SŁUCHANIA

18.09.18 - 26.09.18

odc. 1 Jak funkcjonuje mózg nastolatka (fragm.)
odc. 2 Inspirowanie nastolatków
odc. 3 Jak rozmawiać z nastolatkiem o seksie cz. 1
odc. 4 Jak rozmawiać z nastolatkiem o seksie cz. 2
odc. 5 Jak oprzeć się presji rówieśników
odc. 6 Jak mądrze stawiać granice
odc. 7 Jak budować silną więź z nastolatkiem cz. 1
odc. 8 Jak budować silną więź z nastolatkiem cz. 2
odc. 9 Duchowy autorytet rodzica, nauczyciela
Odc. 4/10 - 18:37

Ludzka wrażliwość cz. 2

Czyta: Józef Augustyn SJ

KUP

Józef Augustyn SJ

Kierownictwo duchowe i dojrzewanie uczuciowe

Studio Katolik

OPIS

Uczucia są bogactwem i energią życia psychicznego i duchowego. Przenikają nasze przeżywanie siebie, nasze relacje z innymi, z Bogiem. Jaką rolę w porządkowaniu i rozeznawaniu własnych uczuć może odgrywać kierownictwo duchowe? Jak rozmawiać z kierownikiem o własnych uczuciach? Te i podobne pytania zostały podjęte w niniejszych konferencjach.

 

O AUTORZE

Józef Augustyn SJ - ceniony rekolekcjonista i kierownik duchowy, redaktor naczelny kwartalnika Życie Duchowe, profesor Akademii Ignatianum w Krakowie. Autor wielu książek i artykułów poświęconych pegagogice i wychowaniu, ojcostwie, integracji seksualnej, rozeznawaniu duchowemu i modlitwie. Od 1997 roku powoływany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako rzeczoznawca ds. podręczników wychowania do życia w rodzinie.

 

PLAN SŁUCHANIA

18.09.18 - 27.09.18

odc. 1 Dążenie do szczęścia cz. 1
odc. 2 Dążenie do szczęścia cz. 2
odc. 3 Ludzka wrażliwość cz. 1
odc. 4 Ludzka wrażliwość cz. 2
odc. 5 Uczucia jako część ludzkiej psychiki cz. 1
odc. 6 Uczucia jako część ludzkiej psychiki cz. 2
odc. 7 Kochać to chcieć dla kogoś dobra cz. 1
odc. 8 Kochać to chcieć dla kogoś dobra cz. 2
odc. 9 Świętość i doskonałość cz. 1
odc. 10 Świętość i doskonałość cz. 2
Odc. 4/12 - 32:01

Nie potrzebują lekarza zdrowi cz.2

Czyta: Innocenzo Gargano OSBCam

KUP

Innocenzo Gargano OSBCam

Miłosierni jak Ojciec

Studio Katolik

OPIS

Jest to nagranie sesji zorganizowanej z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Konferencje prowadzone w rytmie lectio divina zachęcają do prze­modlenia własnego życia i powołania w świetle ewangelicznych perykop o Bożym miłosierdziu.

 

O AUTORZE

Innocenzo GARGANO OSBCam – włoski mnich kameduła, wybitny patrysta, znawca Ojców Greckich. Jest profesorem patrystyki na papieskich uczelniach rzymskich. Kieruje działem publikacji i działalnością kulturalną klasztoru Camaldoli, w ramach którego prowadzi Tygodnie lectio divina. Obdarzony szczególnym darem czytania i zgłębiania Słowa Bożego, jest jednym z najgorliwszych promotorów tradycji lectio divina we współczesnym Kościele. Jest redaktorem czasopisma o tematyce biblijnej Parola Spirito e vita.

PLAN SŁUCHANIA

18.09.18 - 29.09.18

odc. 1 Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią cz.1
odc. 2 Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią cz.2
odc. 3 Nie potrzebują lekarza zdrowi cz.1
odc. 4 Nie potrzebują lekarza zdrowi cz.2
odc. 5 Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny cz.1
odc. 6 Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny cz.2
odc. 7 Opowiadaj im wszystko, co ci Pan uczynił cz.1
odc. 8 Opowiadaj im wszystko, co ci Pan uczynił cz.2
odc. 9 Zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy cz.1
odc. 10 Zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy cz.2
odc. 11 Czyż więc i ty nie powinieneś był się ulitować... cz.1
odc. 12 Czyż więc i ty nie powinieneś był się ulitować... cz.2
Odc. 4/9 - 18:53

Jak rozmawiać z nastolatkiem o seksie cz. 2

Czyta: Zespół lektorów

KUP

Zespół autorów

Wzmocniony rodzic, wzmocniony nauczyciel

Koinonia

OPIS

Wykłady dotyczą tematów, z którymi najczęściej borykają się rodzice, wychowawcy oraz nauczyciele nastolatków. Mówcy tej konferencji w przystępny sposób przybliżają świat nastolatka, by pomóc zrozumieć m.in. bunt wieku nastoletniego. W wykładach omówiono również to, jak mądrze rozmawiać z nastolatkiem na trudne tematy, jak można zaprzyjaźnić się z młodym człowiekiem wkraczającym w dorosłość, a także, jak pomóc nastolatkowi odkrywać silne strony osobowości.

