12:47

odc. 18/22

07:50

12:47

Wzór dojrzałości emocjonalnej

Powołani do zażyłej więzi z Jezusem cz. 1