Loading, please wait...
Odc. 9/14 - 17:36

Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący cz. 1

Czyta: Ks. Marek Dziewiecki

KUP

Ks. Marek Dziewiecki

Małżeństwo

Raj Media

OPIS

MAŁŻEŃSTWO to zapis rekolekcji ks. Marka Dziewieckiego skierowanych do tych, którzy złożyli przysięgę „aż do śmierci”. Płyta powstała po to, aby ci, którzy przeżywają w małżeństwie poważny kryzys, nie tracili ducha.

Znajduje się na niej wielka porcja pociechy, wiele praktycznych rad i fundamentalnych wskazówek, jak stać się doskonałym mężem lub doskonałą żoną.

 

O AUTORZE

Ks. dr Marek DZIEWIECKI – kapłan Diecezji Radomskiej, duszpasterz i psycholog, adiunkt na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, krajowy duszpasterz powołań i wicedyrektor Europejskiego Centrum Powołań, dyrektor telefonu zaufania \"Linia Braterskich Serc\". Odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej. Jest autorem kilkunastu książek z zakresu psychologii wychowania, przygotowania do życia w małżeństwie i rodzinie, a także z zakresu terapii i profilaktyki uzależnień.

PLAN SŁUCHANIA

11.04.18 - 24.04.18

odc. 1 Wprowadzenie
odc. 2 Ja, biorę sobie ciebie za... cz. 1
odc. 3 Ja, biorę sobie ciebie za... cz. 2
odc. 4 Ślubuję ci miłość... cz. 1
odc. 5 Ślubuję ci miłość... cz. 2
odc. 6 Ślubuję ci miłość... cz. 3
odc. 7 Ślubuję Ci wierność... cz. 1
odc. 8 Ślubuję Ci wierność... cz. 2
odc. 9 Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący cz. 1
odc. 10 Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący cz. 2
odc. 11 Kryzys małżeński cz. 1
odc. 12 Kryzys małżeński cz. 2
odc. 13 Kryzys małżeński cz. 3
odc. 14 Każdy potrzebuje nawrócenia
Odc. 8/12 - 07:50

Poczekaj jeszcze 15 minut

Czyta: Ks. Piotr Pawlukiewicz

KUP

Ks. Piotr Pawlukiewicz

Wstań

RTCK

OPIS

Nie można być trochę świętym. Nie można „próbować” być świętym. Bądź bezczelny, chciej życia na 100%! 
Nie jesteś z tego świata... i Twoje serce wie o tym od zawsze. Ty sam - często o tym zapominasz.
Jak więc przypomnieć sobie, kim naprawdę jesteś, i jak powstać, aby Twoje życie przynosiło najlepsze owoce?

Świętość to nie nuda i przeciętność. To szalona gorliwość o życie najlepsze z możliwych! Jeśli czujesz, że nie jesteś szczęśliwy, odpowiedz sobie – czy naprawdę o to walczysz?

Poznaj nagranie, w którym ksiądz Piotr Pawlukiewicz, legenda polskiego kaznodziejstwa, inspiruje do przemyśleń na temat kryzysu i powstawania z upadków na drodze do bycia tym, kim powołał Cię Stwórca. Całość opowiedziana jest w charakterystyczny dla ks. Piotra barwny sposób, pełen humoru, krótkich anegdot i trudnych pytań, które wiercą nasze serca jeszcze długo po ich wysłuchaniu.

 

O AUTORZE

Ks. Piotr Pawlukiewicz (ur. 10 kwietnia 1960 r.) - doktor teologii pastoralnej, rekolekcjonista. Głosi kazania dla studentów w warszawskim kościele św. Anny. Prowadzi wykłady z homiletyki dla alumnów Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Członek redakcji radiowej mszy świętej w kościele św. Krzyża w Warszawie. Był kapelanem kaplicy w Sejmie RP i duszpasterzem parlamentarzystów. Prowadzi liczne rekolekcje w kraju i dla środowisk polonijnych.

