Loading, please wait...
Odc. 6/8 - 30:45

Erotyczny aspekt miłości cz. 2

Czyta: Ks. Tomasz Jaklewicz

KUP

ks. Tomasz Jaklewicz

Miłość - język Boga

Emmanuel

OPIS

To rekolekcje oparte na księdze Pieśni nad Pieśniami, Księdze Tobiasza i tekstach św. Jana Pawła II. Zaproszenie dla małżonków do przeżycia prawdziwej miłości, gdzie mowa ciała musi być spójna z duchem. Rekolekcjonista ukazuje piękno tej miłości, namawia nas do otwarcia się na „pocałunek Stwórcy”.

Rekolekcje nagrano podczas Święta Rodzin na Górze Świętej Anny w maju 2015 r. Oprócz konferencji ks. Tomasz Jaklewicza zawierają także homilię, jaką do rodzin wygłosił wówczas bp. Adam Wodarczyk.


O AUTORZE

ks. Tomasz Jaklewicz – zastępca redaktora naczelnego „Gościa Niedzielnego”, kierownik działu 
Kościół. Ksiądz archidiecezji katowickiej, doktor teologii dogmatycznej.

PLAN SŁUCHANIA

22.09.16 - 29.09.16

odc. 1 Wstęp
odc. 2 Sakramentalność ludzkiego ciała
odc. 3 Historia zbawienia ciała cz. 1
odc. 4 Historia zbawienia ciała cz. 2
odc. 5 Erotyczny aspekt miłości cz. 1
odc. 6 Erotyczny aspekt miłości cz. 2
odc. 7 Miłość jako zgoda na ofiarę cz. 1
odc. 8 Miłość jako zgoda na ofiarę cz. 2
Odc. 6/6 - 15:10

Modlitwa na czas sukcesu cz.2

Czyta: Wojciech Prus OP

KUP

Wojciech Prus OP

Miłosierdzie Boże we mnie

W drodze

OPIS

Zastanawiasz się, jak powinna wyglądać modlitwa? To nagranie ci w tym pomoże.

Pewien wybitny znawca historii zwykł mawiać, że pierwsi dominikanie uczyli po prostu pacierza. Pełni byli zachwytu nad prostotą słów pochodzących z nieba. Bo to stamtąd przywędrowały i Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo. I dlatego tak drogi rodzinie Świętego Dominika różaniec nieustannie powtarza te najświętsze słowa. 

 

O AUTORZE

Wojciech Prus OP - ceniony duszpasterz, niebanalny kaznodzieja, cierpliwy spowiednik. Kiedyś ekonom prowincji, dziś dyrektor Wydawnictwa W drodze, Wielbiciel Lecha Poznań, dobrej literatury i poezji - ostatnio zwłaszcza poezji Zbigniewa Herberta.

W wolnych chwilach uczy się rysunku i malarstwa. Pomimo różnych obowiązków wciąż stara się studiować ojców Kościoła i pogłębiać swoją miłość do nich, która zaczęła się jeszcze podczas rzymskich studiów patrologii.

PLAN SŁUCHANIA

22.09.16 - 27.09.16

odc. 1 Modlitwa na czas krzywdy cz.1
odc. 2 Modlitwa na czas krzywdy cz.2
odc. 3 Modlitwa na czas porażki cz.1
odc. 4 Modlitwa na czas porażki cz.2
odc. 5 Modlitwa na czas sukcesu cz.1
odc. 6 Modlitwa na czas sukcesu cz.2
Odc. 14/31 - 10:09

Ktoś zraniony

Czyta: Ks. Marek Dziewiecki

KUP

Ks. Marek Dziewiecki

Wychowanie

Raj Media

OPIS

Zapis wyśmienitych wykładów Ks. Marka Dziewieckiego skierowanych do każdego, kto odpowiada nie tylko za własny rozwój. To doskonała propozycja dla rodziców, dziadków, nauczycieli, trenerów, wychowawców i kapłanów; brawurowa, ale rzeczowa, barwna i solidna, budząca do działania i uspokajająca, przywraca wiarę w odwieczne i skuteczne metody wychowawcze.

WYCHOWANIE powstało także dla tych, którzy pragną odzyskać kompetencje wychowawcze, które utracili. Znajduje się na niej wielka porcja pociechy, wiele praktycznych rad i fundamentalnych wskazówek, jak stać się dobrym lub bardzo dobrym wychowawcą.