Nagrania obejmują wybrane sesje z konferencji edukacyjnych, które odbywają się w ramach Instytutu Poradnictwa Chrześcijańskiego. 

 

O WYDAWCY

Wydawnictwo KOINONIA - istnieje od roku 1990 jako jeden z działów Chrześcijańskiej Fundacji ŻYCIE I MISJA w Ustroniu. Jego celem i zadaniem jest promowanie i wydawanie książek niosących wartości biblijne i prorodzinne. Oprócz książek KOINONIA wydaje również kwartalnik NASZE INSPIRACJE oraz multimedia.

PLAN SŁUCHANIA

18.09.18 - 26.09.18

odc. 1 Jak funkcjonuje mózg nastolatka (fragm.)
odc. 2 Inspirowanie nastolatków
odc. 3 Jak rozmawiać z nastolatkiem o seksie cz. 1
odc. 4 Jak rozmawiać z nastolatkiem o seksie cz. 2
odc. 5 Jak oprzeć się presji rówieśników
odc. 6 Jak mądrze stawiać granice
odc. 7 Jak budować silną więź z nastolatkiem cz. 1
odc. 8 Jak budować silną więź z nastolatkiem cz. 2
odc. 9 Duchowy autorytet rodzica, nauczyciela

O MANHU

MANHU to chrześcijański serwis z audiobookami, które pomogą Ci w poszukiwaniu odpowiedzi na najważniejsze pytania.

Dzięki MANHU możesz słuchać audiobooków w odcinkach za darmo lub kupować je w całości i pobierać przez internet.

Możesz łatwo dotrzeć do najlepszych publikacji, słuchać ich w trakcie innych czynności i rozwijać się pomimo zabiegania.

PYTASZ SŁUCHASZ ŻYJESZ

Księga Wyjścia 16, 15; 34

Na widok tego Izraelici pytali się wzajemnie: «Manhu?», to znaczy: «Co to jest?», gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy powiedział do nich Mojżesz: «To jest chleb, który daje wam Pan na pokarm».

JAK SŁUCHAĆ

Kliknij w strzałki w lewym dolnym rogu i zobacz tytuły, których możesz posłuchać DZISIAJ, JUTRO i WKRÓTCE.

Wróć następnego dnia  i posłuchaj kolejnego rozdziału a potem kolejnego... W ten sposób wysłuchasz audiobooka za darmo.

Każdy z rozdziałów udostępniany jest przez jedną dobę.

RADIO – KRÓTKA INSTRUKCJA

Księga Wyjścia 16, 4

Pan powiedział wówczas do Mojżesza: «Oto ześlę wam chleb z nieba, na kształt deszczu. I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej.

ZASADY

Dzięki MANHU możesz słuchać wartościowych audiobooków za darmo. Jednak pobieranie nagrań możliwe jest tylko po ich wcześniejszym zakupie w naszej księgarni.
Wszystkie udostępniane tutaj odcinki posiadają znak wodny (copyright audio watermark). Jest on trwale związany z nagraniem i umożliwia sprawdzenie źródła pochodzenia dźwięku.
Jeśli chcesz podzielić się ze znajomymi inspirującą treścią lub umożliwić im darmowy dostęp do nagrań, po prostu powiedz im o MANHU!

REGULAMIN
OCHRONA PRAW AUTORSKICH

Księga Wyjścia 16, 4

Pan powiedział wówczas do Mojżesza: « I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami czy też nie.»

KONTAKT

Masz pytania dotyczące korzystania z serwisu?
zapytaj@manhu.pl

W sprawie współpracy podejmij…
kontakt@manhu.pl

Uwagi odnośnie działania strony przyjmuje:
admin@manhu.pl

|

|

|

Czekamy na wiadomość

od Ciebie :)  

 

Nie potrzebują lekarza zdrowi cz.1

Jak rozmawiać z nastolatkiem o seksie cz. 1

odc. 4/10

18:37

Ludzka wrażliwość cz. 2

odc. 4/12

32:01

Nie potrzebują lekarza zdrowi cz.2

odc. 4/9

18:53

Jak rozmawiać z nastolatkiem o seksie cz. 2

Premiera 27.09.18

27.09.18 - 10.10.18

Znaczenie świąt żydowskich dla chrześcijan

Emanuel Machnicki

KUP
OPIS: Znaczenie Świąt Żydowskich dla Chrześcijan to zbiór prelekcji wygłoszonych na spotkaniach w Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja w ramach Misji Polska-Izrael. Wykładowca…

Premiera 28.09.18

28.09.18 - 07.10.18

Wiara i kryzysy w świetle Słowa Bożego

Krzysztof Wons SDS

KUP
OPIS: Kryzysy nie muszą nas oddalać od Boga. Owszem, mogą jeszcze bardziej do Niego zbliżyć. Słowo Boże pomaga nam je przeżywać jako czas…

Premiera 30.09.18

30.09.18 - 09.10.18

Prosto z serca

Ks. Piotr Pawlukiewicz

KUP
OPIS: Są firmy, których logo znane jest prawie na całym świecie. Wydają miliony dolarów, aby uczynić swoje znaki rozpoznawalne. Dbają o nie. Dopracowują.…