PLAN SŁUCHANIA

12.04.18 - 23.04.18

odc. 1 Każdy jest w kryzysie
odc. 2 Jesteś kimś innym
odc. 3 Bóg nie umie dawać mało
odc. 4 Sam wybierasz niebo albo piekło
odc. 5 Serca tak łatwo nie zmienisz
odc. 6 Upadamy i wstajemy
odc. 7 Decyzja, to jesteś Ty
odc. 8 Poczekaj jeszcze 15 minut
odc. 9 Powtarzaj się przed Bogiem
odc. 10 Gdzie jest źródło siły
odc. 11 Ofensywa o nazwie świętość
odc. 12 Sam nie wiesz, na co Cię stać
Odc. 11/13 - 33:20

Konferencja 11

Czyta: Ks. Jarosław Międzybrodzki

KUP

Ks. Jarosław Międzybrodzki

Spotkania z Jezusem

Emmanuel

OPIS

Istotą chrześcijaństwa jest SPOTKANIE z Żywym Jezusem, ponieważ prawdziwa wiara inaczej zrodzić się nie może. Wewnętrzna przemiana dokonuje się pod wpływem Jego Osoby a nie z przestrzegania praw i zasad.

Jako obszar tego SPOTKANIA zaproponowane są sceny z Ewangeli wg. św. Jana. Orygenes napisał o niej, że jej sensu nie potrafi przyjąć nikt, kto nie spocznie na piersi Jezusa i nie przyjmie od Niego Maryi jako swojej Matki.

Słuchając tych 7-dniowych rekolekcji, można uzmysłowić sobie w jaki sposób SPOTKANIE z Jezusem przekłada się na wszystkie inne nasze spotkania.

 

O AUTORZE

Ks. Jarosław Międzybrodzki - doktor teologii, wieloletni moderator Ruchu Światło- Życie, pełnił posługę egzorcysty archidiecezji katowickiej. Obecnie proboszcz parafii Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej - Goduli.

 

PLAN SŁUCHANIA

09.04.18 - 21.04.18

odc. 1 Konferencja 1
odc. 2 Konferencja 2
odc. 3 Konferencja 3
odc. 4 Konferencja 4
odc. 5 Konferencja 5
odc. 6 Konferencja 6
odc. 7 Konferencja 7
odc. 8 Konferencja 8
odc. 9 Konferencja 9
odc. 10 Konferencja 10
odc. 11 Konferencja 11
odc. 12 Konferencja 12
odc. 13 Konferencja 13
Odc. 10/14 - 23:27

Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący cz. 2

Czyta: Ks. Marek Dziewiecki

KUP

Ks. Marek Dziewiecki

Małżeństwo

Raj Media

OPIS

MAŁŻEŃSTWO to zapis rekolekcji ks. Marka Dziewieckiego skierowanych do tych, którzy złożyli przysięgę „aż do śmierci”. Płyta powstała po to, aby ci, którzy przeżywają w małżeństwie poważny kryzys, nie tracili ducha.

Znajduje się na niej wielka porcja pociechy, wiele praktycznych rad i fundamentalnych wskazówek, jak stać się doskonałym mężem lub doskonałą żoną.

 

O AUTORZE

Ks. dr Marek DZIEWIECKI – kapłan Diecezji Radomskiej, duszpasterz i psycholog, adiunkt na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, krajowy duszpasterz powołań i wicedyrektor Europejskiego Centrum Powołań, dyrektor telefonu zaufania \"Linia Braterskich Serc\". Odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej. Jest autorem kilkunastu książek z zakresu psychologii wychowania, przygotowania do życia w małżeństwie i rodzinie, a także z zakresu terapii i profilaktyki uzależnień.