 

O AUTORZE

Ks. dr Marek DZIEWIECKI – kapłan Diecezji Radomskiej, duszpasterz i psycholog, adiunkt na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, krajowy duszpasterz powołań i wicedyrektor Europejskiego Centrum Powołań, dyrektor telefonu zaufania \"Linia Braterskich Serc\". Odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej. Jest autorem kilkunastu książek z zakresu psychologii wychowania, przygotowania do życia w małżeństwie i rodzinie, a także z zakresu terapii i profilaktyki uzależnień.

PLAN SŁUCHANIA

14.09.16 - 14.10.16

odc. 1 Czy wychowanie jest potrzebne?
odc. 2 Potrzebny jest wychowawca
odc. 3 Kompetencje
odc. 4 Empatia
odc. 5 Asertywność
odc. 6 Poznać człowieka
odc. 7 Znawca człowieka
odc. 8 Kim jest człowiek?
odc. 9 Człowiek to ktoś kochany
odc. 10 Człowiek - ten, kto odpowiada miłością
odc. 11 Nie ma granic rozwoju
odc. 12 Jesteś bezcenny
odc. 13 Ktoś zdolny do myślenia
odc. 14 Ktoś zraniony
odc. 15 Ktoś powołany do świętości
odc. 16 Cele wychowania
odc. 17 Metody wychowania
odc. 18 Demaskowanie zagrożeń
odc. 19 Reagowanie i upominanie
odc. 20 Syn marnotrawny
odc. 21 Ciało
odc. 22 Płciowość
odc. 23 Seksualność
odc. 24 Myślenie
odc. 25 Emocje
odc. 26 Wolność
odc. 27 Moralność
odc. 28 Duchowość
odc. 29 Religijność
odc. 30 Miłość
odc. 31 Wychowawca niedoskonały
Odc. 9/10 - 28:52

Zamienić rany w perły

Czyta: Anselm Grün OSB

KUP

Anselm Grün OSB

Między ideałami a słabościami

Studio Katolik

OPIS

Nieraz tak bardzo identyfikujemy się z ideałami, iż wypieramy nasze słabości i ograniczenia, ponieważ nie odpowiadają obranym ideałom. Taka postawa prowadzi do frustracji i wewnętrznego rozbicia; przestajemy wtedy rozróżniać między ideałami a rzeczywistością. Nie akceptując własnej niemocy przerzucamy ją na innych, albo odrzucamy siebie. O. Anselm Grün wskazuje drogę takiego przeżywania napięcia między duchowością \"odgórną\" i \"oddolną\", która prowadzi do całościowego rozwoju człowieka w jego sferze ludzkiej i duchowej.​

 

O AUTORZE

Anselm GRÜN OSB – jest benedyktynem z opactwa w Münsterschwarzach w Niemczech, cenionym rekolekcjonistą, kierownikiem duchowym, autorem licznych publikacji z zakresu życia duchowego (ponad 130), które przetłumaczono na ponad 25 języków.

PLAN SŁUCHANIA

19.09.16 - 28.09.16

odc. 1 Duchowość odgórna i oddolna cz. 1
odc. 2 Duchowość odgórna i oddolna cz. 2
odc. 3 Dialog z namiętnościami i emocjami drogą ku Bogu cz. 1
odc. 4 Dialog z namiętnościami i emocjami drogą ku Bogu cz. 2
odc. 5 Choroba, kryzys i niepowodzenie otwierają na Boga cz. 1
odc. 6 Choroba, kryzys i niepowodzenie otwierają na Boga cz. 2
odc. 7 Pokora drogą do własnej głębi cz. 1
odc. 8 Pokora drogą do własnej głębi cz. 2
odc. 9 Zamienić rany w perły
odc. 10 Zamienić rany w perły cz. 2
Odc. 7/8 - 28:02

Miłość jako zgoda na ofiarę cz. 1

Czyta: ks. Tomasz Jaklewicz

KUP

ks. Tomasz Jaklewicz

Miłość - język Boga

Emmanuel

OPIS

To rekolekcje oparte na księdze Pieśni nad Pieśniami, Księdze Tobiasza i tekstach św. Jana Pawła II. Zaproszenie dla małżonków do przeżycia prawdziwej miłości, gdzie mowa ciała musi być spójna z duchem. Rekolekcjonista ukazuje piękno tej miłości, namawia nas do otwarcia się na „pocałunek Stwórcy”.

Rekolekcje nagrano podczas Święta Rodzin na Górze Świętej Anny w maju 2015 r. Oprócz konferencji ks. Tomasz Jaklewicza zawierają także homilię, jaką do rodzin wygłosił wówczas bp. Adam Wodarczyk.


O AUTORZE

ks. Tomasz Jaklewicz – zastępca redaktora naczelnego „Gościa Niedzielnego”, kierownik działu 
Kościół. Ksiądz archidiecezji katowickiej, doktor teologii dogmatycznej.

PLAN SŁUCHANIA

22.09.16 - 29.09.16

odc. 1 Wstęp
odc. 2 Sakramentalność ludzkiego ciała
odc. 3 Historia zbawienia ciała cz. 1
odc. 4 Historia zbawienia ciała cz. 2
odc. 5 Erotyczny aspekt miłości cz. 1
odc. 6 Erotyczny aspekt miłości cz. 2
odc. 7 Miłość jako zgoda na ofiarę cz. 1
odc. 8 Miłość jako zgoda na ofiarę cz. 2

Czyta: Wojciech Prus OP

KUP

Wojciech Prus OP

Miłosierdzie Boże we mnie

W drodze

OPIS

Zastanawiasz się, jak powinna wyglądać modlitwa? To nagranie ci w tym pomoże.

Pewien wybitny znawca historii zwykł mawiać, że pierwsi dominikanie uczyli po prostu pacierza. Pełni byli zachwytu nad prostotą słów pochodzących z nieba. Bo to stamtąd przywędrowały i Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo. I dlatego tak drogi rodzinie Świętego Dominika różaniec nieustannie powtarza te najświętsze słowa. 

 

O AUTORZE

Wojciech Prus OP - ceniony duszpasterz, niebanalny kaznodzieja, cierpliwy spowiednik. Kiedyś ekonom prowincji, dziś dyrektor Wydawnictwa W drodze, Wielbiciel Lecha Poznań, dobrej literatury i poezji - ostatnio zwłaszcza poezji Zbigniewa Herberta.

W wolnych chwilach uczy się rysunku i malarstwa. Pomimo różnych obowiązków wciąż stara się studiować ojców Kościoła i pogłębiać swoją miłość do nich, która zaczęła się jeszcze podczas rzymskich studiów patrologii.

PLAN SŁUCHANIA

22.09.16 - 27.09.16

odc. 1 Modlitwa na czas krzywdy cz.1
odc. 2 Modlitwa na czas krzywdy cz.2
odc. 3 Modlitwa na czas porażki cz.1
odc. 4 Modlitwa na czas porażki cz.2
odc. 5 Modlitwa na czas sukcesu cz.1
odc. 6 Modlitwa na czas sukcesu cz.2
Odc. 15/31 - 08:14

Ktoś powołany do świętości

Czyta: Ks. Marek Dziewiecki

KUP

Ks. Marek Dziewiecki

Wychowanie

Raj Media

OPIS

Zapis wyśmienitych wykładów Ks. Marka Dziewieckiego skierowanych do każdego, kto odpowiada nie tylko za własny rozwój. To doskonała propozycja dla rodziców, dziadków, nauczycieli, trenerów, wychowawców i kapłanów; brawurowa, ale rzeczowa, barwna i solidna, budząca do działania i uspokajająca, przywraca wiarę w odwieczne i skuteczne metody wychowawcze.

WYCHOWANIE powstało także dla tych, którzy pragną odzyskać kompetencje wychowawcze, które utracili. Znajduje się na niej wielka porcja pociechy, wiele praktycznych rad i fundamentalnych wskazówek, jak stać się dobrym lub bardzo dobrym wychowawcą.

 

O AUTORZE

Ks. dr Marek DZIEWIECKI – kapłan Diecezji Radomskiej, duszpasterz i psycholog, adiunkt na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, krajowy duszpasterz powołań i wicedyrektor Europejskiego Centrum Powołań, dyrektor telefonu zaufania \"Linia Braterskich Serc\". Odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej. Jest autorem kilkunastu książek z zakresu psychologii wychowania, przygotowania do życia w małżeństwie i rodzinie, a także z zakresu terapii i profilaktyki uzależnień.

PLAN SŁUCHANIA

14.09.16 - 14.10.16

odc. 1 Czy wychowanie jest potrzebne?
odc. 2 Potrzebny jest wychowawca
odc. 3 Kompetencje
odc. 4 Empatia
odc. 5 Asertywność
odc. 6 Poznać człowieka
odc. 7 Znawca człowieka
odc. 8 Kim jest człowiek?
odc. 9 Człowiek to ktoś kochany
odc. 10 Człowiek - ten, kto odpowiada miłością
odc. 11 Nie ma granic rozwoju
odc. 12 Jesteś bezcenny
odc. 13 Ktoś zdolny do myślenia
odc. 14 Ktoś zraniony
odc. 15 Ktoś powołany do świętości
odc. 16 Cele wychowania
odc. 17 Metody wychowania
odc. 18 Demaskowanie zagrożeń
odc. 19 Reagowanie i upominanie
odc. 20 Syn marnotrawny
odc. 21 Ciało
odc. 22 Płciowość
odc. 23 Seksualność
odc. 24 Myślenie
odc. 25 Emocje
odc. 26 Wolność
odc. 27 Moralność
odc. 28 Duchowość
odc. 29 Religijność
odc. 30 Miłość
odc. 31 Wychowawca niedoskonały
Odc. 10/10 - 32:16