PLAN SŁUCHANIA

11.04.18 - 24.04.18

odc. 1 Wprowadzenie
odc. 2 Ja, biorę sobie ciebie za... cz. 1
odc. 3 Ja, biorę sobie ciebie za... cz. 2
odc. 4 Ślubuję ci miłość... cz. 1
odc. 5 Ślubuję ci miłość... cz. 2
odc. 6 Ślubuję ci miłość... cz. 3
odc. 7 Ślubuję Ci wierność... cz. 1
odc. 8 Ślubuję Ci wierność... cz. 2
odc. 9 Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący cz. 1
odc. 10 Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący cz. 2
odc. 11 Kryzys małżeński cz. 1
odc. 12 Kryzys małżeński cz. 2
odc. 13 Kryzys małżeński cz. 3
odc. 14 Każdy potrzebuje nawrócenia
Odc. 9/12 - 11:12

Powtarzaj się przed Bogiem

Czyta: Ks. Piotr Pawlukiewicz

KUP

Ks. Piotr Pawlukiewicz

Wstań

RTCK

OPIS

Nie można być trochę świętym. Nie można „próbować” być świętym. Bądź bezczelny, chciej życia na 100%! 
Nie jesteś z tego świata... i Twoje serce wie o tym od zawsze. Ty sam - często o tym zapominasz.
Jak więc przypomnieć sobie, kim naprawdę jesteś, i jak powstać, aby Twoje życie przynosiło najlepsze owoce?

Świętość to nie nuda i przeciętność. To szalona gorliwość o życie najlepsze z możliwych! Jeśli czujesz, że nie jesteś szczęśliwy, odpowiedz sobie – czy naprawdę o to walczysz?

Poznaj nagranie, w którym ksiądz Piotr Pawlukiewicz, legenda polskiego kaznodziejstwa, inspiruje do przemyśleń na temat kryzysu i powstawania z upadków na drodze do bycia tym, kim powołał Cię Stwórca. Całość opowiedziana jest w charakterystyczny dla ks. Piotra barwny sposób, pełen humoru, krótkich anegdot i trudnych pytań, które wiercą nasze serca jeszcze długo po ich wysłuchaniu.

 

O AUTORZE

Ks. Piotr Pawlukiewicz (ur. 10 kwietnia 1960 r.) - doktor teologii pastoralnej, rekolekcjonista. Głosi kazania dla studentów w warszawskim kościele św. Anny. Prowadzi wykłady z homiletyki dla alumnów Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Członek redakcji radiowej mszy świętej w kościele św. Krzyża w Warszawie. Był kapelanem kaplicy w Sejmie RP i duszpasterzem parlamentarzystów. Prowadzi liczne rekolekcje w kraju i dla środowisk polonijnych.

PLAN SŁUCHANIA

12.04.18 - 23.04.18

odc. 1 Każdy jest w kryzysie
odc. 2 Jesteś kimś innym
odc. 3 Bóg nie umie dawać mało
odc. 4 Sam wybierasz niebo albo piekło
odc. 5 Serca tak łatwo nie zmienisz
odc. 6 Upadamy i wstajemy
odc. 7 Decyzja, to jesteś Ty
odc. 8 Poczekaj jeszcze 15 minut
odc. 9 Powtarzaj się przed Bogiem
odc. 10 Gdzie jest źródło siły
odc. 11 Ofensywa o nazwie świętość
odc. 12 Sam nie wiesz, na co Cię stać
Odc. 12/13 - 28:43

Konferencja 12

Czyta: ks. Jarosław Międzybrodzki

KUP

Ks. Jarosław Międzybrodzki

Spotkania z Jezusem

Emmanuel

OPIS

Istotą chrześcijaństwa jest SPOTKANIE z Żywym Jezusem, ponieważ prawdziwa wiara inaczej zrodzić się nie może. Wewnętrzna przemiana dokonuje się pod wpływem Jego Osoby a nie z przestrzegania praw i zasad.

Jako obszar tego SPOTKANIA zaproponowane są sceny z Ewangeli wg. św. Jana. Orygenes napisał o niej, że jej sensu nie potrafi przyjąć nikt, kto nie spocznie na piersi Jezusa i nie przyjmie od Niego Maryi jako swojej Matki.

Słuchając tych 7-dniowych rekolekcji, można uzmysłowić sobie w jaki sposób SPOTKANIE z Jezusem przekłada się na wszystkie inne nasze spotkania.

 

O AUTORZE

Ks. Jarosław Międzybrodzki - doktor teologii, wieloletni moderator Ruchu Światło- Życie, pełnił posługę egzorcysty archidiecezji katowickiej. Obecnie proboszcz parafii Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej - Goduli.