Zamienić rany w perły cz. 2

Czyta: Anselm Grün OSB

KUP

Anselm Grün OSB

Między ideałami a słabościami

Studio Katolik

OPIS

Nieraz tak bardzo identyfikujemy się z ideałami, iż wypieramy nasze słabości i ograniczenia, ponieważ nie odpowiadają obranym ideałom. Taka postawa prowadzi do frustracji i wewnętrznego rozbicia; przestajemy wtedy rozróżniać między ideałami a rzeczywistością. Nie akceptując własnej niemocy przerzucamy ją na innych, albo odrzucamy siebie. O. Anselm Grün wskazuje drogę takiego przeżywania napięcia między duchowością \"odgórną\" i \"oddolną\", która prowadzi do całościowego rozwoju człowieka w jego sferze ludzkiej i duchowej.​

 

O AUTORZE

Anselm GRÜN OSB – jest benedyktynem z opactwa w Münsterschwarzach w Niemczech, cenionym rekolekcjonistą, kierownikiem duchowym, autorem licznych publikacji z zakresu życia duchowego (ponad 130), które przetłumaczono na ponad 25 języków.

PLAN SŁUCHANIA

19.09.16 - 28.09.16

odc. 1 Duchowość odgórna i oddolna cz. 1
odc. 2 Duchowość odgórna i oddolna cz. 2
odc. 3 Dialog z namiętnościami i emocjami drogą ku Bogu cz. 1
odc. 4 Dialog z namiętnościami i emocjami drogą ku Bogu cz. 2
odc. 5 Choroba, kryzys i niepowodzenie otwierają na Boga cz. 1
odc. 6 Choroba, kryzys i niepowodzenie otwierają na Boga cz. 2
odc. 7 Pokora drogą do własnej głębi cz. 1
odc. 8 Pokora drogą do własnej głębi cz. 2
odc. 9 Zamienić rany w perły
odc. 10 Zamienić rany w perły cz. 2
Odc. 1/22 - 07:20

Księga Jozuego 5,13 - 6,21

Czyta: Adam Szustak OP

KUP

Adam Szustak OP

Jestem Nikim

RTCK

OPIS

Jeśli nie znasz historii o Jozuem i zburzeniu murów Jerycha – możesz nie znać historii o sobie! Bo w tej jednej historii znajduje się cała rzeczywistość duchowa każdego z nas. Także Twoja historia.

Jeśli czujesz, że zupełnie nie wiesz, jak zburzyć mury swojego Jerycha, miasta ciemności z zapieczętowanymi 7 bramami blokującymi Twoje wejście do Ziemi Obiecanej – posłuchaj o Jozuem, który odpowiadając na dziwne i nietypowe polecenie Bożego wysłannika stał się świadkiem upadku murów niezdobytego miasta i wielkiego tryumfu narodu Pana.

Nagranie zawiera obszerne świadectwo ojca Adama, który dzieli się historią swojego nawróceni PO RAZ PIERWSZY w takiej formie, opowiadając o swoim, pełnym zaskakujących zwrotów akcji życiu, które dziś nazywa autentycznym doświadczaniem zbawienia.

PLAN SŁUCHANIA

28.09.16 - 19.10.16

odc. 1 Księga Jozuego 5,13 - 6,21
odc. 2 Jozue to Ty
odc. 3 Twoje Jerycho
odc. 4 Wznieś oczy ku górze
odc. 5 Oślica Baalama
odc. 6 Bóg chce do Ciebie dotrzeć teraz
odc. 7 Nic nie możesz zrobić sam
odc. 8 Głupstwo głoszenia Słowa Bożego
odc. 9 Ty jesteś nikim
odc. 10 Jesteś upodobaniem Boga
odc. 11 Nie ma prawa - jest Jezus
odc. 12 Bóg wchodzi z Tobą w niewiarygodną bliskość
odc. 13 Koniec handlu z Bogiem
odc. 14 Brama do wszystkiego
odc. 15 Od zbawienia wszystko się zaczyna
odc. 16 Zawsze wiedziałem, że będę księdzem
odc. 17 Pierwsza ucieczka z domu do zakonu
odc. 18 12:47
odc. 19 Golonka
odc. 20 16 maja 2008 r.
odc. 21 Wędrowny kaznodzieja
odc. 22 Wszystko jest za darmo

O MANHU

MANHU to chrześcijański serwis z audiobookami, które pomogą Ci w poszukiwaniu odpowiedzi na najważniejsze pytania.