 

PLAN SŁUCHANIA

09.04.18 - 21.04.18

odc. 1 Konferencja 1
odc. 2 Konferencja 2
odc. 3 Konferencja 3
odc. 4 Konferencja 4
odc. 5 Konferencja 5
odc. 6 Konferencja 6
odc. 7 Konferencja 7
odc. 8 Konferencja 8
odc. 9 Konferencja 9
odc. 10 Konferencja 10
odc. 11 Konferencja 11
odc. 12 Konferencja 12
odc. 13 Konferencja 13

O MANHU

MANHU to chrześcijański serwis z audiobookami, które pomogą Ci w poszukiwaniu odpowiedzi na najważniejsze pytania.

Dzięki MANHU możesz słuchać audiobooków w odcinkach za darmo lub kupować je w całości i pobierać przez internet.

Możesz łatwo dotrzeć do najlepszych publikacji, słuchać ich w trakcie innych czynności i rozwijać się pomimo zabiegania.

PYTASZ SŁUCHASZ ŻYJESZ

Księga Wyjścia 16, 15; 34

Na widok tego Izraelici pytali się wzajemnie: «Manhu?», to znaczy: «Co to jest?», gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy powiedział do nich Mojżesz: «To jest chleb, który daje wam Pan na pokarm».

JAK SŁUCHAĆ

Kliknij w strzałki w lewym dolnym rogu i zobacz tytuły, których możesz posłuchać DZISIAJ, JUTRO i WKRÓTCE.

Wróć następnego dnia  i posłuchaj kolejnego rozdziału a potem kolejnego... W ten sposób wysłuchasz audiobooka za darmo.

Każdy z rozdziałów udostępniany jest przez jedną dobę.

RADIO – KRÓTKA INSTRUKCJA

Księga Wyjścia 16, 4

Pan powiedział wówczas do Mojżesza: «Oto ześlę wam chleb z nieba, na kształt deszczu. I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej.

ZASADY

Dzięki MANHU możesz słuchać wartościowych audiobooków za darmo. Jednak pobieranie nagrań możliwe jest tylko po ich wcześniejszym zakupie w naszej księgarni.
Wszystkie udostępniane tutaj odcinki posiadają znak wodny (copyright audio watermark). Jest on trwale związany z nagraniem i umożliwia sprawdzenie źródła pochodzenia dźwięku.
Jeśli chcesz podzielić się ze znajomymi inspirującą treścią lub umożliwić im darmowy dostęp do nagrań, po prostu powiedz im o MANHU!

REGULAMIN
OCHRONA PRAW AUTORSKICH

Księga Wyjścia 16, 4

Pan powiedział wówczas do Mojżesza: « I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami czy też nie.»

KONTAKT

Masz pytania dotyczące korzystania z serwisu?
zapytaj@manhu.pl

W sprawie współpracy podejmij…
kontakt@manhu.pl

Uwagi odnośnie działania strony przyjmuje:
admin@manhu.pl

|

|

|

Czekamy na wiadomość

od Ciebie :)  

 

Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący cz. 1

Poczekaj jeszcze 15 minut

odc. 8/12

07:50

Poczekaj jeszcze 15 minut

Konferencja 11

odc. 11/13

33:20

Konferencja 11

odc. 10/14

23:27

Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący cz. 2

odc. 9/12

11:12

Powtarzaj się przed Bogiem

odc. 12/13

28:43

Konferencja 12

Premiera 22.04.18

22.04.18 - 01.05.18

Chrześcijanie - wyspy nadziei

Danuta Piekarz

KUP
OPIS: W każdej epoce dar wiary pociągał za sobą wysiłek współpracy z nim. Pielęgnować wiarę, dawać o niej świadectwo, głosić innym o Jezusie,…

Premiera 25.04.18

25.04.18 - 11.05.18

Test na miłość

Karol Meissner OSB

KUP
OPIS: O. Karol Meissner jest benedyktynem, ale także lekarzem i potrafi niezwykle rzeczowo przedstawiać problemy związane z miłością, seksualnością, emocjami, poszukiwaniem sensu w…