Dzięki MANHU możesz słuchać audiobooków w odcinkach za darmo lub kupować je w całości i pobierać przez internet.

Możesz łatwo dotrzeć do najlepszych publikacji, słuchać ich w trakcie innych czynności i rozwijać się pomimo zabiegania.

PYTASZ SŁUCHASZ ŻYJESZ

Księga Wyjścia 16, 15; 34

Na widok tego Izraelici pytali się wzajemnie: «Manhu?», to znaczy: «Co to jest?», gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy powiedział do nich Mojżesz: «To jest chleb, który daje wam Pan na pokarm».

JAK SŁUCHAĆ

Kliknij w strzałki w lewym dolnym rogu i zobacz tytuły, których możesz posłuchać DZISIAJ, JUTRO i WKRÓTCE.

Wróć następnego dnia  i posłuchaj kolejnego rozdziału a potem kolejnego... W ten sposób wysłuchasz audiobooka za darmo.

Każdy z rozdziałów udostępniany jest przez jedną dobę.

RADIO – KRÓTKA INSTRUKCJA

Księga Wyjścia 16, 4

Pan powiedział wówczas do Mojżesza: «Oto ześlę wam chleb z nieba, na kształt deszczu. I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej.

ZASADY

Dzięki MANHU możesz słuchać wartościowych audiobooków za darmo. Jednak pobieranie nagrań możliwe jest tylko po ich wcześniejszym zakupie w naszej księgarni.
Wszystkie udostępniane tutaj odcinki posiadają znak wodny (copyright audio watermark). Jest on trwale związany z nagraniem i umożliwia sprawdzenie źródła pochodzenia dźwięku.
Jeśli chcesz podzielić się ze znajomymi inspirującą treścią lub umożliwić im darmowy dostęp do nagrań, po prostu powiedz im o MANHU!

REGULAMIN
OCHRONA PRAW AUTORSKICH

Księga Wyjścia 16, 4

Pan powiedział wówczas do Mojżesza: « I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami czy też nie.»

KONTAKT

Masz pytania dotyczące korzystania z serwisu?
zapytaj@manhu.pl

W sprawie współpracy podejmij…
kontakt@manhu.pl

Uwagi odnośnie działania strony przyjmuje:
admin@manhu.pl

|

|

|

Czekamy na wiadomość

od Ciebie :)  

 

Erotyczny aspekt miłości cz. 2

Modlitwa na czas sukcesu cz.2

Ktoś zraniony

odc. 14/31

10:09

Ktoś zraniony

Zamienić rany w perły

odc. 9/10

28:52

Zamienić rany w perły

odc. 7/8

28:02

Miłość jako zgoda na ofiarę cz. 1

odc. 15/31

08:14

Ktoś powołany do świętości

odc. 10/10

32:16

Zamienić rany w perły cz. 2

odc. 1/22

07:20

Księga Jozuego 5,13 - 6,21

Premiera 29.09.16

29.09.16 - 08.10.16

Wiara i kryzysy w świetle Słowa Bożego

Krzysztof Wons SDS

KUP
OPIS: Kryzysy nie muszą nas oddalać od Boga. Owszem, mogą jeszcze bardziej do Niego zbliżyć. Słowo Boże pomaga nam je przeżywać jako czas…

Premiera 30.09.16

30.09.16 - 09.10.16

Jak radzić sobie z kryzysem w małżeństwie i rodzinie

Wiesława Stefan

KUP
OPIS: Nawet w najbardziej szczęśliwym małżeństwie nie sposób unik­nąć kon­­flik­tów. Największym problemem nie jest pojawienie się kon­­fliktu, ale to, czy potrafimy go rozwiązać,…

Premiera 15.10.16

15.10.16 - 20.10.16

Kochać w Prawdzie

Ks. Pierre-Hervé Grosjean

KUP
OPIS: Z energią i pasją ks. Pierre-Hervé Grosjean z Francji pomaga młodzieży odpowiedzieć na pytania, które nurtują ją najczęściej. Mówi o istotnych kwestiach…